Je bekijkt nu Zwartspaarders

Zwartspaarders

In 2012 kwam het nieuws naar buiten dat er bij de Duitse belastingdienst cd’s waren gevonden met daarop gegevens van Nederlandse belastingplichtigen die hun geld in Luxemburg hadden gestald. Deze gegevens werden later ook aan andere landen verstrekt. Het was voor veel Nederlanders een schok: zij dachten dat hun geld veilig en onzichtbaar was, maar nu dreigden ze toch in de problemen te komen. In dit artikel ga ik in op de vraag wat eigenlijk de gevolgen zijn voor deze zogenaamde ‘zwartspaarders’.

Fiscale gevolgen zwartspaarders

Als u vermogen hebt dat niet in Nederland wordt belast, bent u verplicht om dat te melden bij de Belastingdienst. U bent namelijk verplicht uw gehele vermogen aan te geven in box 3.

Doet u dat niet, dan bent u in overtreding. Als de Belastingdienst erachter komt dat u vermogen hebt dat u niet hebt opgegeven, kan dat leiden tot een boete en/of strafrechtelijke vervolging. In het ergste geval kan zelfs het vermogen in beslag worden genomen. Het is dus belangrijk om te zorgen dat uw belastingaangifte klopt en dat u geen (buitenlands) vermogen verzwijgt.

Bankgeheim

Voor de zwartspaarders in Luxemburg was het verzwijgen van vermogen in eerste instantie vrij eenvoudig. Luxemburg kende een strikt bankgeheim, dat het voor buitenlandse belastingdiensten vrijwel onmogelijk maakte om te achterhalen wie er een rekening had en hoeveel geld daarop stond. Maar door de gevonden cd’s kon de Belastingdienst alsnog zien wie er geld in Luxemburg had en daar actie op ondernemen.

Tegenwoordig is er geen sprake meer van een bankgeheim in Luxemburg. In 2015 is het daar opgeheven onder druk van de Europese Unie. Tegenwoordig delen de Luxemburgse banken dus informatie met verschillende overheden die daar om vragen.

Er zijn nog weinig landen over met een echt bankgeheim. Ook landen als Ierland en Monaco delen inmiddels informatie over hun cliënten met overheden.

Uiteraard is het nog wel mogelijk om uw vermogen op een fiscaal vriendelijke wijze elders te stallen. Neem hiervoor contact op met een belastingadviseur.

Naheffing en boete

Als u vermogen hebt verzwegen, moet u alsnog belasting betalen over dat bedrag in box 3 van de inkomstenbelasting. Dat gebeurt middels een navorderingsaanslag.

Daarbovenop kan een boete worden opgelegd. De boete kan oplopen tot 300% van de verschuldigde belasting. Dat betekent dat u dus meer dan drie keer zoveel moet betalen als wat u eigenlijk had moeten betalen. Het is dus niet alleen een kwestie van de belasting die u moet betalen, maar ook van de boete die daarbovenop komt.

Strafrechtelijke vervolging zwartspaarders

Als de Belastingdienst vermoedt dat er sprake is van opzet of grove schuld, kan er ook strafrechtelijke vervolging volgen. Dat betekent dat er een strafzaak tegen u wordt gestart. Als u schuldig wordt bevonden, kan dat leiden tot een gevangenisstraf, een taakstraf en/of een geldboete.

Verjaringstermijn zwartspaarders

Als u vermogen hebt verzwegen en daarvoor een naheffing en/of boete krijgt opgelegd, is het belangrijk om te weten dat er een verjaringstermijn geldt. Dat betekent dat de Belastingdienst niet eindeloos lang terug kan gaan in de tijd. Voor belastingen geldt een verjaringstermijn van vijf jaar. Dat betekent dat als als de Belastingdienst er pas na vijf jaar achter komt dat u vermogen hebt verzwegen, ze u daarvoor niet meer kunnen beboeten. Daarnaast kan de inspecteur geen navorderingsaanslag meer opleggen.

Er zijn echter uitzonderingen op deze regel. Zo geldt er bijvoorbeeld een langere verjaringstermijn van twaalf jaar als er sprake is van buitenlands vermogen dat niet is opgegeven. Ook kan de verjaringstermijn worden verlengd als er sprake is van fraude of als er sprake is van verzwegen erfbelasting.

Tip: melding vrijwillige verbetering

Als u er zelf tijdig achter komt dat u vermogen hebt verzwegen en u wilt dit alsnog melden bij de Belastingdienst, dan kunt u gebruik maken van de regeling ‘vrijwillige verbetering’. Hiermee kunt u voorkomen dat u strafrechtelijk wordt vervolgd. Als u alsnog belasting betaalt over het verzwegen bedrag en de Belastingdienst binnen twee jaar na de melding geen boekenonderzoek bij u instelt, dan krijgt u ook geen boete opgelegd.

Conclusie

De vondst van de cd’s met gegevens van Nederlandse belastingplichtigen die hun geld in Luxemburg hadden gestald, heeft ervoor gezorgd dat veel zwartspaarders in de problemen zijn gekomen. Het verzwijgen van geld kan leiden tot een naheffing en/of boete, en in het ergste geval tot strafrechtelijke vervolging. Als u er zelf tijdig achter komt dat u vermogen hebt verzwegen, is het verstandig om gebruik te maken van de regeling ‘vrijwillige verbetering’.

Geef een reactie