Je bekijkt nu Relatiegeschenken Aftrekbaar 2024

Relatiegeschenken Aftrekbaar 2024

Als ondernemer wilt u natuurlijk een goede indruk maken op uw zakelijke relaties. Een van de manieren om dat te doen is door relatiegeschenken te geven. Dit zijn cadeaus die u schenkt aan uw klanten, leveranciers of andere contacten om de relatie te onderhouden of te verbeteren. U kunt bijvoorbeeld denken aan een fles wijn, een agenda, een pen of een kerstpakket met uw logo erop. Maar wat zijn de fiscale gevolgen van het geven van relatiegeschenken? Zijn deze relatiegeschenken aftrekbaar in 2024? En zo ja, onder welke voorwaarden? In dit artikel geef ik u een uitgebreid overzicht van de regels die gelden voor de inkomstenbelasting en de omzetbelasting (btw) als het gaat om relatiegeschenken.

Relatiegeschenken aftrekbaar 2024 voor de inkomstenbelasting

De inkomstenbelasting is de belasting die u betaalt over uw winst als ondernemer. U kunt uw winst verlagen door bepaalde kosten af te trekken die u maakt voor uw onderneming. Dit zijn de zogenaamde zakelijke kosten. Relatiegeschenken zijn ook zakelijke kosten, maar ze worden niet volledig gezien als noodzakelijke uitgaven voor uw bedrijf. Ze worden daarom gerekend tot de representatiekosten, kosten die u maakt om uw bedrijf te presenteren aan de buitenwereld. Denk bijvoorbeeld ook aan kosten voor reclame, sponsoring of een bedrijfsfeest.

De representatiekosten zijn slechts gedeeltelijk aftrekbaar van uw winst voor de inkomstenbelasting. Dit betekent dat u niet alle kosten mag aftrekken, maar slechts een deel daarvan. In 2024 is dit 80%, wat betekent dat twintig procent van de kosten voor relatiegeschenken niet aftrekbaar is. Dit percentage geldt ook voor degenen die inkomsten uit overig werk hebben, bijvoorbeeld als freelancer of zzp’er. Voor ondernemers voor de vennootschapsbelasting, zoals bv’s of nv’s, geldt het percentage van 73,5%.

Er is echter wel een drempelbedrag waar u rekening mee moet houden. Dit is het bedrag dat u minimaal aan representatiekosten moet maken in een jaar voordat u überhaupt iets mag aftrekken. In 2024 is dit drempelbedrag € 5.100. Dit betekent dat als u minder dan dit bedrag aan representatiekosten heeft gemaakt in een jaar, u helemaal niets mag aftrekken. Als u meer dan dit bedrag heeft gemaakt, mag u kiezen tussen twee opties:

  • U mag 80% (of 73,5%) aftrekken van het bedrag dat boven de drempel uitkomt.
  • U mag het vaste bedrag van € 5.100 aftrekken.

U moet zelf berekenen welke optie voor u het voordeligst is.

Relatiegeschenken aftrekbaar: Voorbeelden

Stel dat u in 2024 voor € 6.000 aan relatiegeschenken heeft weggegeven aan uw relaties. U moet dan kiezen tussen:

  • Het aftrekken van 80% van € 900 (€ 6.000 – € 5.100) = € 720
  • Het aftrekken van € 5.100

In dit geval is het duidelijk dat het voordeliger is om het vaste bedrag af te trekken, want dat is hoger dan het percentage.

Voorbeeld 2

Stel dat u in 2024 voor € 10.000 aan relatiegeschenken heeft weggegeven aan uw relaties. U moet dan kiezen tussen:

  • Het aftrekken van 80% van € 4.900 (€ 10.000 – € 5.100) = € 3.920
  • Het aftrekken van € 5.100

In dit geval is het duidelijk dat het voordeliger is om het percentage af te trekken, want dat is hoger dan het vaste bedrag.

Relatiegeschenken aftrekbaar 2024 voor de omzetbelasting (btw)

De omzetbelasting (btw) is de belasting die u betaalt over de omzet die u maakt met uw onderneming. U berekent de btw over de prijs die u vraagt voor uw goederen of diensten en draagt deze af aan de Belastingdienst. U kunt echter ook de btw die u zelf betaalt over uw zakelijke kosten aftrekken als voorbelasting. Dit verlaagt uw btw-aangifte. Maar geldt dit ook voor de btw die u betaalt over relatiegeschenken? Het antwoord is: niet altijd. Voor de btw zijn relatiegeschenken aftrekbaar in 2024 enkel als aan twee voorwaarden wordt voldaan:

  • De ontvangers van uw geschenk, als zij het zelf zouden kopen, minder dan 30% btw kunnen aftrekken, én
  • U over het drempelbedrag heengaat.

De eerste voorwaarde heeft te maken met de status van de ontvanger van uw geschenk. Is deze persoon of dit bedrijf zelf een btw-plichtige ondernemer, die dus ook btw moet berekenen en afdragen over zijn of haar omzet? Dan kan deze persoon of dit bedrijf zelf ook de btw aftrekken over de kosten die hij of zij maakt voor de onderneming, inclusief relatiegeschenken.

In dat geval is de btw op uw relatiegeschenken niet aftrekbaar in 2024, want dat zou dubbelop zijn. Is deze persoon of dit bedrijf echter geen btw-plichtige ondernemer, bijvoorbeeld een particulier of een vrijgestelde organisatie? Dan kan deze persoon of dit bedrijf zelf geen btw aftrekken over de kosten die hij of zij maakt. In dat geval is de btw op uw relatiegeschenken wel aftrekbaar, mits u aan de tweede voorwaarde voldoet.

De tweede voorwaarde heeft te maken met het bedrag dat u uitgeeft aan relatiegeschenken per persoon, medewerker of bedrijf per jaar. Er geldt namelijk een drempelbedrag van € 227 (exclusief btw) per jaar. Dit betekent dat u pas de btw op relatiegeschenken mag aftrekken als u meer dan dit bedrag aan één persoon of bedrijf geeft in een jaar. Het maakt daarbij niet uit hoeveel geschenken u geeft of hoe vaak u ze geeft, zolang het totaalbedrag maar boven de drempel uitkomt.

Voorbeeld 3

Stel dat u in 2024 een relatiegeschenk ter waarde van € 300 (inclusief btw) geeft aan een klant die zelf geen btw-plichtige ondernemer is, bijvoorbeeld een particulier of een vrijgestelde organisatie. In dit geval is dan de btw op deze relatiegeschenken aftrekbaar in 2024, omdat u boven het drempelbedrag uitkomt en omdat uw klant zelf geen btw kan aftrekken.

Voorbeeld 4

Stel dat u in 2024 een relatiegeschenk ter waarde van € 300 (inclusief btw) geeft aan een klant die zelf wel een btw-plichtige ondernemer is, bijvoorbeeld een winkelier of een adviseur. U mag dan de btw op dit geschenk niet aftrekken, omdat uw klant zelf meer dan 30% btw kan aftrekken.

Voorbeeld 5

Stel dat u in 2024 meerdere relatiegeschenken ter waarde van € 100 (inclusief btw) per stuk geeft aan verschillende klanten die zelf geen btw-plichtige ondernemers zijn. U mag dan de btw op deze geschenken niet aftrekken, omdat u per klant niet boven het drempelbedrag uitkomt.

Conclusie

Of relatiegeschenken aftrekbaar in 2024 zijn is afhankelijk van het soort belasting dat u moet betalen, het bedrag dat u besteedt aan relatiegeschenken en de status van de ontvanger van uw geschenk. Voor de inkomstenbelasting zijn relatiegeschenken gedeeltelijk aftrekbaar als representatiekosten, met een drempelbedrag of een percentage. Voor de omzetbelasting (btw) zijn relatiegeschenken alleen aftrekbaar als u meer dan € 227 (exclusief btw) per jaar aan één persoon of bedrijf geeft, en als die persoon of bedrijf zelf geen of weinig btw kan aftrekken. Het is daarom verstandig om goed bij te houden aan wie u relatiegeschenken geeft en hoeveel ze kosten, zodat u optimaal gebruik kunt maken van de fiscale mogelijkheden.

Geef een reactie