Je bekijkt nu Tegemoetkoming specifieke zorgkosten (TSZ)

Tegemoetkoming specifieke zorgkosten (TSZ)

Als u extra kosten maakt voor uw gezondheid, bijvoorbeeld voor medicijnen, hulpmiddelen of dieetvoeding, kunt u misschien een deel van deze kosten terugkrijgen via de belastingdienst. Dit heet de tegemoetkoming specifieke zorgkosten. In dit artikel leg ik uit wat de tegemoetkoming specifieke zorgkosten (TSZ) inhoudt, wie er recht op heeft en hoe u deze kunt aanvragen.

Wat zijn specifieke zorgkosten?

Specifieke zorgkosten zijn uitgaven die u doet voor uw gezondheid en die niet worden vergoed door uw zorgverzekeraar of een andere instantie. Het gaat om kosten die direct verband houden met een ziekte of handicap. Voorbeelden van specifieke zorgkosten zijn:

  • Eigen bijdragen voor geneesmiddelen, hulpmiddelen of verpleging
  • Kosten voor extra gezinshulp
  • Kosten voor vervoer naar een arts of ziekenhuis
  • Kosten voor aanpassingen aan uw woning of auto
  • Kosten voor dieetvoeding op doktersvoorschrift
  • Kosten voor extra kleding en beddengoed

Niet alle kosten die u maakt voor uw gezondheid zijn aftrekbaar als specifieke zorgkosten. Zo kunt u bijvoorbeeld geen premies voor uw zorgverzekering, eigen risico of vrijwillig eigen risico aftrekken. Ook kosten voor cosmetische behandelingen, alternatieve geneeswijzen of preventieve onderzoeken zijn niet aftrekbaar. In dit artikel ga ik uitgebreid in op de aftrekbare zorgkosten.

Wat is de Tegemoetkoming specifieke zorgkosten (TSZ)?

U heeft recht op de TSZ als u voldoet aan drie voorwaarden:

  • U heeft in uw aangifte inkomstenbelasting uitgaven voor specifieke zorgkosten afgetrokken.
  • Door de aftrek van specifieke zorgkosten is de belasting die u moet betalen lager dan het bedrag aan heffingskortingen waar u recht op heeft.
  • Het bedrag van de tegemoetkoming is meer dan € 15.

De heffingskortingen zijn kortingen op de belasting die u moet betalen. Er zijn verschillende soorten heffingskortingen, zoals de algemene heffingskorting, de arbeidskorting en de ouderenkorting. Hoeveel heffingskortingen u krijgt, hangt af van uw persoonlijke situatie.

Als u meer heffingskortingen krijgt dan dat u belasting moet betalen, krijgt u normaal gesproken geen geld terug van de belastingdienst. Maar als u specifieke zorgkosten heeft afgetrokken, kunt u alsnog een tegemoetkoming krijgen. Dit is een extra bedrag dat bovenop uw heffingskortingen komt.

De hoogte van de TSZ hangt af van het verschil tussen uw verschuldigde belasting en uw heffingskortingen, en van het bedrag dat u heeft afgetrokken als specifieke zorgkosten. 

Hoe vraagt u de tegemoetkoming specifieke zorgkosten aan?

U hoeft de tegemoetkoming specifieke zorgkosten niet apart aan te vragen. Als u aangifte inkomstenbelasting doet en daarbij uw uitgaven voor specifieke zorgkosten aftrekt, krijgt u automatisch bericht van de belastingdienst of u recht heeft op de tegemoetkoming.

U krijgt eerst een aanslag inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen waarop staat hoeveel belasting u moet betalen of terugkrijgt. Daarna ontvangt u de tegemoetkoming specifieke zorgkosten als een apart bedrag.

Als u een fiscaal partner heeft, moet uw partner ook aangifte doen als u gemeenschappelijke inkomsten en aftrekposten wilt verdelen. De TSZ wordt dan uitbetaald aan degene die de uitgaven voor specifieke zorgkosten in de aangifte heeft afgetrokken. Als u de aftrek voor specifieke zorgkosten heeft verdeeld, dan wordt de TSZ uitbetaald aan degene met het hoogste verzamelinkomen.

Conclusie

De TSZ is een regeling waarmee u een extra bedrag kunt terugkrijgen van de belastingdienst als u extra kosten maakt voor uw gezondheid. U moet hiervoor wel voldoen aan bepaalde voorwaarden en uw uitgaven voor specifieke zorgkosten aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting. U hoeft de tegemoetkoming niet apart aan te vragen, maar krijgt deze automatisch als u er recht op heeft.

Geef een reactie