Je bekijkt nu Sectorcodes Belastingdienst

Sectorcodes Belastingdienst

Als u een werkgever bent die verantwoordelijk is voor het inhouden en afdragen van loonheffingen, dan bent u ongetwijfeld bekend met de term “sectorcodes”. De sectorindeling van ondernemingen spelen een rol bij de bepaling van de juiste afdracht van loonheffingen. In dit artikel ga ik in op sectorcodes, leg ik uit waar ze voor dienen en geef ik praktische voorbeelden om u te helpen ze correct toe te passen.

Wat zijn de sectorcodes van de Belastingdienst?

De Belastingdienst hanteert 67 verschillende sectoren waarin bedrijven actief zijn. Elke sector heeft zijn eigen premie, wat betekent dat bedrijven in verschillende sectoren verschillende bedragen moeten betalen. Vroeger werd de premie voor werkloosheid (WW) op sectoraal niveau geïnd, wat resulteerde in verschillende groepen met risicopremies binnen bepaalde sectoren.

Het sectorfonds was verantwoordelijk voor het financieren van de eerste 6 maanden van de WW-uitkering. Dit betekent dat wanneer een werknemer werkloos werd, de kosten voor de eerste 6 maanden van zijn of haar uitkering werden gedekt door het sectorfonds van de sector waarin zijn of haar werkgever actief was.

Echter, sinds 1 januari 2020 is de sectorindeling alleen nog van belang voor de berekening van de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas. Dit heeft betrekking op kleine en middelgrote ondernemingen. Voor grote ondernemingen geldt de sectorindeling alleen als ze geheel of gedeeltelijk als uitzendbedrijf worden ingedeeld.

Hoe werken sectorcodes?

Wanneer u loonheffingen berekent en aangeeft, moet u de juiste sectorcode toepassen op basis van uw bedrijfsactiviteiten. De sectorcode bepaalt de tarieven en regels die van toepassing zijn op uw loonheffingen. Het is belangrijk om de juiste sectorcode te gebruiken, omdat het niet naleven ervan kan leiden tot onjuiste berekeningen en mogelijk tot boetes of naheffingsaanslagen.

Sectorindeling van de Belastingdienst

Hieronder vindt u een overzicht van alle sectorcodes die worden gebruikt voor loonheffingen.

 • 1. Agrarisch bedrijf
 • 2. Tabakverwerkende industrie
 • 3. Bouwbedrijf
 • 4. Baggerbedrijf
 • 5. Houten emballage-industrie, houtwaren- en borstelindustrie
 • 6. Timmerindustrie
 • 7. Meubel- en orgelbouwindustrie
 • 8. Groothandel in hout, zagerijen, schaverijen en houtbereidingsindustrie
 • 9. Grafische industrie
 • 10. Metaalindustrie
 • 11. Elektrotechnische industrie
 • 12. Metaal-en technische bedrijfstakken
 • 13. Bakkerijen
 • 14. Suikerverwerkende industrie
 • 15. Slagersbedrijven
 • 16. Slagers overig
 • 17. Detailhandel en ambachten
 • 18. Reiniging
 • 19. Grootwinkelbedrijf
 • 20. Havenbedrijven
 • 21. Havenclassificeerders
 • 22. Binnenscheepvaart
 • 23. Visserij
 • 24. Koopvaardij
 • 25. Vervoer KLM
 • 26. Vervoer NS
 • 27. Vervoer posterijen
 • 28. Taxi- en ambulancevervoer
 • 29. Openbaar Vervoer
 • 30. Besloten busvervoer
 • 31. Overig personenvervoer te land en in de lucht
 • 32. Overig goederenvervoer te land en in de lucht
 • 33. Horeca algemeen
 • 34. Horeca catering
 • 35. Gezondheid, geestelijke en maatschappelijke belangen
 • 36. vervallen
 • 37. vervallen
 • 38. Banken
 • 39. Verzekeringswezen en ziekenfondsen
 • 40. Uitgeverij
 • 41. Groothandel I
 • 42. Groothandel II
 • 43. Zakelijke Dienstverlening I
 • 44. Zakelijke Dienstverlening II
 • 45. Zakelijke Dienstverlening III
 • 46. Zuivelindustrie
 • 47. Textielindustrie
 • 48. Steen-, cement-, glas- en keramische industrie
 • 49. Chemische industrie
 • 50. Voedingsindustrie
 • 51. Algemene industrie
 • 52. Uitzendbedrijven
 • 53. Bewakingsondernemingen
 • 54. Culturele instellingen
 • 55. Overige takken van bedrijf en beroep
 • 56. Schildersbedrijf
 • 57. Stukadoorsbedrijf
 • 58. Dakdekkersbedrijf
 • 59. Mortelbedrijf
 • 60. Steenhouwersbedrijf
 • 61. Overheid, onderwijs en wetenschappen
 • 62. Overheid, rijk, politie en rechterlijjke macht
 • 63. Overheid, defensie
 • 64. Overheid, provincies, gemeenten en waterschappen
 • 65. Overheid, openbare nutsbedrijven
 • 66. Overheid, overige instellingen
 • 67. Werk en (re)Integratie
 • 68. Railbouw
 • 69. Telecommunicatie

De onderverdeling binnen de verschillende sectoren vindt u hier.

Let op: soms kunnen bedrijven meerdere bedrijfsactiviteiten hebben die onder verschillende sectorcodes vallen. In dat geval moet u de code kiezen die het meest van toepassing is op het grootste deel van uw activiteiten.

Voorbeeld: Een bouwbedrijf met verschillende activiteiten

Laten we een voorbeeld nemen van een bouwbedrijf dat zowel bouwwerkzaamheden als schilderwerk uitvoert. In dit geval moet het bedrijf de sectorcode kiezen die het meest van toepassing is op de hoofdactiviteit. Als de bouwwerkzaamheden het grootste deel van de activiteiten van het bedrijf vertegenwoordigen, moet de sectorcode voor de bouwsector worden gebruikt. Het schilderwerk kan dan worden beschouwd als een nevenactiviteit en is ondergeschikt aan de hoofdactiviteit.

Conclusie

Sectorcodes spelen een belangrijke rol bij het bepalen van de juiste tarieven en regels voor loonheffingen. Het correct selecteren van de juiste sectorcode is van essentieel belang om ervoor te zorgen dat u de juiste belastingen betaalt en mogelijke fouten en geschillen voorkomt. Door de lijst met sectorcodes zorgvuldig door te nemen, de meest nauwkeurige code te selecteren en up-to-date te blijven met eventuele wijzigingen, kunt u ervoor zorgen dat uw loonheffingen correct worden berekend en aangegeven.

Geef een reactie