Je bekijkt nu Eenloketsysteem

Eenloketsysteem

Het is voor ondernemers vaak een hele uitdaging om de administratieve lasten op het gebied van omzetbelasting te beheersen. Gelukkig zijn er de laatste jaren verschillende initiatieven genomen om de administratieve lasten voor ondernemers te verminderen. Eén van deze initiatieven is het nieuwe eenloketsysteem, dat voorheen bestond uit de systemen MOSS en de OSS. In dit artikel zal ik u uitleggen wat het eenloketsysteem voor de omzetbelasting precies inhoudt en dit in de praktijk uitwerkt.

Achtergrond MOSS en OSS

De Mini One Stop Shop MOSS en One Stop Shop (OSS) waren in het leven geroepen om de administratieve lasten voor ondernemers die grensoverschrijdende digitale diensten verlenen te verminderen. Voorheen was het zo dat deze ondernemers in elke lidstaat waar zij diensten verleenden, btw-aangifte moesten doen en btw moesten afdragen. Dit zorgde voor een enorme administratieve last, omdat elke lidstaat zijn eigen btw-regels kent.

Met de introductie van de MOSS en OSS was er een centraal aanspreekpunt voor de btw-aangifte en -afdracht, waardoor het voor ondernemers veel makkelijker was geworden om hun btw-verplichtingen na te komen.

Wat is het eenloketsysteem voor de omzetbelasting?

Het eenloketsysteem voor omzetbelasting is een nieuw systeem voor het indienen van BTW-aangiften en het betalen van BTW over grensoverschrijdende diensten binnen de Europese Unie. Het is ingevoerd per 1 juli 2021.

Met het eenloketsysteem kunnen ondernemers nu in één land (het zogenaamde lidstaat van identificatie) BTW-aangiften indienen en BTW betalen voor hun grensoverschrijdende diensten binnen de EU. Het lidstaat van identificatie is het land waar de ondernemer is gevestigd of waar hij zijn vaste inrichting heeft.

Voor wie is het eenloketsysteem relevant?

Het eenloketsysteem is relevant voor ondernemers die grensoverschrijdende diensten verlenen binnen de EU. Dit kunnen zowel B2B- als B2C-diensten zijn. Denk bijvoorbeeld aan een Nederlandse websitebouwer die een website bouwt voor een Duits bedrijf, of aan een Nederlandse kledingwinkel die kleding verkoopt aan Belgische klanten via een webshop.

Hoe werkt het eenloketsysteem?

Om gebruik te maken van het eenloketsysteem, moet een ondernemer zich eerst registreren bij de Belastingdienst in zijn lidstaat van identificatie. Vervolgens kan de ondernemer zijn BTW-aangiften indienen en BTW betalen via het elektronische portaal van de Belastingdienst in zijn lidstaat van identificatie.

In Nederland wordt hiervoor de website Mijn Belastingdienst Zakelijk voor gebruikt.

Wanneer een ondernemer via het eenloketsysteem BTW aangeeft en betaalt, wordt de BTW in het lidstaat van identificatie geregistreerd. Vervolgens wordt de BTW overgemaakt naar de belastingdienst in het land waar de afnemer van de dienst gevestigd is.

Wanneer moet een ondernemer zich registreren voor het eenloketsysteem?

Een ondernemer moet zich registreren voor het eenloketsysteem als hij grensoverschrijdende diensten verricht aan klanten die geen btw-aangifte doen in het land waar de ondernemer gevestigd is. Bijvoorbeeld, een Nederlandse webdesigner die een website ontwerpt voor een Belgische klant en deze dienst verricht tegen vergoeding, moet zich registreren voor het eenloketsysteem.

Het eenloketsysteem geldt niet alleen voor diensten, maar ook voor de levering van goederen aan klanten in andere EU-landen. Het systeem is echter niet van toepassing op leveringen van goederen aan particulieren, waarbij de leverancier verplicht is om btw aan te rekenen in het land van levering. Bijvoorbeeld, als een Nederlandse webwinkel goederen levert aan Belgische particulieren, dan moet de Nederlandse webwinkel btw aanrekenen tegen het Belgische btw-tarief.

Wanneer een ondernemer zich heeft geregistreerd voor het eenloketsysteem, moet hij zijn omzetbelastingaangifte via dit systeem indienen. Dit betekent dat de ondernemer één aangifte indient voor alle grensoverschrijdende diensten en goederenleveringen aan klanten in andere EU-landen. De ondernemer hoeft dus niet meer apart aangifte te doen in elk EU-land waar hij diensten verricht of goederen levert.

Aangifte doen

De webwinkel kan ervoor kiezen om per kwartaal of per maand btw-aangifte te doen via het eenloketsysteem. Als de webwinkel ervoor kiest om per kwartaal aangifte te doen, dan moet hij voor het eerste kwartaal van 2023 vóór 20 april 2023 aangifte doen. De webwinkel geeft in zijn aangifte het totale bedrag aan goederenleveringen op, gesplitst naar het btw-tarief dat van toepassing is in het land van de klant. De webwinkel moet de btw die hij verschuldigd is overmaken naar de Nederlandse Belastingdienst, die de btw vervolgens doorstort naar de belastingdiensten van de landen waar de klanten zijn gevestigd.

Het eenloketsysteem maakt het voor ondernemers makkelijker om te voldoen aan de btw-verplichtingen bij grensoverschrijdende diensten en goederenleveringen. De ondernemer hoeft slechts één aangifte in te dienen en de verschuldigde btw over te maken naar één belastingdienst. Het is echter wel belangrijk om op tijd te registreren voor het eenloketsysteem en om de juiste gegevens in te voeren in het systeem, om problemen met de btw-aangifte te voorkomen.

Het eenloketsysteem is bedoeld om het voor ondernemers makkelijker te maken om btw-aangifte te doen voor de levering van goederen en diensten in andere lidstaten van de EU. Het systeem kan echter ook complex zijn en het is daarom belangrijk om als ondernemer de nodige voorbereidingen te treffen voordat u zich registreert.

Ik zal hier daarom ingaan op de stappen die een ondernemer moet doorlopen om zich te registreren voor het eenloketsysteem omzetbelasting en welke gegevens er in het systeem moeten worden ingevoerd. Ook zullen we enkele praktische voorbeelden geven om de werking van het systeem te verduidelijken.

Stappen eenloketsysteem omzetbelasting

Stap 1: Controleer of u in aanmerking komt

Voordat u zich kunt registreren voor het eenloketsysteem, moet u controleren of u als ondernemer in aanmerking komt. Het eenloketsysteem is bedoeld voor ondernemers die goederen en/of diensten leveren aan klanten in andere lidstaten van de EU, en die daarvoor btw in rekening brengen. Als u alleen goederen en/of diensten levert in Nederland, hoeft u zich niet te registreren voor het eenloketsysteem.

Stap 2: Registreer u voor het eenloketsysteem

Als u in aanmerking komt voor het eenloketsysteem, moet u zich registreren via het online portaal Mijn Belastingdienst Zakelijk. U heeft hiervoor een geldig btw-nummer nodig en moet zich dus eerst als ondernemer laten registreren bij de Kamer van Koophandel.

Stap 3: Voer uw gegevens in het systeem in

Na registratie moet u uw bedrijfsgegevens invoeren in het eenloketsysteem. Het gaat hierbij om gegevens zoals uw btw-nummer, de landen waar u goederen en/of diensten levert en de omzet die u in deze landen behaalt.

Het is belangrijk om deze gegevens correct en volledig in te voeren, omdat de Belastingdienst op basis van deze gegevens de btw-aangifte berekent. Als de gegevens niet correct zijn, kan dit leiden tot boetes en/of naheffingen.

Stap 4: Dien uw btw-aangifte in

Als u uw bedrijfsgegevens heeft ingevoerd, kunt u uw btw-aangifte indienen via het eenloketsysteem. Dit kan per maand, kwartaal of jaar, afhankelijk van uw situatie en voorkeur.

In de btw-aangifte geeft u aan hoeveel btw u verschuldigd bent voor de levering van goederen en diensten en hoeveel btw u heeft betaald over uw inkopen en kosten. U kunt dit bedrag berekenen door uw omzet te verminderen met de btw die u aan uw klanten in rekening heeft gebracht en vervolgens de btw af te trekken die u zelf heeft betaald aan uw leveranciers.

Als u uw btw-aangifte heeft ingediend, krijgt u een ontvangstbevestiging van de belastingdienst. U ontvangt ook een overzicht van de verschuldigde btw en het bedrag dat u kunt terugvragen. Het is belangrijk om deze informatie goed te controleren, zodat u eventuele fouten kunt corrigeren voordat het te laat is.

Stap 5: Betaal uw btw

Na het indienen van uw btw-aangifte, moet u de verschuldigde btw betalen aan de belastingdienst. Dit kan via het eenloketsysteem of via een automatische incasso.

Als u uw btw-aangifte per maand of per kwartaal indient, moet u de verschuldigde btw binnen een maand na afloop van de aangiftetijdvakken betalen. Als u uw btw-aangifte per jaar indient, moet u de verschuldigde btw uiterlijk op 31 december van het volgende jaar betalen.

Betaal op tijd om boetes en rente te voorkomen. Zorg er daarom voor dat u voldoende saldo heeft op uw rekening op het moment van betaling.

Conclusie

Het eenloketsysteem voor de btw biedt ondernemers de mogelijkheid om hun btw-verplichtingen in alle EU-lidstaten via één loket af te handelen. Dit kan de administratieve lasten en kosten verlagen en de internationale handel bevorderen.

Het is belangrijk om op tijd te registreren voor het eenloketsysteem en uw btw-aangifte tijdig en correct in te dienen. Zorg er ook voor dat u op tijd betaalt om boetes en rente te voorkomen.

Geef een reactie