Je bekijkt nu Zorgverzekeringswet/Zvw

Zorgverzekeringswet/Zvw

De aanslag zorgverzekeringswet (afgekort: Zvw) is een rijksbelasting die jaarlijks wordt opgelegd aan Nederlandse burgers en ingezetenen met een inkomen boven een bepaalde grens. Het doel van deze belasting is om bij te dragen aan de financiering van de gezondheidszorg in Nederland. In dit artikel zal ik de achtergrond en details van de aanslag zorgverzekeringswet/Zvw beschrijven, en hoe deze van invloed kan zijn op de financiën van de belastingplichtigen.

Wat is de Zorgverzekeringswet?

De Zorgverzekeringswet is een wet die in 2006 is ingevoerd als opvolger van de ziekenfondswet. De Zvw heeft als doel om iedereen in Nederland toegang te geven tot de benodigde zorg. Deze wet verplicht alle inwoners van Nederland om een basisverzekering af te sluiten bij een zorgverzekeraar. De premie die u betaalt voor uw zorgverzekering wordt deels betaald door uw werkgever en deels door uzelf als u in loondienst bent. Als ondernemer of resultaatgenieter betaalt u als zelfstandige de premie zelf.

Wat houdt de Zvw-aanslag in?

De Zvw-aanslag is een aanslag die u jaarlijks ontvangt van de Belastingdienst. Op deze aanslag staat het bedrag dat u moet betalen voor de Zvw. Het tarief bedraagt 5,43%. De hoogte van de aanslag is afhankelijk van uw inkomen en bedraagt in 2023 maximaal € 3.635 per persoon per jaar. Het bedrag wordt berekend over uw belastbare inkomen uit werk en woning en eventueel uw belastbare inkomen uit sparen en beleggen.

De bijdrage Zvw wordt op aanslag betaald voor de volgende categorie inkomsten:

Als u een fiscaal partner heeft, wordt de Zvw-aanslag per partner berekend en opgelegd.

Het voordeel uit sparen en beleggen en voordelen uit aanmerkelijk belang (box 2) tellen niet mee voor het inkomen dat wordt belast voor de Zvw.

Voorbeeld

U heeft in 2023 een belastbaar inkomen uit werk en woning van €40.000 en een belastbaar inkomen uit sparen en beleggen van €5.000. Het totale belastbare inkomen voor de Zwv bedraagt dan €40.000 (box 3 telt niet mee). Uw Zvw-aanslag bedraagt dan 5,43% van €40.000, wat neerkomt op €2.172.

Wanneer moet u de Zvw-aanslag betalen?

De Zvw-aanslag moet uiterlijk op 31 augustus van het jaar waarop de aanslag betrekking heeft, zijn betaald aan de Belastingdienst. Het is ook mogelijk om in termijnen te betalen. Hiervoor dient u wel een verzoek in te dienen bij de Belastingdienst. Als u voor deze optie kiest, zal de aanslag in maximaal elf termijnen worden afgeschreven van uw bankrekening. Let op: als u niet op tijd betaalt, kunt u een boete krijgen.

Als u in termijnen wilt betalen, moet u er rekening mee houden dat u dan wel rente moet betalen. Dit komt omdat u dan in feite een lening afsluit bij de Belastingdienst.

Kunt u bezwaar maken tegen de Zvw-aanslag?

Het is mogelijk om bezwaar te maken tegen de Zvw-aanslag. Als u het niet eens bent met de hoogte van de aanslag, kunt u een bezwaarschrift indienen bij de Belastingdienst. Let op: Voor ondernemers en particulieren dienen andere formulieren te worden ingevuld.

Wat gebeurt er als u de Zvw-aanslag niet betaalt?

Als u de Zvw-aanslag niet op tijd betaalt, kan de Belastingdienst een verzuimboete opleggen. Deze boete kan oplopen tot € 5.514 in 2023.

Conclusie

De Zvw-aanslag is een jaarlijks terugkerende aanslag die iedereen in Nederland ontvangt. Deze aanslag is gebaseerd op uw belastbaar inkomen uit werk en woning en eventueel uw belastbaar inkomen uit sparen en beleggen. Het is belangrijk om de Zvw-aanslag op tijd te betalen, omdat u anders een verzuimboete kunt krijgen en uw zorgtoeslag kunt mislopen. U kunt er ook voor kiezen om in termijnen te betalen, maar hierbij moet u wel rekening houden met de rente die u moet betalen. Als fiscaal jurist raad ik u dan ook aan om de Zvw-aanslag op tijd te betalen en eventueel in termijnen te betalen als u hiermee geholpen bent.

Geef een reactie