Je bekijkt nu De Terbeschikkingstellingsregeling / TBS

De Terbeschikkingstellingsregeling / TBS

In dit artikel ga ik in op de terbeschikkingstellingsregeling, een regeling die voor veel ondernemers van belang is. De terbeschikkingstellingsregeling is een fiscale regeling die betrekking heeft op het ter beschikking stellen van vermogensbestanddelen aan een bv, nv of andere rechtspersoon waarin de ondernemer een aanmerkelijk belang heeft. Maar wat houdt deze regeling nu precies in en waar moet u op letten? In dit artikel leg ik het u graag uit.

Wat is de terbeschikkingstellingsregeling?

De terbeschikkingstellingsregeling is een regeling die bepaalt dat inkomsten uit vermogensbestanddelen die ter beschikking worden gesteld aan een bv, nv of andere rechtspersoon waarin de ondernemer een aanmerkelijk belang heeft, worden belast in box 1. Dit betekent dat de inkomsten worden belast tegen het progressieve tarief van de inkomstenbelasting. Voorbeelden van vermogensbestanddelen die onder deze regeling vallen zijn onder andere onroerende zaken, leningen en vorderingen.

Wanneer is er sprake van een aanmerkelijk belang?

Er is sprake van een aanmerkelijk belang als een persoon, alleen of samen met zijn fiscaal partner, ten minste 5% van de aandelen in een bv of nv bezit. Ook als een persoon, alleen of samen met zijn fiscale partner, een indirect belang heeft van ten minste 5% in een bv of nv, is er sprake van een aanmerkelijk belang. Een indirect belang kan bijvoorbeeld ontstaan door het bezit van aandelen in een holdingmaatschappij die op haar beurt aandelen bezit in een werkmaatschappij.

Hoe werkt de terbeschikkingstellingsregeling?

Als u vermogensbestanddelen ter beschikking stelt aan een bv, nv of andere rechtspersoon waarin u een aanmerkelijk belang heeft, worden de inkomsten uit deze vermogensbestanddelen belast in box 1. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen de volgende situaties:

  • De bv, nv of andere rechtspersoon gebruikt het vermogensbestanddeel voor haar onderneming. In dit geval wordt de ter beschikking gestelde vermogensbestanddeel belast als resultaat uit overige werkzaamheden.
  • De bv, nv of andere rechtspersoon gebruikt het vermogensbestanddeel niet voor haar onderneming, maar voor andere doeleinden. In dit geval wordt de ter beschikking gestelde vermogensbestanddeel belast als resultaat uit overige werkzaamheden, tenzij u kunt aantonen dat het vermogensbestanddeel geen of een te verwaarlozen rendement heeft.

Het rendement dat u behaalt met de ter beschikking gestelde vermogensbestanddelen mag u verminderen met de kosten die u maakt om deze inkomsten te verwerven. Hierbij kunt u denken aan bijvoorbeeld rentekosten en afschrijvingskosten.

Voorbeeld

Stel, u heeft een bv waarin u een aanmerkelijk belang heeft. U stelt een pand ter beschikking aan uw bv voor de verhuur. De huurinkomsten worden belast als resultaat uit overige werkzaamheden in box 1. U mag hierbij de kosten die u maakt om de huurinkomsten te verwerven aftrekken van het belastbare inkomen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld de kosten voor onderhoud en reparatie van het pand, de rente die u betaalt over eventuele leningen die u heeft afgesloten om het pand aan te schaffen of te verbouwen, en de kosten voor het opstellen van de huurovereenkomst.

Wat zijn de gevolgen van de terbeschikkingstellingsregeling?

De terbeschikkingstellingsregeling heeft een aantal belangrijke gevolgen voor de belastingheffing. Allereerst betekent de regeling dat inkomsten uit vermogensbestanddelen die ter beschikking worden gesteld aan een bv, nv of andere rechtspersoon waarin de ondernemer een aanmerkelijk belang heeft, worden belast in box 1. Dit betekent dat deze inkomsten worden belast tegen het progressieve tarief van de inkomstenbelasting.

Daarnaast heeft de terbeschikkingstellingsregeling ook gevolgen voor de aftrek van kosten. Zoals eerder genoemd, mogen de kosten die u maakt om de inkomsten te verwerven worden afgetrokken van het belastbare inkomen. Echter, de kosten die u maakt voor het ter beschikking stellen van vermogensbestanddelen aan een bv, nv of andere rechtspersoon waarin u een aanmerkelijk belang heeft, zijn niet aftrekbaar van het belastbare inkomen. Dit geldt bijvoorbeeld voor kosten voor het beheer van het vermogensbestanddeel en kosten voor het opstellen van de huurovereenkomst.

Mogelijkheden om de gevolgen van de terbeschikkingstellingsregeling te beperken

Er zijn verschillende mogelijkheden om de gevolgen van de terbeschikkingstellingsregeling te beperken. Een mogelijkheid is om vermogensbestanddelen niet ter beschikking te stellen aan een bv, nv of andere rechtspersoon waarin u een aanmerkelijk belang heeft. Als u vermogensbestanddelen niet ter beschikking stelt, worden de inkomsten hieruit niet belast in box 1. In plaats daarvan worden de inkomsten belast in box 3 als inkomsten uit sparen en beleggen. Hierbij geldt wel een vrijstelling van €50.000 per persoon.

Een andere mogelijkheid is om vermogensbestanddelen te lenen aan de bv, nv of andere rechtspersoon waarin u een aanmerkelijk belang heeft. Als u vermogensbestanddelen leent, wordt het rendement hieruit belast als inkomsten uit vermogen in box 3. Het is hierbij wel belangrijk om op te merken dat de lening zakelijk moet zijn en dat er een zakelijke rente moet worden berekend. Als de rente te laag is, kan dit worden gezien als een schenking en kan dit leiden tot schenkbelasting.

Conclusie

De terbeschikkingstellingsregeling is een complexe regeling die voor veel ondernemers van belang is bij het bepalen van de belastingheffing. Het is daarom belangrijk om goed op de hoogte te zijn van de regeling en de mogelijke gevolgen ervan. Als u vermogensbestanddelen ter beschikking stelt aan een bv, nv of andere rechtspersoon waarin u een aanmerkelijk belang heeft, worden de inkomsten hieruit belast in box 1. U mag wel de kosten die u maakt om de inkomsten te verwerven aftrekken van het belastbare inkomen.

Geef een reactie