Je bekijkt nu BTW/omzetbelasting aftrekken

BTW/omzetbelasting aftrekken

Als ondernemer heeft u te maken met de omzetbelasting. U moet belasting berekenen over de door u geleverde producten of diensten en deze afdragen aan de Belastingdienst. Daarnaast mag u als ondernemer ook betaalde omzetbelasting aftrekken van de verschuldigde omzetbelasting. In dit artikel ga ik in op de vraag wanneer u precies betaalde btw/omzetbelasting mag aftrekken en onder welke voorwaarden.

Wanneer mag u betaalde btw/omzetbelasting aftrekken?

U mag betaalde omzetbelasting aftrekken als u belaste prestaties verricht en u aan de volgende voorwaarden voldoet:

 1. U heeft een factuur ontvangen

Om betaalde omzetbelasting te mogen aftrekken, moet u een factuur hebben ontvangen van de leverancier waarop de omzetbelasting apart vermeld staat.

 1. De prestatie is belast met omzetbelasting

U mag alleen betaalde omzetbelasting aftrekken als de prestatie belast is met omzetbelasting. Dit houdt in dat de prestatie niet is vrijgesteld van omzetbelasting.

 1. U gebruikt de prestatie voor belaste prestaties

U mag betaalde omzetbelasting alleen aftrekken als u de prestatie gebruikt voor belaste prestaties. Dit betekent dat u de prestatie gebruikt voor uw onderneming en niet voor privédoeleinden.

 1. U doet dit binnen de juiste termijn

U moet de aftrek van betaalde omzetbelasting doen in de juiste aangifteperiode. Dit is meestal het tijdvak waarin u de factuur heeft ontvangen of betaald. De aangifteperiode verschilt per ondernemer en is afhankelijk van de omvang van uw onderneming.

 1. U voldoet aan de overige voorwaarden

Naast bovenstaande voorwaarden zijn er nog andere voorwaarden waaraan u moet voldoen om betaalde omzetbelasting te mogen aftrekken. Zo moet u bijvoorbeeld een administratie bijhouden en moet u de omzetbelasting op de factuur hebben betaald.

Voorbeelden van aftrekbaarheid van betaalde btw/omzetbelasting

Om het nog duidelijker te maken, geef ik een aantal voorbeelden van situaties waarin u betaalde btw/omzetbelasting mag aftrekken:

 1. U heeft een factuur ontvangen voor de aankoop van kantoormeubelen voor uw bedrijf. Op de factuur staat omzetbelasting vermeld. Deze omzetbelasting mag u aftrekken als u de kantoormeubelen gebruikt voor belaste prestaties.
 2. U heeft een factuur ontvangen voor een privé-aankoop, zoals een nieuwe televisie. Op de factuur staat omzetbelasting vermeld. Deze omzetbelasting mag u niet aftrekken, omdat u de televisie niet gebruikt voor belaste prestaties.
 3. U heeft een factuur ontvangen voor een zakelijk etentje met een zakenrelatie. Op de factuur staat omzetbelasting vermeld. Deze omzetbelasting mag u aftrekken als u voldoet aan bepaalde voorwaarden die door de Belastingdienst zijn gesteld. Zo mag het eten en drinken niet worden genuttigd in een horecagelegenheid, maar bijvoorbeeld wel op uw kantoor.

Wanneer mag u betaalde btw/omzetbelasting niet aftrekken?

Er zijn verschillende situaties waarin u de betaalde omzetbelasting niet mag aftrekken. We zullen deze situaties hieronder bespreken.

 • Privégebruik

Als u goederen of diensten aanschaft die zowel zakelijk als privé gebruikt worden, mag u alleen de omzetbelasting aftrekken voor zover het zakelijk gebruik betreft. Dit wordt ook wel het herzien van de aftrek genoemd. De mate van zakelijk gebruik moet aannemelijk worden gemaakt. Als het privégebruik niet kan worden geschat, moet u uitgaan van de wettelijke forfaitaire percentages.

 • Vrijgestelde prestaties

Als u goederen of diensten aanschaft die gebruikt worden voor vrijgestelde prestaties, mag u de omzetbelasting hierover niet aftrekken. Dit geldt bijvoorbeeld voor de verhuur van onroerend goed dat is vrijgesteld van omzetbelasting.

 • Beperkt aftrekbare omzetbelasting

Er zijn ook situaties waarin de aftrek van omzetbelasting beperkt is. Dit is bijvoorbeeld het geval als u goederen of diensten aanschaft die worden gebruikt voor zowel belaste als vrijgestelde prestaties. In dit geval mag u alleen de omzetbelasting aftrekken die betrekking heeft op de belaste prestaties.

 • Andere uitsluitingen

Er zijn nog een aantal andere situaties waarin u de betaalde omzetbelasting niet altijd mag aftrekken. Zo mag u bijvoorbeeld de omzetbelasting over giften aan personeel of relaties beperkt aftrekken. U kunt de btw over deze uitgaven alleen aftrekken als de uitgaven per begunstigde per jaar niet meer dan € 227 (exclusief btw) zijn.

Tevens mag u de omzetbelasting over boetes, rente en kosten van invordering niet aftrekken.

Besluit uitsluiting aftrek

De uitsluiting van aftrek van omzetbelasting is vastgelegd in het Besluit uitsluiting aftrek omzetbelasting 1968. Dit besluit bevat een uitgebreide lijst van prestaties waarvoor de omzetbelasting niet mag worden afgetrokken. Daarnaast staan er in dit besluit ook andere situaties waarin de aftrek van omzetbelasting is uitgesloten, zoals hierboven beschreven.

Conclusie

In dit artikel heb ik besproken wanneer u betaalde btw/omzetbelasting niet mag aftrekken. Het niet mogen aftrekken kan verschillende oorzaken hebben, waaronder het feit dat u de goederen of diensten niet hebt gebruikt voor belaste prestaties, het feit dat u de btw niet op de juiste manier in uw administratie hebt verwerkt, of het feit dat u de goederen of diensten hebt gebruikt voor vrijgestelde prestaties.

Als u twijfelt of u de btw mag aftrekken, is het verstandig om advies in te winnen bij een belastingadviseur of accountant. Zij kunnen u helpen bij het correct verwerken van de btw in uw administratie en kunnen u informeren over de voorwaarden voor aftrek.

Geef een reactie