Je bekijkt nu Gebruikelijk loon 2023 in verschillende situaties

Gebruikelijk loon 2023 in verschillende situaties

Als u een directeur-grootaandeelhouder (DGA) bent van een vennootschap of coöperatie waarin u een aanmerkelijk belang hebt, dan moet u rekening houden met de gebruikelijkloonregeling. Deze regeling houdt in dat u een loon moet krijgen dat normaal is voor het niveau en de duur van uw werkzaamheden. In dit artikel leg ik uit wat de gebruikelijkloonregeling inhoudt, hoe u uw gebruikelijk loon 2023 kunt berekenen en welke uitzonderingen er zijn voor verschillende situaties, zoals startende ondernemers, start-ups, geen werkzaamheden of geen werknemers.

Wat is gebruikelijk loon?

De gebruikelijkloonregeling is een fictie in de Wet op de loonbelasting 1964. De regeling is bedoeld om te voorkomen dat u als DGA uzelf een te laag salaris uitkeert om zo minder belasting te betalen.

U als DGA of bestuurder met een aanmerkelijk belang moet een loon te krijgen dat overeenkomt met wat u zou verdienen als u in loondienst zou zijn bij een vergelijkbaar bedrijf. Dit wordt ook wel het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking genoemd.

Gebruikelijk loon 2023 berekenen

Uw gebruikelijk loon 2023 moet minimaal het hoogste bedrag zijn van de volgende bedragen:

 • Het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking
 • Het loon van de meestverdienende werknemer bij uw vennootschap of van de meestverdienende werknemer van een verbonden vennootschap van uw werkgever
 • Ten minste € 51.000 in 2023 (in 2022 is dat € 48.000 en in 2021 € 47.000)

Om het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking te bepalen, moet u rekening houden met uw opleiding, ervaring, aard en omvang van uw werkzaamheden en andere relevante factoren voor de arbeidsmarkt. U kunt hiervoor gebruikmaken van salarisgegevens uit openbare bronnen, zoals CBS, UWV of brancheorganisaties.

Het loon van de meestverdienende werknemer bij uw vennootschap of van een verbonden vennootschap kunt u vinden in uw administratie of opvragen bij uw werkgever.

Het minimumbedrag van € 51.000 in 2023 is wettelijk vastgesteld en wordt jaarlijks geïndexeerd.

Uitzonderingen op de gebruikelijkloonregeling?

Er zijn enkele situaties waarin u mag afwijken van de gebruikelijkloonregeling:

 • Als u kunt aantonen dat het gebruikelijk loon 2023 lager is dan het minimumbedrag of het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking, dan mag u het lagere bedrag aanhouden. U moet dan wel een goede onderbouwing hebben voor uw lagere loon.
 • Als uw gebruikelijk loon € 5.000 of lager is, dan hoeft u geen rekening te houden met de gebruikelijkloonregeling. U geeft dan voor uw werkzaamheden het loon aan dat u daadwerkelijk hebt ontvangen. Deze grens geldt voor al uw werkzaamheden voor alle vennootschappen of coöperaties waarin u een aanmerkelijk belang hebt.
 • Als u werkt voor een start-up die voldoet aan bepaalde voorwaarden, dan mag u het wettelijk minimumloon nemen als gebruikelijk loon. Of, als dat lager is, het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking. Deze versoepeling geldt tot en met 2024 voor start-ups die in 2021 of 2022 zijn begonnen.

Gebruikelijk loon 2023 bij startende ondernemers

Als u een startende ondernemer bent die net een vennootschap of coöperatie heeft opgericht waarin u een aanmerkelijk belang hebt, dan kan het lastig zijn om te voldoen aan de gebruikelijkloonregeling. U hebt immers nog geen winst gemaakt of misschien zelfs veel geïnvesteerd in uw bedrijf. Gelukkig zijn er voor startende ondernemers een aantal mogelijkheden om tijdelijk een lager loon vast te stellen dan wat gebruikelijk is.

Een optie is om gebruik te maken van de regeling voor start-ups, als u daarvoor in aanmerking komt. Een start-up is een vennootschap of coöperatie die:

 • In een kalenderjaar een S&O-verklaring heeft (een verklaring voor speur- en ontwikkelingswerk)
 • In een kalenderjaar recht heeft op het verhoogde starterspercentage voor S&O
 • Niet boven het ‘de minimisplafond’ komt voor wat betreft staatssteun volgens het Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie

Als u werkt voor een start-up die aan deze voorwaarden voldoet, dan mag u als DGA het wettelijk minimumloon nemen als gebruikelijk loon 2023. Of, als dat lager is door bijvoorbeeld deeltijd, het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking. Dit moet u wel aannemelijk kunnen maken.

Deze regeling geldt tot en met 2024 voor start-ups die in 2021 of 2022 zijn begonnen. U mag maximaal drie jaar gebruikmaken van deze regeling.

Een andere optie is om aan te tonen dat het gebruikelijk loon 2023 lager is dan het minimumbedrag of het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking door het opstarten van uw onderneming. U moet dan wel kunnen bewijzen dat u het hogere loon niet kunt betalen door bijvoorbeeld hoge investeringen, lage cashflow of beperkte werktijd.

In dat geval mag u als DGA uitgaan van een lager loon dat past bij uw situatie. Een richtlijn hiervoor is het wettelijk minimumloon dat hoort bij het aantal uren dat u voor uw vennootschap of coöperatie werkt.

Deze regeling geldt maximaal drie jaar voor startende ondernemers.

Gebruikelijk loon bij geen werkzaamheden

Het kan voorkomen dat u als DGA geen werkzaamheden verricht voor uw vennootschap of coöperatie waarin u een aanmerkelijk belang hebt. Bijvoorbeeld omdat u ziek bent, met verlof bent of omdat er geen opdrachten zijn.

In dat geval hoeft u geen rekening te houden met de gebruikelijkloonregeling. U geeft dan voor uw werkzaamheden het loon aan dat u daadwerkelijk hebt ontvangen.

Let op: dit geldt alleen als er sprake is van tijdelijke afwezigheid of stilstand van werkzaamheden. Als er structureel geen werkzaamheden zijn, dan kan de Belastingdienst stellen dat er sprake is van terbeschikkingstelling van vermogen en niet meer van arbeid. In dat geval moet u alsnog belasting betalen over uw aanmerkelijk belang.

Gebruikelijk loon bij geen werknemers

Als u als DGA geen werknemers hebt in uw vennootschap of coöperatie waarin u een aanmerkelijk belang hebt, dan kunt u niet kijken naar het loon van de meestverdienende werknemer bij uw vennootschap of bij een verbonden vennootschap om uw gebruikelijk loon te bepalen.

In dat geval moet u zich baseren op het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking of op het minimumbedrag van € 51.000 in 2023 (€ 48.000 in 2022 en € 47.000 in 2021).

U mag alleen afwijken van deze bedragen als u kunt aantonen dat het gebruikelijk loon lager is dan deze bedragen.

Voorbeelden van gebruikelijk loon 2023

Om het gebruik van de gebruikelijkloonregeling te verduidelijken, geven we hieronder twee voorbeelden:

 • U bent DGA van een IT-bedrijf waarin u 60% van de aandelen bezit. U verricht voornamelijk programmeerwerkzaamheden voor klanten. U hebt een hbo-diploma informatica en tien jaar ervaring in de branche. U werkt 40 uur per week voor uw vennootschap. Het loon van de meestverdienende werknemer bij uw vennootschap is € 45.000 per jaar. Volgens salarisgegevens van CBS verdient een gemiddelde programmeur met een hbo-diploma en tien jaar ervaring € 55.000 per jaar.

Uw gebruikelijk loon 2023 is in dit geval € 55.000 per jaar, omdat dit het hoogste bedrag is van de drie mogelijkheden. U kunt niet volstaan met het minimumbedrag van € 51.000 of het loon van de meestverdienende werknemer bij uw vennootschap.

 • U bent DGA van een adviesbureau waarin u 100% van de aandelen bezit. U geeft strategisch advies aan grote bedrijven. U hebt een universitaire masterdiploma bedrijfskunde en twintig jaar ervaring als consultant. U werkt 20 uur per week voor uw vennootschap. Het loon van de meestverdienende werknemer bij uw vennootschap is € 75.000 per jaar. Volgens salarisgegevens van UWV verdient een gemiddelde consultant met een universitaire masterdiploma en twintig jaar ervaring € 90.000 per jaar.

Uw gebruikelijk loon 2023 is in dit geval € 75.000 per jaar, omdat dit het hoogste bedrag is van de drie mogelijkheden. U kunt niet volstaan met het minimumbedrag van € 51.000 of het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking.

Conclusie

De gebruikelijkloonregeling is een belangrijke fiscale regel voor DGA’s die werkzaamheden verrichten voor hun eigen vennootschap of coöperatie waarin zij een aanmerkelijk belang hebben. De regeling zorgt ervoor dat zij een marktconform salaris ontvangen voor hun arbeid en niet te weinig belasting betalen over hun inkomen.

Om uw gebruikelijk loon 2023 te berekenen, moet u kijken naar het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking, het loon van de meestverdienende werknemer bij uw vennootschap of bij een verbonden vennootschap en het wettelijk minimumbedrag dat jaarlijks wordt aangepast.

In sommige gevallen mag u afwijken van de gebruikelijkloonregeling, bijvoorbeeld als u kunt aantonen dat het gebruikelijk loon lager is dan deze bedragen, als uw gebruikelijk loon zeer laag is of als u werkt voor een start-up die aan bepaalde criteria voldoet.

Daarnaast moet u ook rekening houden met de belasting over uw inkomen uit aanmerkelijk belang als u dividenduitkeringen ontvangt uit uw vennootschap of coöperatie waarin u een aanmerkelijk belang hebt. Het tarief hiervoor is 26,9% in 2021 tot en met 2023 en wordt in twee schijven gesplitst in 2024.

Het is verstandig om uw gebruikelijk loon regelmatig te controleren en eventueel aan te passen aan veranderende omstandigheden op de arbeidsmarkt of binnen uw vennootschap of coöperatie.

Geef een reactie