Je bekijkt nu Kosten Koper 2024: Een Totaaloverzicht

Kosten Koper 2024: Een Totaaloverzicht

Als u een bestaande woning koopt, krijgt u te maken met de kosten koper. Dit zijn de bijkomende kosten die u als koper moet betalen om eigenaar te worden van de woning. In dit artikel leggen we uit wat de kosten koper inhouden, hoe u ze kunt berekenen en welke veranderingen er zijn in 2024.

Wat zijn de kosten koper?

De kosten koper bestaan uit twee vaste onderdelen:

 • De overdrachtsbelasting: dit is een belasting die u betaalt over de koopsom van de woning. Het tarief is meestal 2%, maar kan ook 8% zijn als u de woning niet zelf gaat bewonen of als het een niet-woning is (bijvoorbeeld een bedrijfspand).
 • De notariskosten: dit zijn de kosten die de notaris in rekening brengt voor het opmaken en inschrijven van de leveringsakte en de hypotheekakte. De leveringsakte is het document waarin de verkoper de woning overdraagt aan u als koper. De hypotheekakte is het document waarin uw hypotheekverstrekker een recht van hypotheek vestigt op de woning als onderpand voor uw lening.

Naast deze vaste kosten, kunt u ook te maken krijgen met andere kosten, zoals:

 • De makelaarskosten: dit zijn de kosten die u betaalt aan een aankoopmakelaar als u die inschakelt om u te begeleiden bij het zoeken en kopen van een woning. U kunt ook besparen op deze kosten door zelf een woning te zoeken en te onderhandelen.
 • De taxatiekosten: dit zijn de kosten die u betaalt aan een taxateur om de waarde van de woning te bepalen. Dit is meestal nodig om een hypotheek te kunnen krijgen, maar ook om te weten of u niet te veel betaalt voor de woning.
 • De advies- en bemiddelingskosten: dit zijn de kosten die u betaalt aan een hypotheekadviseur of -bemiddelaar om u te helpen bij het vinden en afsluiten van een passende hypotheek.
 • De kosten voor Nationale Hypotheek Garantie (NHG): dit zijn de kosten die u betaalt om in aanmerking te komen voor NHG. NHG is een garantie die ervoor zorgt dat uw hypotheekverstrekker wordt terugbetaald als u uw hypotheek niet meer kunt betalen door onvoorziene omstandigheden. Met NHG kunt u ook profiteren van een lagere rente op uw hypotheek.
 • De bouwkundige keuring: dit zijn de kosten die u betaalt aan een bouwkundige om de bouwkundige staat van de woning te controleren. Dit kan verstandig zijn om eventuele gebreken of verborgen gebreken aan het licht te brengen en om te weten welke onderhouds- of herstelkosten u kunt verwachten.

Hoe berekent u de kosten koper 2024?

De hoogte van de kosten koper hangt af van verschillende factoren, zoals:

 • De koopsom van de woning
 • Het tarief van de overdrachtsbelasting
 • De hoogte van uw hypotheek
 • De keuze voor NHG of niet
 • De tarieven van de notaris, makelaar, taxateur, adviseur en bouwkundige

Voorbeeld berekening kosten koper 2024

Om u een idee te geven van de kosten koper, geven we hier een voorbeeld van een fictieve situatie. Stel dat u in 2024 een bestaande woning koopt voor € 300.000 en daarvoor een hypotheek afsluit van € 285.000 met NHG. U schakelt een aankoopmakelaar, een taxateur, een hypotheekadviseur en een bouwkundige in. Uw kosten koper kunnen er dan als volgt uitzien:

KostenpostBedrag
Overdrachtsbelasting (2% van € 300.000)€ 6.000
Notariskosten (leveringsakte en hypotheekakte)€ 1.500
Makelaarskosten (1% van € 300.000)€ 3.000
Taxatiekosten€ 500
Advies- en bemiddelingskosten€ 2.500
NHG-kosten (0,7% van € 285.000)€ 1.995
Bouwkundige keuring€ 400
Totaal€ 15.895

Zoals u ziet, zijn de kosten koper in dit voorbeeld ruim 5% van de koopsom. Dit bedrag moet u dus zelf betalen, want u kunt het niet meefinancieren in uw hypotheek.

Wat verandert er in 2024?

Er zijn een aantal veranderingen gepland voor de kosten koper 2024. Wel zijn er enkele punten waar u rekening mee moet houden:

 • De vrijstelling van overdrachtsbelasting voor starters tussen 18 en 35 jaar geldt alleen nog voor woningen met een koopsom tot € 400.000. In 2023 was deze grens nog € 440.000. Als u een woning koopt die duurder is dan € 400.000, betaalt u 2% overdrachtsbelasting over de hele koopsom.
 • De kostengrens voor NHG wordt jaarlijks aangepast aan de gemiddelde woningwaarde. In 2024 is deze grens nog niet bekend, maar in 2023 was deze € 355.000. Als u een woning koopt die duurder is dan de kostengrens, kunt u geen NHG aanvragen.
 • De hypotheekrenteaftrek wordt verder afgebouwd. Dit betekent dat u minder rente kunt aftrekken van uw belastbaar inkomen in box 1. In 2024 is het maximale aftrekpercentage 40%, in 2023 was dit nog 40,85%. Dit kan gevolgen hebben voor uw netto maandlasten.

Besparen op de kosten koper

De kosten koper kunnen dus flink oplopen, maar er zijn ook manieren om te besparen op deze kosten. Hier zijn enkele tips:

 • Vergelijk de tarieven van verschillende notarissen, makelaars, taxateurs, adviseurs en bouwkundigen en vraag offertes aan. Zo kunt u de goedkoopste of beste optie kiezen.
 • Onderhandel over de prijs van de woning en de makelaarscourtage. Hoe lager de koopsom, hoe lager de overdrachtsbelasting en de NHG-kosten. Hoe lager de courtage, hoe minder u betaalt aan de makelaar.
 • Kies voor een goedkopere of gratis taxatievorm, zoals een Calcasa waarderapport of een modelmatige taxatie. Dit kan alleen als uw hypotheekverstrekker dit accepteert en als uw woning voldoet aan bepaalde criteria.
 • Kies voor een execution only hypotheek als u zelf voldoende kennis en ervaring heeft om een hypotheek af te sluiten zonder advies. U betaalt dan alleen bemiddelingskosten en geen advieskosten.
 • Vraag subsidie aan voor het verduurzamen van uw woning, zoals de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) of de Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH). Zo kunt u een deel van uw verbouwings- of verduurzamingskosten terugkrijgen.

Conclusie

De kosten koper zijn de bijkomende kosten die u als koper moet betalen om eigenaar te worden van een bestaande woning. Deze kosten bestaan uit twee vaste onderdelen: de overdrachtsbelasting en de notariskosten. Daarnaast kunt u ook andere kosten hebben, zoals makelaarskosten, taxatiekosten, advies- en bemiddelingskosten, NHG-kosten en bouwkundige keuring.

Geef een reactie