Je bekijkt nu WKR 2024: Wat Verandert Er Voor U Als Werkgever?

WKR 2024: Wat Verandert Er Voor U Als Werkgever?

De werkkostenregeling (WKR) is een regeling die u als werkgever de mogelijkheid biedt om onbelaste vergoedingen en verstrekkingen aan uw werknemers te geven. Denk bijvoorbeeld aan een kerstpakket, een fiets van de zaak of een bedrijfsuitje. U mag zelf bepalen welke vergoedingen en verstrekkingen u onder de WKR brengt, zolang ze maar binnen de zogenaamde vrije ruimte blijven. Deze vrije ruimte is een percentage van de totale fiscale loonsom van uw onderneming. Als u de vrije ruimte overschrijdt, moet u 80% eindheffing betalen over het meerdere. In dit artikel leest u wat er in de WKR 2024 gaat veranderen en wat dit betekent voor u als werkgever.

We gaan in op de volgende onderwerpen:

 • De vrije ruimte wordt verlaagd
 • De gerichte vrijstellingen blijven gelijk
 • Het noodzakelijkheidscriterium blijft gelden
 • De nihilwaarderingen blijven gelden
 • De tips om optimaal gebruik te maken van de WKR

De vrije ruimte wordt verlaagd

De belangrijkste wijziging voor de WKR in 2024 is dat de vrije ruimte wordt verlaagd. In 2023 bedraagt de vrije ruimte nog 3% over de eerste € 400.000 van de fiscale loonsom en 1,18% over het meerdere. 

In 2024 wordt dit verlaagd naar 1,92% over de eerste € 400.000 en 1,18% over het meerdere. Dit betekent dat u minder onbelaste vergoedingen en verstrekkingen kunt geven aan uw werknemers zonder eindheffing te betalen.

Een rekenvoorbeeld:

Stel dat uw onderneming in 2023 een fiscale loonsom heeft van € 600.000. De vrije ruimte bedraagt dan:

3% x € 400.000 = € 12.000 + 1,18% x (€ 600.000 – € 400.000) = € 2.360. In totaal € 14.360.

Als u in 2023 meer dan € 14.360 aan vergoedingen en verstrekkingen geeft aan uw werknemers, moet u over het meerdere 80% eindheffing betalen.

In 2024 wordt de vrije ruimte voor dezelfde loonsom verlaagd naar:

1,92% x € 400.000 = € 7.680 + 1,18% x (€ 600.000 – € 400.000) = € 2.360. In totaal € 10.040.

Dit betekent dat u voor de WKR 2024 minder ruimte heeft om onbelaste vergoedingen en verstrekkingen te geven aan uw werknemers zonder eindheffing te betalen.

De verlaging van de vrije ruimte is een bezuinigingsmaatregel van het kabinet om de overheidsfinanciën op orde te brengen na de coronacrisis. 

De gerichte vrijstellingen blijven gelijk

Naast de vrije ruimte kent de WKR 2024 ook een aantal gerichte vrijstellingen. Dit zijn vergoedingen en verstrekkingen die niet ten koste gaan van de vrije ruimte, mits ze voldoen aan bepaalde voorwaarden. De gerichte vrijstellingen blijven in 2024 gelijk aan die in 2023. Enkele voorbeelden van gerichte vrijstellingen zijn:

 • Abonnementen voor openbaar vervoer of reiskosten tot € 0,21 per kilometer
 • Verhuiskosten vanwege werk
 • Maaltijden bij overwerk
 • Sinds 2020: aanvragen van een verklaring omtrent gedrag (VOG)

U kunt deze vergoedingen en verstrekkingen dus onbelast blijven geven aan uw werknemers, zonder dat dit invloed heeft op de vrije ruimte.

WKR 2024: Het noodzakelijkheidscriterium blijft gelden

Voor bepaalde producten, zoals gereedschap, tablets en smartphones, geldt het zogeheten noodzakelijkheidscriterium. Dit houdt in dat u deze producten belastingvrij kunt geven aan uw werknemers als u deze nodig vindt voor het werk. Het privégebruik is dan niet meer van belang. Het noodzakelijkheidscriterium blijft ook in de WKR 2024 gelden.

Het noodzakelijkheidscriterium geeft u als werkgever meer vrijheid om te bepalen welke producten u onbelast wilt verstrekken aan uw werknemers. U hoeft bijvoorbeeld geen administratie bij te houden van het privégebruik of een eigen bijdrage te vragen. U moet echter wel kunnen aantonen dat de producten noodzakelijk zijn voor het werk. Dit kan bijvoorbeeld door middel van een schriftelijke verklaring, een functieomschrijving of een arbeidsovereenkomst.

WKR 2024: De nihilwaarderingen blijven gelden

Bepaalde voorzieningen op de werkplek krijgen een zogeheten nihilwaardering. Dit betekent dat ze geen loonwaarde hebben en dus niet ten koste gaan van de vrije ruimte. De nihilwaarderingen blijven ook in de WKR 2024 gelden. Enkele voorbeelden van voorzieningen met een nihilwaardering zijn:

 • Ter beschikking gestelde werkkleding
 • Koffie en thee op de werkplek
 • Fitnessruimte op de werkplek

U kunt deze voorzieningen dus onbelast blijven aanbieden aan uw werknemers, zonder dat dit invloed heeft op de vrije ruimte.

Tips om optimaal gebruik te maken van de WKR 2024

De WKR biedt u als werkgever veel mogelijkheden om uw werknemers te belonen met onbelaste vergoedingen en verstrekkingen. Door slim gebruik te maken van de WKR kunt u uw werknemers motiveren en binden, zonder dat dit veel extra kosten met zich meebrengt. Hieronder geven we u enkele tips om optimaal gebruik te maken van de WKR 2024:

 • Maak een inventarisatie van alle vergoedingen en verstrekkingen die u geeft aan uw werknemers en bepaal welke onder de WKR 2024 vallen.
 • Controleer of u gebruik kunt maken van gerichte vrijstellingen, het noodzakelijkheidscriterium of nihilwaarderingen voor bepaalde vergoedingen en verstrekkingen. Zo kunt u de vrije ruimte besparen voor andere zaken.
 • Houd de vrije ruimte goed in de gaten en voorkom dat u deze overschrijdt. Als u toch meer wilt vergoeden of verstrekken dan de vrije ruimte toelaat, weeg dan af of de eindheffing van 80% opweegt tegen het voordeel voor uw werknemers.
 • Plan uw vergoedingen en verstrekkingen zo mogelijk over het jaar, zodat u geen pieken of dalen heeft in het gebruik van de vrije ruimte.
 • Communiceer duidelijk naar uw werknemers over de WKR 2024 en leg uit wat dit betekent voor hun beloning. Zo voorkomt u onduidelijkheid of onvrede.

Conclusie

De WKR is een regeling die u als werkgever veel flexibiliteit biedt om uw werknemers te belonen met onbelaste vergoedingen en verstrekking en verstrekkingen. De WKR verandert echter regelmatig door wetswijzigingen en jurisprudentie. In 2024 wordt de vrije ruimte verlaagd, waardoor u minder onbelaste vergoedingen en verstrekkingen kunt geven aan uw werknemers zonder eindheffing te betalen. De gerichte vrijstellingen, het noodzakelijkheidscriterium en de nihilwaarderingen blijven gelijk. Door slim gebruik te maken van de WKR kunt u uw werknemers motiveren en binden, zonder dat dit veel extra kosten met zich meebrengt.

Geef een reactie