Je bekijkt nu Meewerk Aftrek 2024: Belasting Besparen Met Uw Partner

Meewerk Aftrek 2024: Belasting Besparen Met Uw Partner

Bent u ondernemer en laat u uw partner meewerken in uw bedrijf? Dan kunt u mogelijk profiteren van de meewerk aftrek 2024. Dit is een belastingvoordeel waarmee u een deel van uw winst kunt aftrekken van uw belastbare inkomen. Maar hoe werkt de meewerk aftrek precies? Aan welke voorwaarden moet u voldoen? En wat zijn de voordelen en nadelen voor u en uw partner? In dit artikel leggen we u alles uit over de meewerk aftrek 2024.

Wat is de meewerk aftrek 2024?

De meewerk aftrek is een belastingvoordeel voor ondernemers die hun fiscale partner laten meewerken in hun bedrijf. De fiscale partner moet dan minder dan € 5.000 per jaar verdienen en minimaal 525 uur in de zaak werken. De meewerk aftrek is een percentage van de winst dat de ondernemer mag aftrekken van zijn belastbare inkomen. Het percentage hangt af van het aantal uren dat de partner meewerkt. Hoe meer uren, hoe hoger de aftrek.

De meewerk aftrek is onderdeel van de ondernemersaftrek, een verzameling van aftrekposten voor ondernemers die voldoen aan het urencriterium. Het urencriterium houdt in dat de ondernemer minimaal 1.225 uur per jaar aan zijn onderneming besteedt. Andere onderdelen van de ondernemersaftrek zijn bijvoorbeeld de zelfstandigenaftrek, de startersaftrek en de aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk.

De meewerk aftrek is bedoeld om ondernemers te stimuleren om hun partner te betrekken bij hun bedrijf. Dit kan voordelig zijn voor de onderneming, omdat de partner extra kennis, vaardigheden of netwerk kan inbrengen. Ook kan de partner de ondernemer ondersteunen bij administratieve of huishoudelijke taken, zodat de ondernemer zich meer kan richten op de kernactiviteiten van zijn bedrijf.

Hoe berekent u de mee werkaftrek 2024?

De meewerkaftrek 2024 kunt u berekenen aan de hand van de volgende tabel:

Meegewerkte urenMeewerk aftrekPercentage (van de winst)
0 tot 52500%
525 tot 8751,25%1,25%
875 tot 1.2252%2%
1.225 tot 1.7503%3%
1.750 of meer4%4%

U moet het aantal meegewerkte uren van uw partner aannemelijk kunnen maken. U kunt hiervoor bijvoorbeeld een urenregistratie bijhouden of een verklaring van uw partner vragen. U moet ook rekening houden met de volgende punten:

 • U mag de meewerk aftrek alleen toepassen als u ondernemer bent voor de inkomstenbelasting. Dit betekent dat u zelfstandig en voor eigen rekening en risico een bedrijf uitoefent. De Belastingdienst beoordeelt dit aan de hand van een aantal criteria, zoals de omvang van uw investeringen, uw winstverwachting, uw klantenkring en uw ondernemersrisico.
 • U moet voldoen aan het urencriterium. Dit betekent dat u in het kalenderjaar minimaal 1.225 uur aan uw onderneming besteedt. Ook moet u meer dan 50% van uw totale arbeidstijd aan uw onderneming besteden, tenzij u in een van de vijf voorgaande jaren geen ondernemer was.
 • Uw fiscale partner moet zonder vergoeding of voor een vergoeding van minder dan € 5.000 per jaar in uw onderneming werken. Als u uw partner een vergoeding betaalt die lager is dan € 5.000, dan is deze vergoeding voor u niet aftrekbaar. Uw partner hoeft hierover ook geen belasting te betalen. Als u uw partner een vergoeding betaalt die hoger is dan € 5.000, dan moet u deze vergoeding als loonkosten opgeven en moet uw partner hierover belasting betalen. U krijgt dan geen meewerk aftrek.
 • U mag de meewerk aftrek niet toepassen over de winst die u behaalt als medegerechtigde. Dit is het geval als u een deel van de winst van een ander krijgt, bijvoorbeeld omdat u geld of goederen ter beschikking stelt aan een ondernemer.
 • U mag de meewerk aftrek niet toepassen over de winst die u behaalt bij onteigening, bij het (gedeeltelijk) staken van de onderneming of bij het overbrengen van vermogensbestanddelen naar het buitenland.

Wat zijn de voordelen en nadelen van de meewerk aftrek 2024?

De meewerk aftrek 2024 kan voor u en uw partner verschillende voordelen en nadelen hebben. Hieronder zetten we enkele voorbeelden op een rij:

Voordelen

 • U kunt uw belastbare inkomen verlagen door een deel van uw winst af te trekken. Dit kan u een belastingbesparing opleveren, afhankelijk van uw belastingtarief en uw overige aftrekposten.
 • U kunt uw partner betrekken bij uw bedrijf, waardoor u mogelijk meer omzet, winst of klanttevredenheid kunt genereren. Uw partner kan u ook helpen met taken waar u minder goed in bent of waar u minder tijd voor heeft.
 • U kunt uw partner een vergoeding betalen die lager is dan € 5.000, zonder dat u of uw partner hierover belasting hoeft te betalen. Dit kan voordelig zijn als uw partner geen of weinig ander inkomen heeft.

Nadelen

 • U moet voldoen aan een aantal voorwaarden om in aanmerking te komen voor de meewerk aftrek. U moet bijvoorbeeld kunnen aantonen dat uw partner minimaal 525 uur in uw bedrijf werkt en dat u zelf aan het urencriterium voldoet. Dit kan extra administratieve lasten met zich meebrengen.
 • U kunt geen andere aftrekposten gebruiken voor de vergoeding die u aan uw partner betaalt. U kunt bijvoorbeeld geen kosten voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering of een pensioenregeling voor uw partner aftrekken.
 • U kunt geen gebruik maken van de meewerk aftrek als u uw partner een vergoeding betaalt die hoger is dan € 5.000. U moet dan loonbelasting en premies afdragen voor uw partner en uw partner moet inkomstenbelasting betalen over de vergoeding. Dit kan nadelig zijn als uw partner een hoog belastingtarief heeft of als u veel kosten maakt voor uw partner.

Hoe vraagt u de meewerk aftrek 2024 aan?

U kunt de meewerk aftrek 2024 aanvragen bij uw aangifte inkomstenbelasting over het jaar 2024. U moet dan het bedrag van de meewerk aftrek invullen bij de rubriek ‘Ondernemersaftrek’. U moet ook het aantal uren dat uw partner in uw bedrijf heeft gewerkt invullen bij de rubriek ‘Urencriterium’. U moet de gegevens van uw partner, zoals het burgerservicenummer, de naam en de geboortedatum, vermelden bij de rubriek ‘Fiscale partner’.

U moet ook bewijsstukken bewaren die aantonen dat u en uw partner aan de voorwaarden voldoen, zoals een urenregistratie, een verklaring van uw partner, een samenlevingscontract of een huwelijksakte. De Belastingdienst kan deze gegevens controleren en u om nadere informatie vragen.

Conclusie

De meewerk aftrek 2024 is een belastingvoordeel voor ondernemers die hun fiscale partner laten meewerken in hun bedrijf. De meewerk aftrek is een percentage van de winst dat de ondernemer mag aftrekken van zijn belastbare inkomen. Het percentage hangt af van het aantal uren dat de partner meewerkt. De meewerk aftrek kan voor de ondernemer en de partner verschillende voordelen en nadelen hebben. De ondernemer moet aan een aantal voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen voor de meewerk aftrek. 

Geef een reactie