Je bekijkt nu Wanneer definitieve en voorlopige aanslag

Wanneer definitieve en voorlopige aanslag

Aangifte doen van de inkomstenbelasting is voor veel mensen een jaarlijks terugkerende verplichting. Na het invullen van de aangifte, is het afwachten wanneer u bericht krijgt over de afhandeling. Ik zal in dit artikel antwoorden geven op de vragen wanneer de definitieve en voorlopige aanslag inkomstenbelasting word opgelegd.

Wat is een voorlopige aanslag?

Een voorlopige aanslag is een aanslag gebaseerd op een schatting van uw inkomsten en uitgaven. U kunt een voorlopige aanslag aanvragen als u verwacht dat u geld terugkrijgt of moet betalen. Bijvoorbeeld omdat u:

 • hypotheekrente aftrekt
 • lijfrentepremies betaalt
 • een eigen bedrijf hebt
 • geen of weinig loonheffing laat inhouden

U kunt een voorlopige aanslag aanvragen via Mijn Belastingdienst. Als u dat doet, krijgt u voortaan elk jaar in december of januari een voorlopige aanslag voor het komende jaar. De Belastingdienst gaat dan uit van uw inkomsten die bij hen bekend zijn. Het is een schatting van uw inkomen, daardoor kan het zijn dat uw aanslag te hoog of te laag uitvalt.

Als u geld terugkrijgt, kunt u kiezen om het bedrag in één keer of in maandelijkse termijnen te ontvangen. Als u geld moet betalen, moet u dat in maandelijkse termijnen doen.

Wanneer voorlopige aanslag aanvragen?

U kunt een voorlopige aanslag aanvragen als u verwacht dat u geld terugkrijgt of moet betalen over het lopende jaar. U kunt dit doen vanaf 1 november van het jaar ervoor tot en met 30 november van het lopende jaar. Bijvoorbeeld: als u een voorlopige aanslag wilt aanvragen voor 2024, kunt u dit doen vanaf 1 november 2023 tot en met 30 november 2024.

U kunt een voorlopige aanslag aanvragen via Mijn Belastingdienst. U logt in met uw DigiD en klikt op ‘Inkomstenbelasting’. Daar kiest u het jaar waarvoor u de aanslag wilt aanvragen en klikt op ‘Aanvragen’. U vult dan de gegevens in die van invloed zijn op uw belasting, zoals uw inkomen, uw aftrekposten en uw heffingskortingen.

Als u een voorlopige aanslag aanvraagt, krijgt u voortaan elk jaar in december of januari een nieuwe voorlopige aanslag voor het komende jaar. De Belastingdienst gaat dan uit van uw inkomsten die bij hen bekend zijn. Het is een schatting van uw inkomen, daardoor kan het zijn dat uw aanslag te hoog of te laag uitvalt. U kunt uw voorlopige aanslag altijd wijzigen als er iets verandert in uw situatie.

Wat is een definitieve aanslag?

Een definitieve aanslag is een aanslag die u krijgt nadat u aangifte inkomstenbelasting hebt gedaan. De Belastingdienst berekent dan hoeveel belasting u precies moet betalen of terugkrijgt. De definitieve aanslag kan hetzelfde zijn als de voorlopige aanslag, maar ook hoger of lager. Bovenaan de aanslag staat dan: ‘Aanslag’ in plaats van ‘Voorlopige aanslag’.

Wanneer definitieve aanslag?

De Belastingdienst streeft ernaar om u zo snel mogelijk een definitieve aanslag te sturen. Maar de snelheid waarmee u een definitieve aanslag krijgt, hangt af van verschillende factoren, zoals:

 • wanneer u uw aangifte hebt ingediend
 • of uw aangifte compleet en correct is
 • of uw aangifte is geselecteerd voor een extra controle
 • of er sprake is van bijzondere situaties, zoals een echtscheiding, een overlijden of een emigratie

Het beleid van de Belastingdienst is erop gericht om burgers vóór 1 juli te berichten als zij voor 1 april aangifte hebben gedaan. Als de aangifte na 1 april is ingediend, krijgt u binnen 3 maanden bericht van de Belastingdienst.

Het beleid van de Belastingdienst is erop gericht om burgers zo snel mogelijk duidelijkheid te geven over hun belastingaanslag. Dit betekent dat de Belastingdienst streeft naar een snelle verwerking van aangiften en het opleggen van aanslagen. De Belastingdienst heeft dan ook een service level agreement (SLA) opgesteld, waarin is vastgelegd dat minimaal 80% van de belastingaanslagen binnen acht weken na ontvangst van de aangifte moeten worden opgelegd. In de praktijk wordt dit streefcijfer doorgaans gehaald.

Aanslagen inzien

U kunt uw voorlopige en definitieve aanslagen inzien via Mijn Belastingdienst. U logt in met uw DigiD en klikt op ‘Inkomstenbelasting’. Daar vindt u een overzicht van uw aanslagen per jaar. U kunt de aanslagen ook downloaden of printen.

Voorlopige aanslag wijzigen

Een voorlopige aanslag is een schatting van uw inkomen, daardoor kan het zijn dat uw aanslag te hoog of te laag uitvalt. Als uw situatie verandert of gaat veranderen, kunt u uw voorlopige aanslag zelf wijzigen. Bijvoorbeeld als u:

 • gaat trouwen of scheiden
 • een kind krijgt of adopteert
 • verhuist
 • van baan verandert
 • meer of minder gaat werken
 • een erfenis ontvangt
 • een schenking doet of krijgt

U kunt uw voorlopige aanslag wijzigen via Mijn Belastingdienst. U logt in met uw DigiD en klikt op ‘Inkomstenbelasting’. Daar kiest u het jaar waarvoor u de aanslag wilt wijzigen en klikt op ‘Wijzigen’. U vult dan de gegevens in die zijn veranderd of gaan veranderen. U krijgt dan een nieuwe voorlopige aanslag.

Definitieve aanslag wanneer uitbetaald

De Belastingdienst streeft ernaar om u binnen drie maanden na ontvangst van uw aangifte een definitieve aanslag te sturen. Als u voor 1 april aangifte doet, krijgt u voor 1 juli bericht. Als u na 1 april aangifte doet, kan het langer duren. Uiterlijk binnen drie jaar na afloop van een belastingjaar krijgt u een definitieve aanslag.

Als u geld terugkrijgt, wordt dat bedrag op uw rekening overgemaakt binnen een week na de datum die op uw aanslag staat. Als u geld moet betalen, moet u dat doen binnen zes weken na de datum op uw aanslag.

Voorbeelden van de voorlopige en definitieve aanslag

Hieronder geven we een paar voorbeelden van hoe de voorlopige en definitieve aanslag kunnen uitpakken.

Voorbeeld 1: U krijgt geld terug

Stel dat u een eigen woning hebt met een hypotheek. U trekt de hypotheekrente af van uw inkomen. U verwacht dat u daardoor geld terugkrijgt van de Belastingdienst. U vraagt een voorlopige aanslag aan en geeft uw geschatte inkomen en hypotheekrente op. U krijgt een voorlopige aanslag met een teruggaaf van € 1.200 per jaar, oftewel € 100 per maand.

U doet in maart aangifte inkomstenbelasting over het vorige jaar. Uw werkelijke inkomen en hypotheekrente blijken precies overeen te komen met uw schatting. U krijgt in mei een definitieve aanslag met een teruggaaf van € 1.200. Omdat u dit bedrag al hebt ontvangen met de voorlopige aanslag, hoeft u niets meer te betalen of terug te krijgen.

Voorbeeld 2: U moet geld betalen

Stel dat u een eigen bedrijf hebt. U verwacht dat u belasting moet betalen over uw winst. U vraagt een voorlopige aanslag aan en geeft uw geschatte winst op. U krijgt een voorlopige aanslag met een te betalen bedrag van € 3.600 per jaar, oftewel € 300 per maand.

U doet in april aangifte inkomstenbelasting over het vorige jaar. Uw werkelijke winst blijkt precies overeen te komen met uw schatting. U krijgt in juni een definitieve aanslag met een te betalen bedrag van € 3.600. Omdat u dit bedrag al hebt betaald met de voorlopige aanslag, hoeft u niets meer te betalen of terug te krijgen.

Wat kunt u doen om verrassingen bij de definitieve aanslag te voorkomen?

Zoals u ziet, kan de definitieve aanslag afwijken van de voorlopige aanslag. Soms in uw voordeel, soms in uw nadeel. Om te voorkomen dat u voor verrassingen komt te staan bij de definitieve aanslag, kunt u het volgende doen:

 • Vul uw voorlopige aanslag zo nauwkeurig mogelijk in. Gebruik de gegevens die u al hebt, zoals uw jaaropgave of uw winst- en verliesrekening.
 • Wijzig uw voorlopige aanslag als uw situatie verandert of gaat veranderen. Zo voorkomt u dat u te veel of te weinig belasting betaalt of terugkrijgt.
 • Controleer uw definitieve aanslag goed. Vergelijk de aanslag met uw aangifte en uw voorlopige aanslag. Klopt er iets niet? Maak dan bezwaar binnen zes weken na de datum op de aanslag.

Conclusie

Een voorlopige aanslag en een definitieve aanslag zijn twee soorten aanslagen die u kunt krijgen voor de inkomstenbelasting. Een voorlopige aanslag is een schatting van uw inkomsten en uitgaven, die u kunt aanvragen of krijgen na uw aangifte. Een definitieve aanslag is de berekening van de Belastingdienst van hoeveel belasting u precies moet betalen of terugkrijgen, die u krijgt na uw aangifte. De definitieve aanslag kan hetzelfde zijn als de voorlopige aanslag, maar ook hoger of lager. Het is daarom belangrijk om uw voorlopige aanslag zo goed mogelijk in te vullen en te wijzigen als er iets verandert. Zo voorkomt u dat u voor verrassingen komt te staan bij de definitieve aanslag.

Geef een reactie