Je bekijkt nu KM Vergoeding 2024: Wat verandert er voor u?

KM Vergoeding 2024: Wat verandert er voor u?

Als u voor uw werk of uw onderneming met uw eigen auto, fiets of ander vervoermiddel reist, kunt u een vergoeding krijgen voor de gemaakte reiskosten, in dit artikel afgekort tot km vergoeding 2024. Deze vergoeding kan belastingvrij zijn, als deze niet hoger is dan een bepaald bedrag per kilometer. Dit bedrag wordt de onbelaste kilometervergoeding genoemd.

De onbelaste kilometervergoeding is al jarenlang vastgesteld op € 0,19 per kilometer. Dit geldt voor alle soorten vervoer, dus ook voor de fiets of de elektrische scooter. Maar in 2024 gaat de onbelaste kilometervergoeding omhoog. Dit heeft het kabinet op Prinsjesdag 2022 bekendgemaakt. In dit artikel leest u wat dit betekent voor u als werknemer, werkgever, ondernemer of vrijwilliger.

Waarom gaat de kilometervergoeding omhoog?

De reden voor de verhoging van de kilometervergoeding is dat de kosten van vervoer de afgelopen jaren flink zijn gestegen. Vooral de benzineprijs is omhooggeschoten, maar ook het openbaar vervoer is duurder geworden. Daardoor hebben veel mensen meer reiskosten dan voorheen.

Het kabinet wil werknemers en ondernemers compenseren voor deze hogere kosten. Daarom wordt de belastingvrije vergoeding die werkgevers aan hun personeel mogen geven, verhoogd. Ook voor ondernemers en resultaatgenieters die met hun eigen vervoermiddel reizen, gaat de aftrekbare vergoeding omhoog. Zo hoopt het kabinet dat mensen blijven reizen voor hun werk of hun bedrijf.

Hoogte KM Vergoeding 2024

De onbelaste km vergoeding 2024 gaat per 1 januari 2024 naar 1 januari 2024 € 0,22 per kilometer. Deze bedragen gelden voor alle reiskosten die u maakt voor uw werk of uw onderneming, inclusief het woon-werkverkeer.

Let op: het gaat hier om een maximumbedrag dat belastingvrij mag worden vergoed of afgetrokken. Het is niet verplicht om dit bedrag te hanteren. Werkgevers mogen zelf bepalen of ze hun werknemers een reiskostenvergoeding geven en hoe hoog deze is. Dit kan ook afhangen van afspraken in een cao of een arbeidsovereenkomst. Ondernemers en resultaatgenieters mogen ook zelf kiezen hoeveel ze per kilometer aftrekken, zolang dit niet meer is dan de werkelijke kosten.

Wat als de vergoeding hoger is dan het maximumbedrag?

Als u een hogere vergoeding krijgt of aftrekt dan het maximumbedrag per kilometer, dan is het meerdere belast. Dit betekent dat u hierover inkomstenbelasting moet betalen. 

Als u werknemer bent, moet uw werkgever hierover ook loonheffingen inhouden en afdragen.

Er is wel een mogelijkheid om een hogere vergoeding onbelast te krijgen of af te trekken. Dat kan via de werkkostenregeling (WKR). Dit is een regeling waarmee werkgevers hun werknemers bepaalde vergoedingen en verstrekkingen belastingvrij kunnen geven, zoals een kerstpakket, een fiets of een laptop. De WKR heeft een vrije ruimte van 1,92% van de totale loonsom in 2023 (dit was 1,7% in 2022). Binnen deze ruimte kunnen werkgevers onbelast vergoeden wat ze willen, zolang dit gebruikelijk is.

Als werkgever kunt u dus besluiten om het deel van de reiskostenvergoeding dat boven het maximumbedrag uitkomt, onder te brengen in de WKR. Zo blijft de vergoeding voor de werknemer onbelast. U moet dan wel opletten dat u de vrije ruimte niet overschrijdt. Als dat wel gebeurt, moet u 80% eindheffing betalen over het meerdere.

Als ondernemer of resultaatgenieter kunt u ook gebruikmaken van de WKR, als u ook werknemers in dienst heeft. U kunt dan een deel van uw eigen reiskostenvergoeding onbelast aftrekken, zolang u binnen de vrije ruimte blijft. U moet dan wel een gebruikelijkheidstoets doen, om te beoordelen of de vergoeding die u uzelf geeft, niet te hoog is in vergelijking met wat u uw werknemers geeft.

Wat zijn de gevolgen voor andere situaties?

De verhoging van de km vergoeding in 2024 heeft ook gevolgen voor andere situaties waarin u reiskosten maakt of vergoedt. Bijvoorbeeld:

  • Als u reist met het openbaar vervoer, kunt u ook de volledige reiskosten belastingvrij vergoed krijgen of aftrekken. U moet dan wel een bewijs van de kosten kunnen laten zien, zoals een ov-chipkaartoverzicht of een treinkaartje.
  • Als u reiskosten maakt voor ziekenbezoek, kunt u deze aftrekken als specifieke zorgkosten. De aftrekbare vergoeding per kilometer gaat ook omhoog naar € 0,22 in 2024.
  • Als u weekenduitgaven maakt voor gehandicapten die niet bij u in huis wonen, kunt u deze ook aftrekken als specifieke zorgkosten. De aftrekbare vergoeding per kilometer gaat eveneens omhoog naar € 0,22 in 2024.
  • Als u vrijwilliger bent en afziet van een reiskostenvergoeding, kunt u deze als gift aftrekken. De aftrekbare vergoeding per kilometer wordt ook verhoogd naar € 0,22 in 2024.

Km vergoeding 2024 berekenen

Om te berekenen hoeveel reiskostenvergoeding u krijgt of kunt aftrekken, moet u het aantal kilometers dat u reist vermenigvuldigen met het bedrag per kilometer. U moet hierbij uitgaan van de kortste route volgens een routeplanner. U mag alleen de kilometers tellen die u daadwerkelijk heeft gereisd voor uw werk of uw onderneming. U mag dus geen omwegen of privéritten meetellen.

Voorbeeld: Stel dat u in 2024 met uw eigen auto 50 km heen en terug reist naar uw werk. U doet dit vier dagen per week. Uw werkgever geeft u een reiskostenvergoeding van € 0,25 per km. Hoeveel reiskostenvergoeding krijgt u per maand en hoeveel daarvan is belast?

Uw km vergoeding in 2024 per maand is:

50 km x € 0,25 x 4 dagen x 4 weken = € 200

Hiervan is belast:

(€ 0,25 – € 0,22) x 50 km x 4 dagen x 4 weken = € 24

U krijgt dus € 200 per maand, waarvan € 24 belast is. Uw werkgever moet hierover loonheffingen inhouden en afdragen.

Conclusie

De km vergoeding 2024 is een belangrijke regeling voor mensen die voor hun werk of hun onderneming reizen met hun eigen vervoermiddel. In 2024 gaat deze vergoeding omhoog, om de gestegen kosten van vervoer te compenseren. Dit betekent dat u meer belastingvrij kunt vergoeden of aftrekken per kilometer. Maar let op: er geldt nog steeds een maximumbedrag per kilometer. Als u hierboven komt, is het meerdere belast. U kunt dan eventueel gebruikmaken van de werkkostenregeling.

Geef een reactie