Je bekijkt nu BTW Verleggen

BTW Verleggen

In de omzetbelasting komt het vaak voor dat er sprake is van onderaanneming of het uitlenen van personeel. In deze gevallen kan er sprake zijn van verlegging van btw. Maar wat houdt verlegging van btw precies in en wanneer is dit van toepassing? In dit artikel ga ik in op het btw verleggen bij onderaanneming en personeel uitlenen met praktische voorbeelden.

Wat is btw verleggen?

Bij verleggen van btw wordt de heffing van btw verschoven van de leverancier naar de afnemer. Dit betekent dat de afnemer de btw moet berekenen en afdragen aan de Belastingdienst in plaats van de leverancier. De leverancier brengt in dit geval geen btw in rekening. Btw verleggen wordt toegepast in specifieke situaties en heeft als doel om fraude te voorkomen.

Invoering van btw verleggen heeft voor veel ondernemers grote gevolgen gehad. Het zorgt voor extra administratie en meer verantwoordelijkheid in het correct toepassen van de regels. Maar het is ook een effectieve maatregel om fraude in de sector tegen te gaan.

De verleggingsregeling geldt voor alle bedrijven die werken met onderaannemers en/of personeel uitlenen. Hieronder vallen bijvoorbeeld de bouw, de schoonmaakbranche en de uitzendsector. Het principe is simpel: de verantwoordelijkheid voor het afdragen van de omzetbelasting wordt verschoven van de onderaannemer of uitzendkracht naar de opdrachtgever.

Wanneer is verlegging van btw van toepassing?

Verlegging van btw is van toepassing in specifieke situaties waarbij de kans op btw-fraude groot is. Naast onderaanneming en personeel uitlenen kan verlegging ook van toepassing zijn bij:

 • Levering van bepaalde goederen zoals mobiele telefoons, chips, computeronderdelen en ruwe edelmetalen.
 • Invoer van goederen uit landen buiten de EU.

Btw verleggen bij onderaanneming

Bij onderaanneming schakelt een hoofdaannemer een onderaannemer in voor de uitvoering van werkzaamheden. In de meeste gevallen brengt de onderaannemer btw in rekening aan de hoofdaannemer. Echter, als de onderaannemer ook btw-plichtig is voor de betreffende werkzaamheden en deze werkzaamheden zijn opgenomen in de G-rekening van de onderaannemer, dan kan er sprake zijn van verlegging van btw.

De hoofdaannemer is in dit geval de afnemer en moet de btw berekenen en afdragen aan de Belastingdienst. De onderaannemer brengt geen btw in rekening, maar vermeldt wel “btw verlegd” op zijn factuur. De hoofdaannemer kan de btw die hij betaalt aan de onderaannemer weer in aftrek brengen als voorbelasting.

Voorbeeld btw verleggen bij onderaanneming

Stel, u bent een aannemer en u besteedt een deel van het werk uit aan een onderaannemer. De onderaannemer verricht diensten voor u in het kader van het door u aangenomen werk. In dit geval is er sprake van onderaanneming en kan de btw-verleggingsregeling van toepassing zijn.

In dit voorbeeld wordt de btw verlegd naar de onderaannemer, wat betekent dat u geen btw in rekening brengt op uw factuur. Uw factuur aan de onderaannemer zal er als volgt uitzien:


Factuur Aan: [Naam van de onderaannemer]
Adres: [Adres van de onderaannemer]
Btw-identificatienummer: [Btw-identificatienummer van de onderaannemer]

Omschrijving van de diensten: [Beschrijving van de uitbestede diensten]
Bedrag (excl. btw): [Bedrag van de diensten]
Btw-tarief: Niet van toepassing
Btw-bedrag: 0 (btw wordt verlegd)
Totaalbedrag: [Bedrag van de diensten]


Verlegging bij personeel uitlenen

Bij het uitlenen van personeel verleent een uitzendbureau of detacheringsbureau personeel aan een opdrachtgever. In dit geval kan er sprake zijn van verlegging van btw als het uitzendbureau of detacheringsbureau het personeel uitleent aan een andere ondernemer die ook btw-plichtig is.

In dit geval wordt de opdrachtgever die het personeel inleent gezien als afnemer en moet hij de btw berekenen en afdragen aan de Belastingdienst. Het uitzendbureau of detacheringsbureau brengt geen btw in rekening, maar vermeldt wel “btw verlegd” op zijn factuur. De opdrachtgever kan de btw die hij betaalt aan het uitzendbureau of detacheringsbureau weer in aftrek brengen als voorbelasting.

Voorbeeld btw verleggen bij uitlenen van personeel

Stel, u bent een ondernemer in de bouwsector en u leent tijdelijk een aantal werknemers uit aan een andere bouwondernemer. De uitgeleende werknemers verrichten diensten voor de andere bouwondernemer op zijn bouwproject. In dit geval is er sprake van het uitlenen van personeel en is de btw-verleggingsregeling van toepassing.

In dit voorbeeld wordt de btw verlegd naar de andere bouwondernemer, wat betekent dat u geen btw in rekening brengt op uw factuur. Uw factuur aan de andere bouwondernemer zal er als volgt uitzien:


  Factuur Aan: [Naam van de andere bouwondernemer]
  Adres: [Adres van de andere bouwondernemer]
  Btw-identificatienummer:
  [Btw-identificatienummer van de andere bouwondernemer]

  Omschrijving van de diensten: [Beschrijving van de uitgeleende diensten]
  Bedrag (excl. btw): [Bedrag van de diensten]
  Btw-tarief: Niet van toepassing
  Btw-bedrag: 0 (btw wordt verlegd)
  Totaalbedrag: [Bedrag van de diensten]


  Levering van bepaalde goederen

  Wanneer u als ondernemer bepaalde goederen levert, kan het zijn dat u de btw niet zelf hoeft af te dragen maar dat uw afnemer dit moet doen. Dit geldt voor bijvoorbeeld mobiele telefoons, chips, computeronderdelen en ruwe edelmetalen. Dit komt omdat deze goederen vaak gevoelig zijn voor btw-fraude. Als uw afnemer namelijk de btw niet betaalt, loopt de Belastingdienst het risico dat zij deze btw nooit zal ontvangen.

  Het is belangrijk om te weten dat de verleggingsregeling alleen van toepassing is als uw afnemer ook een btw-ondernemer is. Dit betekent dat uw afnemer btw in rekening brengt bij zijn eigen afnemers. Als uw afnemer geen btw-ondernemer is, geldt de verleggingsregeling niet.

  Invoer van goederen

  Als u goederen invoert uit landen buiten de EU, moet u invoer-btw betalen aan de Belastingdienst. Dit kunt u meestal terugvragen als voorbelasting in uw btw-aangifte. Maar bij invoer van bepaalde goederen kan de Belastingdienst eisen dat u de btw niet zelf betaalt, maar dat uw afnemer dit doet. Dit geldt bijvoorbeeld voor mobiele telefoons en chips. Hierbij geldt ook weer dat uw afnemer een btw-ondernemer moet zijn om de verleggingsregeling toe te passen.

  Administratieve verplichtingen

  De verleggingsregeling brengt extra administratieve verplichtingen met zich mee voor zowel de opdrachtgever als de onderaannemer of uitzendorganisatie. Zo moeten beide partijen bijvoorbeeld het btw-nummer van de ander controleren en bijhouden. Ook moet er op de factuur duidelijk vermeld worden dat de verleggingsregeling van toepassing is en moet het btw-nummer van de andere partij worden vermeld. Daarnaast moeten de partijen een juiste en volledige administratie bijhouden van de transacties waarbij de verleggingsregeling is toegepast.

  Gevolgen bij fouten

  Bij fouten in het toepassen van de verleggingsregeling kunnen er financiële gevolgen zijn. De Belastingdienst kan bijvoorbeeld een naheffingsaanslag opleggen, inclusief boete en heffingsrente. Het is daarom belangrijk om de administratie op orde te hebben en zorgvuldig om te gaan met het toepassen van de verleggingsregeling.

  Conclusie

  Verleggen bij onderaanneming en personeel uitlenen is een effectieve maatregel om fraude tegen te gaan, maar brengt ook extra administratieve verplichtingen met zich mee voor zowel de opdrachtgever als de onderaannemer of uitzendorganisatie.

  Geef een reactie