Je bekijkt nu Startersaftrek 2023

Startersaftrek 2023

De startersaftrek is een fiscale regeling die het voor startende ondernemers mogelijk maakt om de eerste jaren van hun ondernemerschap fiscaal voordelig door te komen. In dit artikel zal ik uitleggen wat de startersaftrek inhoudt, hoe u er als startende ondernemer gebruik van kunt maken en wat de voor- en nadelen zijn van deze regeling.

Wat is de startersaftrek?

De startersaftrek is een fiscale regeling die het voor startende ondernemers mogelijk maakt om in de eerste jaren van hun ondernemerschap een extra aftrekpost te hebben. Deze aftrekpost komt bovenop de normale zelfstandigenaftrek en bedraagt in 2023 € 2.123,-. De startersaftrek kan gedurende drie jaar worden toegepast, maar alleen in de periode waarin u ook recht hebt op de zelfstandigenaftrek.

Voor wie is de startersaftrek bedoeld?

De startersaftrek is bedoeld voor startende ondernemers die voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • U bent in een of meer jaren van de afgelopen 5 jaren geen ondernemer geweest.
  • U heeft in het afgelopen jaar minimaal 1.225 uur aan uw onderneming besteed.
  • U voldoet aan het urencriterium van de zelfstandigenaftrek (1.225 uur per jaar).

Als u aan deze voorwaarden voldoet, dan kunt u gebruik maken van de aftrek. Indien u aan het begin van het belastingjaar al de AOW-leeftijd heeft bereikt, heeft u recht op 50% van de startersaftrek.

Let op! Zowel voor de zelfstandigenaftrek als de startersaftrek is het belangrijk om uw uren goed bij te houden en te kunnen aantonen dat u voldoet aan het urencriterium. Dit kunt u bijvoorbeeld doen door een urenadministratie bij te houden.

Hoe werkt de aftrek in de praktijk?

De startersaftrek wordt toegepast bij het berekenen van de belastbare winst van uw onderneming. Dit betekent dat u de aftrek kunt aftrekken van uw winst, waardoor u minder belasting hoeft te betalen. Het is daarbij belangrijk om te weten dat de aftrek alleen kan worden toegepast als u winst maakt.

Stel dat u in 2023 een winst heeft behaald van €20.000,- en u voldoet aan de voorwaarden voor de aftrek. Dan kunt u de startersaftrek van €2.123,- aftrekken van uw winst, waardoor u belast wordt over een bedrag van €17.877,-. Hierdoor betaalt u minder belasting.

De voor- en nadelen van de startersaftrek

De startersaftrek biedt startende ondernemers een aantal voordelen, maar er zijn ook nadelen aan verbonden. Hieronder zet ik de belangrijkste voor- en nadelen op een rij.

Voordelen:

  1. Fiscaal voordeel: De startersaftrek biedt startende ondernemers een fiscaal voordeel waardoor zij in de eerste jaren van hun ondernemerschap minder belasting hoeven te betalen.
  2. Stimulans voor ondernemerschap: De aftrek kan een stimulans zijn voor startende ondernemers om de stap naar het ondernemerschap te zetten.
  1. Flexibiliteit: De startersaftrek biedt startende ondernemers flexibiliteit in de eerste jaren van hun ondernemerschap doordat zij een extra aftrekpost hebben die zij kunnen gebruiken om bijvoorbeeld te investeren in hun onderneming of om kosten te dekken.

Nadelen:

  1. Beperkte toepassingsduur: De startersaftrek kan alleen worden toegepast gedurende de eerste drie jaar van het ondernemerschap en alleen als u ook recht hebt op de zelfstandigenaftrek. Daarna vervalt deze regeling.
  2. Beperkte toepassingsmogelijkheden: De startersaftrek kan alleen worden toegepast als u aan specifieke voorwaarden voldoet, zoals het urencriterium en het feit dat u in het afgelopen jaar niet meer dan twee keer ondernemer bent geweest. Dit kan betekenen dat niet alle startende ondernemers in aanmerking komen voor de aftrek.

Conclusie

De startersaftrek is een fiscale regeling die startende ondernemers in de eerste jaren van hun ondernemerschap een extra aftrekpost biedt. Hierdoor hoeven zij minder belasting te betalen en hebben zij meer financiële ruimte om te investeren in hun onderneming. Het is belangrijk om te weten dat de aftrek alleen kan worden toegepast als u aan specifieke voorwaarden voldoet en dat deze regeling gedurende de eerste drie jaar van het ondernemerschap kan worden toegepast.

Hoewel er nadelen aan verbonden zijn, kan de aftrek een stimulans zijn voor startende ondernemers om de stap naar het ondernemerschap te zetten en biedt het flexibiliteit in de eerste jaren van het ondernemerschap. Overweegt u om een eigen onderneming te starten? Dan kan de startersaftrek wellicht een interessante regeling voor u zijn.

Geef een reactie