Je bekijkt nu MKB Winstvrijstelling 2024: Gevolgen Voor Uw Belastingkorting

MKB Winstvrijstelling 2024: Gevolgen Voor Uw Belastingkorting

Als ondernemer in de inkomstenbelasting wilt u natuurlijk zo min mogelijk belasting betalen over uw winst. Daarom maakt u gebruik van de mkb winstvrijstelling, een aftrekpost die een deel van uw winst onbelast laat. Maar wist u dat de mkb winstvrijstelling 2024 wordt verlaagd? In dit artikel leggen we uit wat de mkb-winstvrijstelling is, waarom deze wordt verlaagd, en welke acties u kunt ondernemen om uw belastingdruk te verlagen.

Wat is de mkb winstvrijstelling 2024?

De mkb winstvrijstelling is een aftrekpost voor ondernemers in de inkomstenbelasting. Het is een percentage van de winst dat niet belast wordt. De mkb-winstvrijstelling geldt voor alle ondernemers, ongeacht of ze voldoen aan het urencriterium of niet. Het urencriterium houdt in dat u minimaal 1225 uur per jaar aan uw onderneming besteedt.

De mkb-winstvrijstelling wordt toegepast nadat de zelfstandigenaftrek van de winst is afgetrokken. De zelfstandigenaftrek is een vast bedrag dat u mag aftrekken als u aan het urencriterium voldoet.

In 2023 is de mkb-winstvrijstelling 14% van de winst na zelfstandigenaftrek. In 2024 wordt dit percentage verlaagd naar 13,31%. Dit betekent dat u meer belasting gaat betalen over uw winst.

Waarom wordt de vrijstelling verlaagd?

De verlaging van de mkb-winstvrijstelling maakt deel uit van het Belastingplan 2024. Dit plan bevat een aantal maatregelen om het belastingstelsel te vereenvoudigen en te verbeteren. Een van de doelen is om de verschillen tussen werknemers en zelfstandigen te verkleinen. Volgens het kabinet worden zelfstandigen nu te veel fiscaal gestimuleerd ten opzichte van werknemers.

Door de aftrekposten te verlagen, wil het kabinet de keuze voor ondernemerschap meer laten afhangen van andere factoren dan belastingvoordelen.

Gevolgen verlaging mkb winstvrijstelling 2024

De verlaging van de mkb-winstvrijstelling betekent dat u meer belasting gaat betalen over uw winst als ondernemer. Hoeveel meer hangt af van uw persoonlijke situatie, zoals uw winstniveau, uw andere inkomsten en aftrekposten, en uw belastingtarief.

Om een idee te krijgen van het effect van de verlaging, kunt u het volgende rekenvoorbeeld gebruiken:

Stel dat u in 2023 een winst heeft van € 40.000 en dat u voldoet aan het urencriterium. U mag dan € 5.030 zelfstandigenaftrek toepassen. Uw winst na zelfstandigenaftrek is dan € 34.970. U mag vervolgens 14% mkb-winstvrijstelling toepassen, wat neerkomt op € 4.895,80. Uw belastbare winst is dan € 30.074,20.

In 2024 heeft u dezelfde winst van € 40.000, maar de zelfstandigenaftrek is verlaagd naar € 3.750. Uw winst na zelfstandigenaftrek is dan € 36.250. U mag dan 12,7% mkb-winstvrijstelling toepassen, wat neerkomt op € 4.603,75. Uw belastbare winst is dan € 31.646,25.

U ziet dat uw belastbare winst in 2024 hoger is dan in 2023, ondanks dat uw winst gelijk is gebleven. Dit betekent dat u meer belasting gaat betalen over uw winst.

Het exacte bedrag aan belasting dat u moet betalen, hangt af van het belastingtarief dat voor u geldt. In 2023 zijn er twee tarieven in de inkomstenbelasting: 37,1% voor inkomens tot € 68.507 en 49,5% voor inkomens daarboven. In 2024 worden deze tarieven verlaagd naar 36,9% en 49,3%.

Als u in 2023 een belastbaar inkomen heeft van € 40.000 (inclusief uw winst), betaalt u € 10.713 aan inkomstenbelasting. Als u in 2024 hetzelfde belastbaar inkomen heeft, betaalt u € 10.664 aan inkomstenbelasting. U ziet dat u in 2024 iets minder belasting betaalt dan in 2023, ondanks dat uw belastbare winst hoger is. Dit komt door de verlaging van het belastingtarief.

Als u in 2023 een belastbaar inkomen heeft van € 80.000 (inclusief uw winst), betaalt u € 29.713 aan inkomstenbelasting. Als u in 2024 hetzelfde belastbaar inkomen heeft, betaalt u € 29.864 aan inkomstenbelasting. U ziet dat u in 2024 iets meer belasting betaalt dan in 2023, ondanks dat het belastingtarief lager is. Dit komt door de verhoging van uw belastbare winst.

Rekenvoorbeeld mkb winstvrijstelling 2024

WinstZelfstandigenaftrekWinst na zelfstandigenaftrekMkb-winstvrijstellingBelastbare winst
2023€ 50.000€ 5.030€ 44.970€ 6.296 (14%)€ 38.674
2024€ 50.000€ 3.750€ 46.250€ 6.154 (13,31%)€ 40.096

Hoe kunt u zich voorbereiden op de verlaging van de mkb winstvrijstelling?

De verlaging van de mkb-winstvrijstelling heeft gevolgen voor uw financiële situatie als ondernemer. Het is daarom verstandig om u hierop voor te bereiden en eventueel actie te ondernemen om uw belastingdruk te verlagen.

Een mogelijke actie is om gebruik te maken van andere aftrekposten of faciliteiten die voor u gelden, zoals de investeringsaftrek, de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek, de startersaftrek, de meewerkaftrek of de willekeurige afschrijving. Deze kunnen uw winst verlagen en daarmee ook uw belasting.

Een andere mogelijke actie is om uw rechtsvorm te wijzigen. Als u nu een eenmanszaak, vof of maatschap heeft, kunt u overwegen om een bv op te richten. Een bv is een aparte rechtspersoon die zelf belastingplichtig is voor de vennootschapsbelasting. De vennootschapsbelasting kent lagere tarieven dan de inkomstenbelasting: 15% voor winsten tot € 245.000 en 25% voor winsten daarboven (in 2024). Bovendien kunt u als directeur-grootaandeelhouder (dga) van een bv zelf bepalen hoeveel salaris u zichzelf uitkeert en hoeveel winst u in de bv laat zitten.

Lees dit artikel voor een uitgebreide uitleg wanneer een bv of eenmanszaak gunstiger voor u is.

Het wijzigen van uw rechtsvorm kan voordelig zijn als u veel winst maakt en deze niet direct nodig heeft voor privédoeleinden. Het kan echter ook nadelen hebben, zoals hogere administratieve kosten, strengere regels en meer risico’s. Het is daarom belangrijk om goed advies in te winnen voordat u deze stap zet.

Conclusie

De mkb-winstvrijstelling is een aftrekpost voor ondernemers in de inkomstenbelasting die ervoor zorgt dat een deel van de winst niet belast wordt. In 2024 wordt deze aftrekpost verlaagd van 14% naar 12,7%. Dit betekent dat ondernemers meer belasting gaan betalen over hun winst.

De verlaging van de mkb-winstvrijstelling is onderdeel van het Belastingplan 2024, dat als doel heeft om het belastingstelsel te vereenvoudigen en te verbeteren. Een ander doel is om de lasten voor burgers en bedrijven te verlichten door de tarieven in de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting te verlagen.

Geef een reactie