Je bekijkt nu Zelfstandigenaftrek 2023

Zelfstandigenaftrek 2023

De zelfstandigenaftrek is een belangrijke fiscale regeling voor zelfstandig ondernemers in Nederland. In dit artikel zal ik ingaan op wat de zelfstandigenaftrek precies inhoudt, hoe het werkt, wie er gebruik van kunnen maken en welke voorwaarden er gelden. Ook zal ik enkele voorbeelden geven om het praktisch te maken.

Wat is de zelfstandigenaftrek?

De zelfstandigenaftrek is een fiscale aftrekpost in de inkomstenbelasting voor zelfstandig ondernemers. Deze regeling zorgt ervoor dat zelfstandigen minder belasting hoeven te betalen over hun winst. De aftrek is bedoeld om het ondernemerschap te stimuleren en de kosten voor zelfstandig ondernemers te verlagen.

Wie kunnen gebruik maken van de zelfstandigenaftrek?

Niet alle zelfstandigen kunnen gebruik maken van de zelfstandigenaftrek. Om voor deze regeling in aanmerking te komen moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen. U komt in aanmerking voor de aftrek als u voldoet aan de volgende drie voorwaarden:

  1. U bent ondernemer voor de inkomstenbelasting.
  2. U voldoet aan het urencriterium, wat inhoudt dat u minimaal 1.225 uur per jaar besteedt aan uw onderneming.
  3. U heeft de AOW-leeftijd nog niet bereikt.

Als u niet voldoet aan het urencriterium, komt u niet in aanmerking voor de zelfstandigenaftrek. Het is dus belangrijk om uw uren goed bij te houden en te kunnen aantonen dat u voldoet aan het urencriterium. Dit kunt u bijvoorbeeld doen door een urenadministratie bij te houden.

Voorbeeld 2023

Om het praktisch te maken, geef ik hieronder een voorbeeld. Stel, u bent een zelfstandige ondernemer en u heeft in 2023 een winst van € 40.000. U voldoet aan het urencriterium. Hierdoor heeft u recht op de zelfstandigenaftrek van € 5.030.

U mag dit bedrag van uw winst aftrekken voordat u belasting betaalt. Hierdoor betaalt u belasting over € 34.970 (€ 40.000 – € 5.030). Hoeveel belasting u betaalt, is afhankelijk van de hoogte van uw inkomen en de belastingschijf van uw inkomen. De aftrek kan er dus voor zorgen dat u minder belasting betaalt over uw inkomen als zelfstandige.

Hoogte zelfstandigenaftrek

De zelfstandigenaftrek is een bedrag dat u als zelfstandige van uw winst mag aftrekken voordat u belasting betaalt. Dit bedrag wordt jaarlijks vastgesteld door de overheid. In 2023 is de zelfstandigenaftrek € 5.030. Dit betekent dat u als zelfstandige dit bedrag van uw winst mag aftrekken voordat u belasting betaalt.

Let op: In 2023 is het belastingvoordeel van de aftrek beperkt. Het voordeel wordt berekend met een tarief van maximaal 36,93%. De zelfstandigenaftrek is niet meer dan het bedrag van uw winst. Dit is anders bij de startersaftrek, waardoor u, als u daar recht op heeft, door de startersaftrek een negatieve winst kan aangeven.

De hoogte van de zelfstandigenaftrek kan in de toekomst nog veranderen, afhankelijk van het beleid van de overheid. Het is dus verstandig om regelmatig de hoogte van de zelfstandigenaftrek te controleren en uw financiële planning hierop aan te passen.

Combineren met andere aftrekposten

De zelfstandigenaftrek kunt u combineren met andere aftrekposten, zoals de startersaftrek of de mkb-winstvrijstelling. Hierdoor kunt u als zelfstandige nog meer belasting besparen. Het is wel belangrijk om te weten dat het totaalbedrag aan aftrekposten (uitgezonderd de startersaftrek) niet hoger mag zijn dan uw winst.

Voorbeeld

Stel, u bent een ondernemer en u hebt in 2023 een winst van € 50.000. U voldoet aan het urencriterium en u kunt dus gebruikmaken van de zelfstandigenaftrek van € 5.030. Daarnaast kunt u ook gebruikmaken van de mkb-winstvrijstelling van 14% over de winst na aftrek van de zelfstandigenaftrek. Dit komt neer op € 6.296 (14% van € 44.970). In totaal mag u dus € 11.326 (€ 6.296 + € € 5.030) aftrekken van uw winst. U betaalt dan belasting over een winst van € 38.674 (€ 50.000 – € 11.326).

Conclusie

De zelfstandigenaftrek is een aftrekpost waar zelfstandig ondernemers gebruik van kunnen maken om hun belastingdruk te verlagen.

Als zelfstandig ondernemer is het belangrijk om goed op de hoogte te zijn van de voorwaarden en regels rondom de zelfstandigenaftrek, om te voorkomen dat u onbedoeld fouten maakt in uw belastingaangifte. Het kan daarom verstandig zijn om een fiscaal adviseur of boekhouder in te schakelen die u kan helpen bij het opstellen van uw belastingaangifte en het gebruikmaken van de zelfstandigenaftrek.

Ten slotte is het belangrijk om op te merken dat de overheid de regels rondom de zelfstandigenaftrek regelmatig kan veranderen. Het is daarom verstandig om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen en eventuele wijzigingen in de regelgeving te verwerken in uw belastingaangifte.

Geef een reactie