Je bekijkt nu De plaats van dienst btw

De plaats van dienst btw

Als u diensten levert of afneemt in of uit het buitenland, moet u weten waar de dienst belast is met btw. Dit heet de plaats van dienst. De plaats van dienst bepaalt namelijk in welk land u btw moet aangeven en betalen. In dit artikel leg ik uit hoe u de plaats van dienst kunt bepalen voor verschillende soorten en situaties van diensten.

Plaats van dienst: B2B-diensten

B2B-diensten zijn diensten die u levert aan een andere ondernemer. Dit kan een ondernemer zijn die in Nederland of in een ander land is gevestigd. Voor B2B-diensten geldt als hoofdregel dat de plaats van dienst de plaats is waar uw klant de zetel van zijn economische activiteit heeft gevestigd. Dit betekent dat u de btw moet verleggen naar uw klant. Uw klant moet dan de btw aangeven en betalen in zijn eigen land.

Er zijn echter een aantal uitzonderingen op deze hoofdregel. Voor sommige diensten geldt een andere plaats, afhankelijk van de aard of de locatie van de dienst. Hieronder geven we een overzicht van de belangrijkste uitzonderingen:

Soort dienstPlaats van dienst
Diensten die te maken hebben met onroerende zakenDe plaats waar de onroerende zaak is gelegen
Diensten die te maken hebben met het verlenen van toegang tot evenementen op het gebied van cultuur, kunst, sport, wetenschap, ontspanning of onderwijsDe plaats waar het evenement plaatsvindt
Verhuur van een vervoermiddel voor korte periodes (maximaal 30 dagen)De plaats waar het vervoermiddel ter beschikking wordt gesteld
PersonenvervoerDe plaats waar het vervoer plaatsvindt, naar verhouding van de afgelegde afstanden
Restaurant- of cateringdienstenDe plaats waar de dienst feitelijk wordt verricht

Voorbeeld:

U bent een Nederlandse ondernemer en u verhuurt een auto voor een week aan een Duitse ondernemer. De auto wordt door u ter beschikking gesteld in Nederland. De plaats van dienst is dan Nederland. U moet dan Nederlandse btw in rekening brengen aan uw klant.

Plaats van dienst: B2C-diensten

B2C-diensten zijn diensten die u levert aan een particulier. Dit kan een particulier zijn die in Nederland of in een ander land woont. Voor B2C-diensten geldt als hoofdregel dat de plaats van dienst de plaats is waar u bent gevestigd. Dit betekent dat u de btw moet aangeven en betalen in uw land van vestiging.

Ook voor B2C-diensten zijn er een aantal uitzonderingen op deze hoofdregel. Voor sommige diensten geldt een andere plaats, afhankelijk van de aard of de locatie van de activiteit. Hieronder geef ik een overzicht van de belangrijkste uitzonderingen:

Soort dienstPlaats van dienst
Diensten die te maken hebben met onroerende zakenDe plaats waar de onroerende zaak is gelegen
Diensten die te maken hebben met het verlenen van toegang tot evenementen op het gebied van cultuur, kunst, sport, wetenschap, ontspanning of onderwijsDe plaats waar het evenement plaatsvindt
Verhuur van een vervoermiddel voor korte periodes (maximaal 30 dagen)De plaats waar het vervoermiddel ter beschikking wordt gesteld
PersonenvervoerDe plaats waar het vervoer plaatsvindt, naar verhouding van de afgelegde afstanden
Restaurant- of cateringdienstenDe plaats waar de dienst feitelijk wordt verricht
Verhuur van een vervoermiddel voor lange periodes (meer dan 30 dagen)De plaats waar de klant woont
Overdragen en verlenen van auteursrechten, octrooien, licentierechten, rechten op fabrieks- en handelsmerken en soortgelijke rechtenDe plaats waar de klant woont
Telecommunicatiediensten, omroepdiensten en elektronische dienstenDe plaats waar de klant woont

Voorbeeld:

U bent een Nederlandse ondernemer en u levert een online cursus aan een Franse particulier. De plaats van dienst is dan Frankrijk. U moet dan Franse btw in rekening brengen aan uw klant.

Hoe de btw aangeven?

Als u diensten levert of afneemt in of uit het buitenland, moet u dit vermelden op uw btw-aangifte. Afhankelijk van de plaats, moet u dit doen in Nederland of in het andere land. Ook moet u soms een opgaaf intracommunautaire prestaties (Opgaaf ICP) doen als u diensten levert aan ondernemers in andere EU-landen.

Conclusie

De plaats van dienst voor de btw is belangrijk om te weten als u diensten levert of afneemt in of uit het buitenland. De plaats bepaalt namelijk in welk land u btw moet aangeven en betalen. Voor B2B-diensten en B2C-diensten gelden verschillende regels en uitzonderingen.

Geef een reactie