Je bekijkt nu Persoonsgebonden aftrek/PGA

Persoonsgebonden aftrek/PGA

Persoonsgebonden aftrek (afgekort: PGA) biedt belastingplichtigen de mogelijkheid om bepaalde kosten af te trekken van het belastbaar inkomen, waardoor uiteindelijk minder belasting hoeft te worden betaald. In dit artikel zal ik beschrijven welke kosten in aanmerking komen voor uw persoonsgebonden aftrek/PGA en hoe u de bedragen uitrekent.

Wat is de persoonsgebonden aftrek?

De persoonsgebonden aftrek is een verzameling van verschillende aftrekposten die u kunt opvoeren in uw aangifte inkomstenbelasting. Het betreft hier kosten die u maakt in het kader van uw persoonlijke situatie, zoals bijvoorbeeld ziektekosten, studiekosten, alimentatie en giften aan goede doelen. Het idee achter de persoonsgebonden aftrek is dat deze kosten niet door de overheid worden vergoed, maar wel van invloed zijn op uw financiële situatie. Door deze kosten op te voeren als aftrekposten in uw aangifte, verlaagt u uw belastbare inkomen en daarmee ook de belasting die u moet betalen.

Categorieën van de persoonsgebonden aftrek

De persoonsgebonden aftrekposten zijn onder te verdelen in verschillende categorieën. Ik zal deze categorieën hieronder kort toelichten:

  • Ziektekosten: Hieronder vallen de kosten die jij maakt voor medische zorg, zoals bijvoorbeeld kosten voor tandartsbehandelingen, medicijnen en ziekenhuisopnames.
  • Alimentatie: Indien jij alimentatie betaalt aan jouw ex-partner of kinderen, dan kun je deze kosten opvoeren als aftrekpost.
  • Giften: Indien u geld of goederen schenkt aan goede doelen, dan kun je deze schenkingen opvoeren als aftrekpost. Let wel op: niet alle goede doelen komen in aanmerking voor deze aftrek.
  • Weekenduitgaven voor gehandicapten: Dit zijn extra uitgaven die gedaan worden om gehandicapten in staat te stellen een normaal sociaal leven te leiden.

Voor een uitgebreide uitleg over de kosten die aftrekbaar zijn, bedragen en dergelijke, klikt u op de categorie. U wordt dan doorverwezen naar het betreffende artikel.

Per 1 januari 2022 zijn studiekosten niet meer aftrekbaar. Hiervoor in de plaats gekomen is het STAP-budget.

Voorwaarden voor de persoonsgebonden aftrek

Niet alle kosten die jij maakt in het kader van jouw persoonlijke situatie komen automatisch in aanmerking voor de persoonsgebonden aftrek. Er gelden namelijk verschillende voorwaarden waaraan voldaan moet worden. Ik zal de belangrijkste voorwaarden hieronder toelichten:

  • De kosten moeten betrekking hebben op jouw persoonlijke situatie en niet op jouw werk of bedrijf.
  • De kosten moeten daadwerkelijk gemaakt zijn en moeten kunnen worden aangetoond met bewijsstukken, zoals bonnen of facturen.
  • De kosten mogen niet worden vergoed door jouw werkgever of een andere instantie.
  • De kosten moeten boven een bepaald drempelbedrag uitkomen. Dit bedrag verschilt per aftrekpost en kan jaarlijks veranderen.

Praktische voorbeelden van drempelbedragen zijn:

  • Voor de aftrek van specifieke zorgkosten geldt een drempelbedrag van 1,65% van het drempelinkomen. Het drempelinkomen is het totaal van het inkomen en bepaalde inkomensbestanddelen, zoals het eigenwoningforfait. Bij een drempelinkomen van 30.000 euro moet er dus minimaal 495 euro aan zorgkosten zijn gemaakt voordat er aftrek mogelijk is.
  • Voor giften aan goede doelen geldt een drempelbedrag van 1% van het drempelinkomen, met een minimum van 60 euro. Bij een drempelinkomen van 40.000 euro moet er dus minimaal 400 euro aan giften zijn gedaan voordat er aftrek mogelijk is.

Het is belangrijk om goed na te gaan welke drempelbedragen er gelden voor de verschillende aftrekposten. Als de kosten onder het drempelbedrag blijven, zijn ze niet aftrekbaar.

Daarnaast zijn er nog andere voorwaarden verbonden aan de persoonsgebonden aftrek. Zo moeten de kosten zijn gemaakt in het jaar waarover belasting wordt betaald.

Conclusie

De persoonsgebonden aftrek is een belangrijk instrument om de belastingdruk te verlagen. Er zijn veel verschillende aftrekposten, zoals zorgkosten en giften aan goede doelen. Om in aanmerking te komen voor aftrek, moeten de kosten boven een bepaald drempelbedrag uitkomen en aan bepaalde voorwaarden voldoen. Het is dus belangrijk om goed op de hoogte te zijn van de regels en mogelijkheden rondom de persoonsgebonden aftrek.

Geef een reactie