Je bekijkt nu Vermogensbelasting 2024: Wat Betekent Het Voor U?

Vermogensbelasting 2024: Wat Betekent Het Voor U?

De vermogensbelasting is een belasting die veel mensen raakt, maar die ook veel vragen oproept. Hoe wordt de vermogensbelasting berekend? Wat verandert er in 2024? Hoe kunt u zich voorbereiden op de nieuwe regels? In dit artikel geven we u een duidelijk en compleet overzicht van de vermogensbelasting 2024. We leggen uit hoe de vermogensbelasting nu werkt, wat er gaat veranderen, welke gevolgen dat heeft voor u en hoe u uw vermogen kunt optimaliseren.

Wat is de vermogensbelasting 2024?

De vermogensbelasting 2024 is een belasting die u betaalt over uw vermogen over het belastingjaar 2024.

Uw vermogen bestaat uit de waarde van uw bezittingen minus uw schulden. Uw bezittingen kunnen bestaan uit spaargeld, beleggingen, onroerend goed en andere zaken. Uw schulden kunnen bestaan uit hypotheken, leningen, kredieten en andere verplichtingen.

De vermogensbelasting wordt ook wel vermogensrendementsheffing of box 3-heffing genoemd. Dit komt omdat uw vermogen in box 3 van de belastingaangifte valt. In box 3 gaat de Belastingdienst ervan uit dat u een bepaald rendement haalt over uw vermogen, ongeacht de werkelijke inkomsten of kosten die u heeft. Over dit fictieve rendement betaalt u een percentage aan belasting.

Heffingsvrij Vermogen 2024

Het heffingsvrij vermogen is een vast bedrag van uw vermogen (uw bezittingen min uw schulden) dat is vrijgesteld van belasting in box 3. Dit bedrag wordt jaarlijks aangepast, maar voor 2024 blijft het gelijk aan 2023. Het heffingsvrij vermogen voor 2024 is € 57.000 voor alleenstaanden en € 114.000 voor fiscale partners. Uw spaargeld is dus belastingvrij in 2024 tot deze bedragen.

Een fiscale partner is iemand met wie u samenwoont en die voldoet aan bepaalde voorwaarden, zoals een huwelijk, een geregistreerd partnerschap of een notarieel samenlevingscontract. Als u het hele jaar of een deel van het jaar een fiscale partner heeft, kunt u het heffingsvrij vermogen verdelen zoals u wilt. Dit kan voordelig zijn als u samen meer vermogen heeft dan het heffingsvrij vermogen.

Tarief Box 3 2024

Het tarief in box 3 is het percentage dat u moet betalen over het fictieve rendement op uw vermogen (uw bezittingen min uw schulden) dat boven het heffingsvrij vermogen uitkomt. Het heffingsvrij vermogen is een vast bedrag dat niet wordt belast in box 3. Het tarief in box 3 was 32% in 2023, maar wordt verhoogd naar 34% in 2024.

Fictief rendement in 2024

VermogensmixFictief rendement
Banktegoeden en spaartegoeden0,01%
Contant geld0,01%
Aandeel in een VvE en geld op een derdengeldenrekening0,01%
Beleggingen/andere bezittingen6,17%
Schulden 2,57%

Het fictieve rendement dat voor u geldt, hangt af van uw vermogensmix op 1 januari 2024. U kunt uw vermogensmix zelf berekenen door uw banktegoeden, aandelen, obligaties en andere bezittingen bij elkaar op te tellen en te delen door uw totale vermogen. U betaalt vervolgens 34% belasting over het fictieve rendement dat bij uw vermogensmix hoort.

Vermogensbelasting 2024 Berekenen

De berekening van de vermogensbelasting voor 2024 bestaat uit de volgende stappen:

 • Bepaal de waarde van uw bezittingen en schulden op 1 januari 2024. Tel hierbij eventueel de bezittingen en schulden van uw fiscale partner en/of minderjarige kinderen op.
 • Trek van de waarde van uw bezittingen de waarde van uw schulden af. Dit is uw vermogen.
 • Trek van uw vermogen het heffingsvrij vermogen af. Dit is het bedrag waarover u geen belasting hoeft te betalen. Het heffingsvrij vermogen is 57.000 euro per persoon in 2024.
 • Bepaal het fictieve rendement over uw spaargeld en overige bezittingen. Dit is het percentage dat de Belastingdienst gebruikt om te berekenen hoeveel u verdient met uw vermogen. Het fictieve rendement over spaargeld is gebaseerd op uw vermogensmix. Zie daarvoor bovenstaand tabel.
 • Vermenigvuldig uw spaargeld en overige bezittingen met het bijbehorende fictieve rendement. Dit is het voordeel uit sparen en beleggen dat u moet opgeven in uw belastingaangifte.
 • Vermenigvuldig uw voordeel uit sparen en beleggen met het belastingtarief. Dit is het percentage dat u aan belasting betaalt over uw voordeel uit sparen en beleggen. Het belastingtarief is 34 procent in 2024.
 • Dit is het bedrag aan vermogensbelasting dat u moet betalen.

Voorbeeld berekening vermogensbelasting 2024

Stel dat u op 1 januari 2024 een vermogen heeft van 200.000 euro, bestaande uit 100.000 euro spaargeld en 100.000 euro beleggingen. U heeft geen schulden en geen fiscale partner of minderjarige kinderen. Uw vermogensbelasting voor 2024 wordt dan als volgt berekend:

 • Uw vermogen is 200.000 euro.
 • Uw heffingsvrij vermogen is 57.000 euro.
 • Uw belastbaar vermogen is 200.000 – 57.000 = 143.000 euro.
 • Uw spaargeld is 100.000 euro en uw overige bezittingen zijn 100.000 euro.
 • Het fictieve rendement over uw spaargeld is 0,01 procent en over uw overige bezittingen is 6,17 procent.
 • Uw voordeel uit sparen en beleggen is (100.000 x 0,01%) + (100.000 x 6,17%) = 7.170 euro.
 • Het belastingtarief is 36 procent.
 • Uw vermogensbelasting is 7.170 × 36%= € 2.581,2

Hoe kunt u de vermogensbelasting 2024 verlagen?

Er zijn verschillende manieren om de vermogensbelasting te verlagen of te voorkomen. We geven u enkele voorbeelden:

 • Maak gebruik van de vrijstellingen die er zijn voor bepaalde vermogensbestanddelen, zoals groene beleggingen, maatschappelijke beleggingen, culturele beleggingen, contant geld, lijfrenten en kapitaalverzekeringen.
 • Schenk een deel van uw vermogen aan uw kinderen, kleinkinderen of een goed doel. U kunt gebruikmaken van de jaarlijkse of eenmalige vrijstellingen voor schenkbelasting.
 • Los uw hypotheek of andere schulden af. Dit verlaagt uw vermogen en daarmee uw belasting.
 • Investeer in uw eigen woning of in uw onderneming. Dit verplaatst uw vermogen naar box 1 of box 2, waar het niet meetelt voor de vermogensbelasting.
 • Verhuis naar een land met een lagere of geen vermogensbelasting. Dit kan echter wel andere fiscale gevolgen hebben, zoals emigratieheffing of buitenlandse belastingen.

Achtergrond vermogensbelasting en fictief rendement

De vermogensbelasting is de afgelopen jaren regelmatig onderwerp van discussie geweest. Veel mensen vinden de heffing oneerlijk, omdat deze niet aansluit bij de werkelijkheid. Zo kan het gebeuren dat u meer belasting betaalt dan u aan rente of dividend ontvangt. Ook zijn er zorgen over de vermogensongelijkheid in Nederland, die mede wordt veroorzaakt door de huidige regeling.

Het kabinet heeft daarom een herstelwet ingevoerd en plannen gemaakt om de vermogensbelasting te hervormen. In 2027 moet er een nieuw stelsel komen, dat meer rekening houdt met het werkelijke rendement dat u behaalt over uw vermogen. Lees dit artikel, indien u meer weer wilt over de herstelwet.

Conclusie

Vermogensbelasting is een belasting die u betaalt over uw vermogen. Uw vermogen is de waarde van uw bezittingen minus uw schulden. De berekening van de vermogensbelasting hangt af van het jaar waarover u aangifte doet. Voor het jaar 2024 gelden er een aantal (kleinere) wijzigingen.

Dit bericht heeft 2 reacties

 1. Het voordeel van groen beleggen is minder. vb. Triodos groenfonds met beursnotering.Over de aankoop met spaargeld bespaar je slechts 0.01 %.
  Rest alleen 0.7% heffingskorting.Dit is weinig voor het koersrisico.

  1. Geachte heer Eekhuis,

   Dank voor uw vraag. U merkt op dat het voordeel van groen beleggen minder is dan voorheen. Dit klopt deels. De belastingdienst heeft de forfaitaire rendementen voor sparen en beleggen in box 3 verhoogd in 2023. Dit betekent dat u meer belasting betaalt over uw vermogen boven de algemene vrijstelling. Echter, de aanvullende vrijstelling en de heffingskorting voor groen beleggen zijn voor het jaar 2024 ook verhoogd (van 0,7% naar 1,1%), waardoor u nog steeds een aanzienlijk fiscaal voordeel kunt behalen.

   U vraagt zich ook af of de heffingskorting van 0,7% (tijdelijk dus 1,1%) voldoende is voor het koersrisico dat u loopt. Dit hangt af van uw persoonlijke situatie, uw beleggingsdoelstellingen en uw risicobereidheid. Het koersrisico is het risico dat de waarde van uw belegging daalt door veranderingen in de markt. Het Triodos Groenfonds heeft een laag tot gemiddeld koersrisico, omdat het vooral belegt in leningen met een vaste rente en een lange looptijd. Het fonds is wel gevoelig voor renterisico, het risico dat de rente op de markt stijgt of daalt. Als de rente stijgt, daalt de waarde van de leningen in het fonds, en vice versa. Het fonds probeert dit risico te beperken door de looptijd van de leningen af te stemmen op de looptijd van het fonds.

   Mocht u nog andere vragen hebben, dan hoor ik dat natuurlijk graag.

   Met vriendelijke groet,

   Milan

Geef een reactie