Je bekijkt nu Wat is loonheffing?

Wat is loonheffing?

Als werknemer in Nederland betaal je loonheffing over je salaris. Maar wat is loonheffing eigenlijk? En hoe verschilt het van loonbelasting? In dit artikel zal ik de materie van loonheffing en alle ins en outs behandelen, zodat u een goed beeld krijgt van wat loonheffing precies inhoudt.

Wat is loonheffing?

Loonheffing is een voorheffing op de inkomstenbelasting en premies volksverzekeringen. Werkgevers zijn verplicht om loonheffing in te houden op het salaris van werknemers en dit vervolgens af te dragen aan de Belastingdienst. Het doel hiervan is om te voorkomen dat werknemers aan het einde van het jaar een groot bedrag aan belasting en premies moeten betalen. De heffing wordt daarom maandelijks ingehouden op het brutosalaris van de werknemer.

Verschil tussen loonheffing en loonbelasting

De termen loonheffing en loonbelasting worden vaak door elkaar gebruikt, maar er is wel degelijk een verschil.

Loonheffing is namelijk de verzamelnaam voor de heffingen die op het salaris worden ingehouden, terwijl loonbelasting een onderdeel is van de loonheffing.

Loonbelasting is de heffing die wordt ingehouden op het salaris voor de inkomstenbelasting en premies volksverzekeringen.

Naast de loonbelasting worden er nog andere heffingen ingehouden op het salaris, zoals de premies voor de volksverzekeringen (AOW, ANW en Wlz) en de premies voor de werknemersverzekeringen (WW, WIA en ZW). Al deze heffingen vallen onder de term loonheffing.

Hoe wordt de hoogte van de loonheffing bepaald?

De hoogte van de loonheffing hangt af van verschillende factoren, zoals het brutosalaris en de leeftijd van de werknemer.

De Belastingdienst heeft voor elke werknemer een persoonlijke loonbelastingtabel opgesteld. Aan de hand van deze tabel kan de werkgever berekenen hoeveel belasting er moet worden ingehouden op het salaris van de werknemer. De tabel wordt jaarlijks aangepast aan de hand van de inflatie en eventuele veranderingen in wet- en regelgeving.

Hoe zit het met de heffingskortingen?

Naast de loonbelasting hebben werknemers ook recht op heffingskortingen. Dit zijn kortingen op de inkomstenbelasting en premies volksverzekeringen. Er zijn verschillende soorten heffingskortingen, zoals de algemene heffingskorting, de arbeidskorting en de ouderenkorting.

De hoogte van de heffingskortingen hangt af van de persoonlijke situatie van de werknemer. Zo hebben werknemers met een laag inkomen recht op een hogere algemene heffingskorting en arbeidskorting. Ook zijn er speciale heffingskortingen voor mensen met kinderen, ouderen en mensen met een arbeidsbeperking.

Wat gebeurt er als er te veel of te weinig loonheffing is ingehouden?

Als er te veel loonheffing is ingehouden op het salaris, krijgt de werknemer dit terug bij de aangifte inkomstenbelasting. Het bedrag wordt dan verrekend met de te betalen inkomstenbelasting en premies volksverzekeringen.

Als er te weinig is ingehouden, kan dit leiden tot een naheffing bij de aangifte inkomstenbelasting. De werknemer moet dan alsnog het verschil tussen de ingehouden loonbelasting en de verschuldigde inkomstenbelasting en premies volksverzekeringen betalen.

Conclusie

Loonheffing is de voorheffing op de inkomstenbelasting en premies volksverzekeringen die wordt ingehouden op het salaris van werknemers. Naast de loonbelasting worden ook andere heffingen ingehouden, zoals premies voor volksverzekeringen en werknemersverzekeringen. De hoogte van de heffing hangt af van verschillende factoren en wordt bepaald aan de hand van persoonlijke loonbelastingtabellen die jaarlijks worden aangepast aan de hand van de inflatie en eventuele veranderingen in wet- en regelgeving.

Werknemers hebben ook recht op heffingskortingen, die kortingen bieden op de inkomstenbelasting en premies volksverzekeringen. De hoogte van deze kortingen is afhankelijk van de persoonlijke situatie van de werknemer, zoals inkomen, gezinssamenstelling en leeftijd.

Als er te veel loonbelasting is ingehouden op het salaris, krijgt de werknemer dit terug bij de aangifte inkomstenbelasting. Als er te weinig loonbelasting is ingehouden, kan dit leiden tot een naheffing bij de aangifte inkomstenbelasting.

Geef een reactie