Je bekijkt nu Modelovereenkomst ZZP: Uitleg & Advies

Modelovereenkomst ZZP: Uitleg & Advies

Bent u een zzp’er die op zoek is naar een nieuwe opdracht? Of bent u een opdrachtgever die een zzp’er wil inhuren voor een specifieke klus? Dan is het belangrijk dat u weet hoe u uw arbeidsrelatie vormgeeft. Want als u niet oppast, kunt u in de problemen komen met de Belastingdienst of het UWV. Gelukkig is er een oplossing: de modelovereenkomst zzp.

Een modelovereenkomst zzp is een schriftelijke overeenkomst waarin u afspraken maakt over hoe u samenwerkt. Een modelovereenkomst zzp geeft u vooraf duidelijkheid en zekerheid over de fiscale gevolgen van uw arbeidsrelatie. Zo voorkomt u dat u achteraf wordt geconfronteerd met naheffingen, boetes of claims.

Maar hoe kiest u de juiste modelovereenkomst zzp? Waar moet u op letten bij het invullen en ondertekenen van de modelovereenkomst zzp? En hoe werkt u volgens de modelovereenkomst zzp in de praktijk? In dit artikel geven we antwoord op al deze vragen. We leggen uit wat een modelovereenkomst zzp is, wat de voor- en nadelen zijn, en hoe u een modelovereenkomst zzp kunt gebruiken. Lees snel verder en ontdek alles wat u moet weten over modelovereenkomst zzp.

Wat is een modelovereenkomst zzp?

Een modelovereenkomst zzp is een schriftelijke overeenkomst tussen een opdrachtgever en een zzp’er (zelfstandige zonder personeel) waarin zij afspreken hoe zij hun arbeidsrelatie vormgeven. Een modelovereenkomst zzp is bedoeld om duidelijkheid te scheppen over de vraag of er sprake is van een dienstbetrekking (loondienst) of niet. Als er geen dienstbetrekking is, hoeft de opdrachtgever geen loonheffingen in te houden en af te dragen voor de zzp’er. De zzp’er is dan zelf verantwoordelijk voor zijn belastingen en sociale verzekeringen.

Een modelovereenkomst zzp is niet verplicht, maar kan wel handig zijn om te gebruiken als er twijfel bestaat over de aard van de arbeidsrelatie. De Belastingdienst heeft verschillende algemene en specifieke modelovereenkomsten goedgekeurd die u kunt downloaden en gebruiken. Als u werkt volgens de bepalingen in een goedgekeurde modelovereenkomst, geeft de Belastingdienst vooraf zekerheid dat er geen sprake is van loondienst. U moet dan wel kunnen aantonen dat u daadwerkelijk volgens de modelovereenkomst werkt.

Aandachtspunten modelovereenkomst zzp

Het gebruik van een modelovereenkomst zzp biedt geen garantie dat er geen dienstbetrekking is. De Belastingdienst en het UWV kunnen achteraf alsnog beoordelen of er sprake is van loondienst op basis van de feitelijke omstandigheden. Daarom is het belangrijk dat u zich houdt aan de volgende punten:

 • Kies een modelovereenkomst die past bij uw situatie. Er zijn algemene modelovereenkomsten die voor elke branche of beroepsgroep geschikt zijn, en specifieke modelovereenkomsten die zijn afgestemd op bepaalde sectoren of beroepen. U kunt ook uw eigen modelovereenkomst opstellen of laten beoordelen door de Belastingdienst.
 • Vul de modelovereenkomst volledig en correct in. Vermeld duidelijk de namen en gegevens van de opdrachtgever en de zzp’er, de aard en duur van de opdracht, het tarief en de betalingsvoorwaarden, en eventuele andere afspraken die relevant zijn voor de arbeidsrelatie.
 • Pas de modelovereenkomst niet aan zonder toestemming van de Belastingdienst. Als u wijzigingen aanbrengt in een goedgekeurde modelovereenkomst, vervalt de zekerheid die deze biedt. U kunt wel aanvullende afspraken maken die niet in strijd zijn met de modelovereenkomst, bijvoorbeeld over kwaliteitseisen, aansprakelijkheid of geheimhouding.
 • Werk volgens de modelovereenkomst in de praktijk. Het is niet voldoende om alleen een modelovereenkomst te ondertekenen; u moet ook daadwerkelijk werken zoals afgesproken. Dit betekent onder andere dat u als zzp’er zelfstandig en onafhankelijk moet werken, zonder gezag of leiding van de opdrachtgever, en dat u geen verplichting heeft om persoonlijk arbeid te verrichten. U moet ook kunnen aantonen dat u voldoet aan de criteria voor ondernemerschap, zoals het hebben van meerdere opdrachtgevers, het lopen van ondernemersrisico, het maken van reclame en het investeren in uw bedrijf.

Voordelen en nadelen van een modelovereenkomst zzp

Het gebruik van een modelovereenkomst zzp kan voor zowel de opdrachtgever als de zzp’er voordelen en nadelen hebben. Hieronder zetten we enkele voor- en nadelen op een rij:

Voordelen

 • Een modelovereenkomst zzp geeft vooraf duidelijkheid en zekerheid over de fiscale gevolgen van de arbeidsrelatie. De opdrachtgever hoeft geen loonheffingen in te houden en af te dragen voor de zzp’er, en de zzp’er kan gebruik maken van de fiscale voordelen voor ondernemers, zoals de zelfstandigenaftrek en de mkb-winstvrijstelling.
 • Een modelovereenkomst zzp biedt flexibiliteit en vrijheid voor beide partijen. De opdrachtgever kan makkelijk en snel een zzp’er inhuren voor een specifieke opdracht, zonder zich te binden aan een langdurige of vaste arbeidsovereenkomst. De zzp’er kan zelf bepalen hoe, waar, wanneer en voor wie hij werkt, zonder zich te onderwerpen aan de regels en verplichtingen van een werkgever.
 • Een modelovereenkomst zzp stimuleert de professionaliteit en de kwaliteit van de dienstverlening. De opdrachtgever kan kiezen voor een zzp’er die gespecialiseerd is in een bepaald vakgebied of een bepaalde dienst, en die beschikt over de juiste kennis, ervaring en vaardigheden. De zzp’er kan zich onderscheiden van andere aanbieders door zijn expertise, reputatie en klantgerichtheid.

Nadelen

 • Een modelovereenkomst zzp brengt ook risico’s en verantwoordelijkheden met zich mee voor beide partijen. De opdrachtgever moet erop toezien dat de zzp’er daadwerkelijk werkt volgens de modelovereenkomst, en dat er geen sprake is van schijnzelfstandigheid of verkapte loondienst. De zzp’er moet zelf zorgen voor zijn administratie, belastingen, sociale verzekeringen, pensioen, verzekeringen, scholing en acquisitie.
 • Een modelovereenkomst zzp biedt geen bescherming of zekerheid bij geschillen of problemen. De opdrachtgever kan geen aanspraak maken op het arbeidsrecht, zoals het ontslagrecht, het minimumloon, de arbeidstijdenwet of de cao. De zzp’er kan geen beroep doen op het sociale zekerheidsrecht, zoals de ziektewet, de werkloosheidswet of de arbeidsongeschiktheidswet. Bij conflicten of klachten moeten beide partijen zich wenden tot de civiele rechter of een geschillencommissie.
 • Een modelovereenkomst zzp kan leiden tot concurrentievervalsing of oneerlijke concurrentie. De opdrachtgever kan profiteren van lagere kosten en minder verplichtingen door een zzp’er in te huren in plaats van een werknemer. De zzp’er kan onder druk komen te staan om zijn tarief te verlagen of zijn voorwaarden te verslechteren om concurrerend te blijven met andere zzp’ers of werknemers.

Modelovereenkomst zzp gebruiken

Als u een modelovereenkomst zzp wilt gebruiken, kunt u de volgende stappen volgen:

 • Bepaal of u een modelovereenkomst nodig heeft. Dit hangt af van uw situatie en uw wensen. Als u zeker weet dat er geen sprake is van loondienst, kunt u ook zonder modelovereenkomst werken. Als u twijfelt of meer zekerheid wilt, kunt u een modelovereenkomst gebruiken.
 • Kies een passende modelovereenkomst. U kunt een algemene of een specifieke modelovereenkomst downloaden van de website van de Belastingdienst, of uw eigen modelovereenkomst opstellen of laten beoordelen. Let erop dat de modelovereenkomst aansluit bij uw situatie en uw afspraken.
 • Vul de overeenkomst in. Als u een modelovereenkomst heeft gekozen, moet u deze samen met uw opdrachtgever invullen. U moet alle relevante gegevens invullen, zoals uw naam, adres, btw-nummer, KvK-nummer, de aard en duur van de opdracht, het tarief, de betalingsvoorwaarden, etc.
 • Onderteken de modelovereenkomst en bewaar een kopie. Zowel de opdrachtgever als de zzp’er moeten de modelovereenkomst ondertekenen en een kopie bewaren in hun administratie. U moet de modelovereenkomst minimaal vijf jaar bewaren, of langer als de Belastingdienst daarom vraagt.
 • Werk volgens de modelovereenkomst en houd een urenregistratie bij. U moet ervoor zorgen dat u werkt zoals afgesproken in de modelovereenkomst, en dat u geen afwijkende of aanvullende afspraken maakt die in strijd zijn met de modelovereenkomst. U moet ook een urenregistratie bijhouden waarin u bijhoudt hoeveel uur u per opdrachtgever werkt, en welke werkzaamheden u verricht.
 • Controleer regelmatig of de modelovereenkomst nog geldig is. U moet in de gaten houden of de modelovereenkomst nog aansluit bij uw situatie en uw afspraken. Als er iets verandert, bijvoorbeeld in de wetgeving, in uw werkzaamheden, in uw tarief of in uw arbeidsrelatie, moet u nagaan of u nog steeds kunt werken volgens de modelovereenkomst. Zo niet, dan moet u een nieuwe modelovereenkomst kiezen of aanpassen.

Conclusie

Een modelovereenkomst zzp is een schriftelijke overeenkomst tussen een opdrachtgever en een zzp’er waarin zij afspreken hoe zij hun arbeidsrelatie vormgeven. Een modelovereenkomst zzp is bedoeld om duidelijkheid te scheppen over de vraag of er sprake is van een dienstbetrekking (loondienst) of niet. Als er geen dienstbetrekking is, hoeft de opdrachtgever geen loonheffingen in te houden en af te dragen voor de zzp’er. De zzp’er is dan zelf verantwoordelijk voor zijn belastingen en sociale verzekeringen.

Een modelovereenkomst zzp is niet verplicht, maar kan wel handig zijn om te gebruiken als er twijfel bestaat over de aard van de arbeidsrelatie. De Belastingdienst heeft verschillende algemene en specifieke modelovereenkomsten goedgekeurd die u kunt downloaden en gebruiken . Als u werkt volgens de bepalingen in een goedgekeurde modelovereenkomst, geeft de Belastingdienst vooraf zekerheid dat er geen sprake is van loondienst. U moet dan wel kunnen aantonen dat u daadwerkelijk volgens de modelovereenkomst werkt.

Geef een reactie