Je bekijkt nu BTW Bijtelling Auto

BTW Bijtelling Auto

Als ondernemer kan het hebben van een auto van de zaak veel voordelen met zich meebrengen, maar het kan ook leiden tot fiscale verplichtingen, met name als het gaat om het privegebruik van de auto. In dit artikel ga ik in op de regels en mogelijkheden rondom de btw bijtelling auto in de omzetbelasting, ook wel privegebruik auto genoemd. Ik bespreek de basisregels, geef tips en voorbeelden. Daarnaast leg ik uit hoe u als ondernemer kunt zorgen voor een correcte en fiscaal voordelige afhandeling van het privegebruik auto.

Wat houdt de btw bijtelling auto in?

Privegebruik auto in de omzetbelasting heeft betrekking op het gebruik van een auto van de zaak voor privédoeleinden door uzelf, uw werknemers of andere personen. Hierbij kan gedacht worden aan het gebruik van de auto voor woon-werkverkeer, boodschappen, vakanties, etc. Volgens de Nederlandse belastingwetgeving wordt dit beschouwd als een vorm van belaste dienstverlening, waarover omzetbelasting (ook wel bekend als BTW) verschuldigd is.

Hoe wordt de btw bijtelling auto berekend?

De omzetbelasting over het privegebruik auto wordt berekend op basis van de waarde van het privegebruik en het geldende omzetbelastingtarief. Er zijn 2 verschillende methoden om de omzetbelasting over privegebruik auto te berekenen, namelijk de forfaitaire methode en via de kilometeradministratie.

  • Forfaitaire methode: Bij de forfaitaire methode wordt er een vast percentage van de cataloguswaarde van de auto als grondslag genomen voor de berekening van de omzetbelasting over het privegebruik. Dit percentage bedraagt 2,7% in 2023.

U betaalt de belasting over de btw voor het gebruik van uw auto voor privédoeleinden via de laatste btw-aangifte van het jaar. In de rechterkolom van de rubriek ‘Omzetbelasting’ geeft u het bedrag aan btw aan dat u moet betalen voor het privégebruik. Als u geen administratie heeft waaruit het privégebruik blijkt, vult u ‘0’ in in de linkerkolom waar het bedrag staat waarover de omzetbelasting wordt berekend.

Voorbeeld forfaitaire methode

Stel, u heeft een personenauto van de zaak met een cataloguswaarde van €40.000 en u maakt gebruik van de forfaitaire methode om de omzetbelasting over het privegebruik te berekenen.

Het percentage voor uw auto is 2,7%. Dan bedraagt de omzetbelasting over het privegebruik €1.080 (2,7% van €40.000) en dient u dit bedrag op te nemen in uw BTW-aangifte.


  • Bij de werkelijke kostenmethode houdt u een gedetailleerde administratie bij van alle zakelijke en prive gereden kilometers met de auto. Op basis van deze administratie berekent u de omzetbelasting over het privegebruik. Hierbij dient u de BTW te berekenen over de kosten die betrekking hebben op het privegebruik, zoals brandstofkosten, onderhouds- en reparatiekosten, etc. Het percentage zakelijke kilometers ten opzichte van het totaal aantal kilometers bepaalt het percentage aan BTW dat u moet betalen.

Voorbeeld werkelijke kostenmethode

Stel dat u in een boekjaar in totaal 10.000 kilometer heeft gereden, waarvan 3.000 kilometer voor privédoeleinden. U heeft in dat jaar in totaal €1.000 aan btw betaald over de autokosten (brandstof, onderhoud, verzekering, etc.) en in aftrek gebracht als voorbelasting in uw aangifte.

Om de btw voor het privégebruik te berekenen, bepaalt u eerst het percentage privékilometers ten opzichte van het totaal aantal gereden kilometers: 3.000 privékilometers / 10.000 totale kilometers = 0,3 (ofwel 30%).

Vervolgens past u dit percentage toe op de totale btw die u heeft betaald: 30% van €1.000 = €300.

Het bedrag van €300 aan btw voor het privégebruik van de auto wordt opgenomen in de laatste btw-aangifte van het boekjaar.

Tips voor het beperken van de btw bijtelling auto

Als ondernemer wilt u uiteraard de omzetbelasting over het privegebruik auto zo veel mogelijk beperken. Hier zijn enkele praktische tips om dit te realiseren:

  1. Kilometeradministratie bijhouden: Het bijhouden van een gedetailleerde kilometeradministratie kan u helpen om het percentage zakelijke kilometers aan te tonen en daarmee het percentage aan BTW dat u kunt aftrekken. Zorg ervoor dat u de administratie zorgvuldig bijhoudt en alle zakelijke en prive gereden kilometers vermeldt, inclusief de bijbehorende bestemmingen en het doel van de rit.
  2. Brandstofkosten en andere kosten specificeren: Om de omzetbelasting over het privegebruik auto nauwkeurig te kunnen berekenen volgens de werkelijke kostenmethode, is het belangrijk om de kosten van het privegebruik van de auto zo specifiek mogelijk te specificeren. Hierbij kunt u denken aan het apart vermelden van brandstofkosten, onderhouds- en reparatiekosten, verzekeringskosten, etc. in uw administratie. Op deze manier heeft u een duidelijk overzicht van de kosten die betrekking hebben op het privegebruik van de auto en kunt u de omzetbelasting hierover nauwkeurig berekenen.
  3. Optimaliseer zakelijk gebruik: Door het optimaliseren van het zakelijk gebruik van de auto kunt u het percentage zakelijke kilometers verhogen en daarmee het percentage aan BTW dat u kunt aftrekken. Plan uw zakelijke ritten zo efficiënt mogelijk en vermijd onnodig privegebruik van de auto. Maak bijvoorbeeld gebruik van openbaar vervoer of huur een auto voor prive ritten om het zakelijk gebruik van uw auto te optimaliseren.
  4. Maak gebruik van de forfaitaire bijtelling: Als u niet beschikt over een sluitende kilometeradministratie en de werkelijke kostenmethode niet kunt toepassen, kunt u gebruik maken van de forfaitaire bijtelling. Hierbij wordt een vast percentage van de cataloguswaarde van de auto bij uw inkomen geteld als bijtelling voor privegebruik. Voor personenauto’s geldt in 2023 een standaardbijtelling van 22% van de cataloguswaarde, met uitzondering van elektrische auto’s. Door te kiezen voor de forfaitaire bijtelling kunt u de administratieve lasten verminderen en toch voldoen aan uw fiscale verplichtingen.
  5. Houd rekening met de CO2-uitstoot: De hoogte van de bijtelling kan ook afhangen van de CO2-uitstoot van de auto. Voor auto’s met een lage CO2-uitstoot geldt vaak een lager bijtellingspercentage. Het is daarom belangrijk om bij de keuze van uw zakelijke auto rekening te houden met de CO2-uitstoot en te kiezen voor een auto met een lage uitstoot om de bijtelling te beperken.
  6. Overweeg een andere fiscale behandeling: Afhankelijk van uw persoonlijke situatie en bedrijfsvoering, kunt u overwegen om de auto op een andere manier fiscaal te behandelen. Zo kunt u bijvoorbeeld ervoor kiezen om de auto op de zaak te zetten in plaats van privé, of vice versa. Dit kan invloed hebben op de hoogte van de bijtelling en de omzetbelasting over het privegebruik van de auto.

Conclusie

Privegebruik van een auto heeft fiscale gevolgen voor ondernemers in de omzetbelasting. Het is belangrijk om de juiste methode te kiezen om de omzetbelasting over het privegebruik van de auto te berekenen, en om te overwegen of een andere fiscale behandeling van de auto gunstiger kan zijn in uw specifieke situatie. De werkelijke kostenmethode en de forfaitaire methode zijn de twee meest gebruikte methoden, waarbij de werkelijke kostenmethode meer administratieve verplichtingen met zich meebrengt, maar ook meer nauwkeurigheid biedt.

Het is van groot belang om een sluitende administratie bij te houden en alle relevante kosten, zoals brandstofkosten, onderhoudskosten en verzekeringen, specifiek te specificeren om de omzetbelasting over het privegebruik van de auto op de juiste wijze te kunnen berekenen. Hierbij is het belangrijk om rekening te houden met de geldende regels en voorwaarden van de Belastingdienst, zoals het bijhouden van een kilometeradministratie en het kunnen overleggen van bewijsstukken.

Geef een reactie