Je bekijkt nu Middelen Belasting

Middelen Belasting

Middelen of middeling is een fiscale regeling die inkomensverschillen tussen opeenvolgende jaren kan verminderen. In de inkomstenbelasting wordt middeling gebruikt om de belastingdruk te verlagen voor mensen met een sterk wisselend inkomen over meerdere jaren. In dit artikel zal ik uitleggen wat middelen belasting precies is, hoe het werkt, hoe je het aanvraagt en geef ik enkele rekenvoorbeelden.

Wat is middelen belasting?

Middelen van inkomstenbelasting is een fiscale regeling die bedoeld is om de belastingdruk te verminderen voor mensen met een sterk wisselend inkomen. Door inkomen over meerdere jaren te middelen, kan een persoon voorkomen dat hij/zij in een hogere belastingschijf terechtkomt en daardoor een hogere belastingaanslag krijgt. Het idee is dat een persoon die over meerdere jaren een stabiel gemiddeld inkomen heeft, in totaal minder belasting hoeft te betalen dan een persoon die in sommige jaren veel meer inkomen heeft dan in andere jaren.

Hoe werkt middelen belasting?

Middelen voor de inkomstenbelasting is van toepassing op het belastbaar inkomen uit werk en woning. Het belastbaar inkomen is het inkomen waarover belasting moet worden betaald. Dit omvat bijvoorbeeld loon, winst uit onderneming, en inkomsten uit vermogen. Om te middelen, moet een persoon zijn/haar belastbaar inkomen berekenen over een periode van drie opeenvolgende jaren. Het gemiddelde belastbaar inkomen wordt vervolgens gebruikt om de belasting over die drie jaar te berekenen.

Er zijn een paar belangrijke regels bij het middelen van het inkomen. Allereerst moet het middelen worden toegepast op een periode van drie opeenvolgende jaren. Ten tweede moet het middelen worden toegepast op het belastbaar inkomen uit werk en woning. Ten derde mag een persoon niet meer dan één keer per drie jaar middelen. Als het belastbaar inkomen in een van de jaren negatief is, wordt dit jaar niet meegeteld in de middeling.

Voorwaarden middelen belasting

Er zijn wel enkele voorwaarden waaraan moet worden voldaan om gebruik te kunnen maken van de middelingsregeling voor de inkomstenbelasting. Zo moet de persoon in kwestie in Nederland wonen en belastingplichtig zijn. Ook moeten de drie jaren waarover het inkomen wordt gemiddeld, opeenvolgend zijn. Daarnaast geldt er een drempel van €545 per jaar. Dit betekent dat het belastingvoordeel dat wordt behaald door middeling niet hoger kan zijn dan €545 per jaar.

Rekenvoorbeelden

Om middeling te illustreren, zullen we twee rekenvoorbeelden geven. Stel dat persoon A de volgende inkomsten heeft:

 • 2018: €20.000
 • 2019: €40.000
 • 2020: €30.000

Om te middelen, moeten we eerst het belastbaar inkomen per jaar berekenen. Het belastbaar inkomen wordt berekend door het inkomen te verminderen met aftrekposten en vrijstellingen. Stel dat het belastbaar inkomen er als volgt uitziet:

 • 2018: €18.000
 • 2019: €38.000
 • 2020: €28.000

Het totale belastbaar inkomen over de drie jaar is €84.000. Het gemiddelde belastbaar inkomen is €28.000. Als we dit gemiddelde belastbaar inkomen gebruiken om de belasting over de drie jaar te berekenen, zien we dat persoon A in totaal €3.210 minder belasting hoeft te betalen dan als hij/zij de belasting over de drie jaar afzonderlijk zou hebben berekend. Dit komt omdat persoon A door middelen belasting in een lagere belastingschijf valt.

Een ander voorbeeld is persoon B, die de volgende inkomsten heeft:

 • 2018: €10.000
 • 2019: €12.000
 • 2020: €15.000

Als we het belastbaar inkomen per jaar berekenen, ziet het er als volgt uit:

 • 2018: €8.000
 • 2019: €10.000
 • 2020: €13.000

Het totale belastbaar inkomen over de drie jaar is €31.000. Het gemiddelde belastbaar inkomen is €10.333. Omdat het belastingvoordeel dat wordt behaald door middeling niet hoger kan zijn dan €545 per jaar, kan persoon B slechts €1.635 aan belasting besparen door middelen belasting. In dit geval is middelen dus niet bijzonder voordelig.

Hoe vraag je middeling voor de inkomstenbelasting aan?

Middeling voor de inkomstenbelasting dient u schriftelijk aan te vragen. Eerst print u dit formulier uit. Daarna stuurt u het ondertekend op naar het belastingkantoor van uw gemeente, deze vindt u hier.

Let op: Middeling afgeschaft per 1 januari 2023

Per 1 januari 2023 is middelen voor de inkomstenbelasting voor de toekomstige jaren afgeschaft. De laatste belastingjaren waarover u kunt middelen is 2022, 2023 en 2024.

Conclusie

Middelen voor de inkomstenbelasting is een fiscale regeling die kan worden gebruikt om de belastingdruk te verminderen voor mensen met een sterk wisselend inkomen. Door het inkomen over meerdere jaren te middelen, kan een persoon voorkomen dat hij/zij in een hogere belastingschijf terechtkomt en daardoor een hogere belastingaanslag krijgt. Het idee is dat een persoon die over meerdere jaren een stabiel gemiddeld inkomen heeft, in totaal minder belasting hoeft te betalen dan een persoon die in sommige jaren veel meer inkomen heeft dan in andere jaren. Bij middeling moet het belastbaar inkomen uit werk en woning over een periode van drie opeenvolgende jaren worden berekend, waarbij er een drempel van €545 per jaar geldt. Middeling kan leiden tot aanzienlijke belastingbesparingen, vooral als er grote inkomensverschillen zijn tussen opeenvolgende jaren.

Geef een reactie