Je bekijkt nu Factuurstelsel en Kasstelsel Omzetbelasting

Factuurstelsel en Kasstelsel Omzetbelasting

Als ondernemer krijgt u te maken met de omzetbelasting, ook wel btw genoemd. U moet deze btw op uw facturen vermelden en afdragen aan de Belastingdienst. Maar welk stelsel moet u hiervoor gebruiken? In dit artikel ga ik in op de hoofdzaken van het kasstelsel en het factuurstelsel in de omzetbelasting.

Wat is het factuurstelsel?

Het factuurstelsel houdt in dat de btw wordt aangegeven en afgedragen op basis van de facturen die u als ondernemer verstuurt. Dit betekent dat u btw moet afdragen over de facturen die u verstuurt, ook als de betaling nog niet binnen is. Dit is anders dan het kasstelsel, waarbij u btw aangeeft en afdraagt op basis van het moment waarop u de betaling daadwerkelijk ontvangt.

Wanneer moet u het factuurstelsel toepassen?

Het factuurstelsel is de hoofdregel en standaard van toepassing als u als ondernemer:

 • Goederen levert aan andere ondernemers of aan particulieren;
 • Diensten verleent aan andere ondernemers of aan particulieren;

Verplichte vermeldingen op facturen

Als u als ondernemer het factuurstelsel toepast, moet u aan een aantal verplichte vermeldingen op uw factuur voldoen. Zo moet uw factuur onder andere de volgende gegevens bevatten:

 • Uw naam en adres;
 • Uw btw-identificatienummer;
 • Datum van uitreiking van de factuur;
 • Factuurnummer;
 • Naam en adres van de afnemer;
 • Datum van levering of dienst;
 • De aard en omvang van de levering of dienst;
 • Het te betalen btw-bedrag.

Gevolgen van het factuurstelsel voor uw administratie

Als u het factuurstelsel toepast, moet u uw administratie goed bijhouden. U moet namelijk de btw die u heeft ontvangen en betaald bijhouden in uw administratie. Dit houdt in dat u van iedere factuur die u verstuurt, de btw moet specificeren en bijhouden en deze uiteraard moet bewaren.

Wanneer moet u het kasstelsel toepassen?

Als ondernemer bent u verplicht het kasstelsel toe te passen als u valt onder een of meer van deze categorieën ondernemers:

 • winkeliers (waaronder webwinkels)
 • marktkooplieden
 • schoenmakers (voor het repareren van schoenen)
 • kappers
 • glazenwassers
 • wasserijen
 • fietsenmakers
 • schoonheidsverzorgingsbedrijven
 • behangers
 • stoffeerders
 • horecabedrijven
 • autorijscholen
 • advocaten die hun praktijk alleen uitoefenen
 • ondernemers die voor meer dan 90% van hun omzet goederen of diensten leveren vanuit een inrichting die bestemd is voor het leveren van goederen en diensten aan particulieren

Als u niet tot deze groep ondernemers behoort, maar u levert al langer dan één kalenderjaar ten minste 80% van uw goederen of diensten aan particulieren, dan kunt u een verzoek indienen bij uw belastingkantoor om het kasstelsel toe te passen. U dient aan te tonen op basis van uw omzet dat u meer dan 80% aan particulieren levert.

Wanneer kunt u het kasstelsel toepassen?

U kunt (vrijwillig dus) kiezen voor het kasstelsel als u voor meer dan 90% van uw omzet goederen of diensten levert vanuit een inrichting die bestemd is voor het leveren van goederen en diensten aan particulieren. Denk hierbij aan een ijskraam of een food truck op een festival.

Voorbeeld kasstelsel

U levert als ondernemer een dienst aan uw klant en verstuurt daarvoor een factuur op 15 februari. De betaling hiervoor ontvangt u pas op 10 mei. In dit geval moet u de omzet van deze dienst verwerken in de aangifte over het eerste kwartaal van het jaar, omdat de betaling in het eerste kwartaal is ontvangen.

Omzetbelasting bij kasstelsel

Bij het kasstelsel berekent u de omzetbelasting op het moment dat u de betaling heeft ontvangen. Ook in dit geval geldt dat u de omzet verwerkt in de aangifte over het tijdvak waarin u de betaling heeft ontvangen.

Verplichtingen bij het kasstelsel

Wanneer u het kasstelsel toepast, is uw kassa-administratie van extra belang. Uit de kasadministratie moet u namelijk kunnen bepalen hoeveel omzetbelasting u verschuldigd bent in een tijdvak. Dit moet ook gecontroleerd kunnen worden.

Daarnaast is het van belang dat u bonnen, kwitanties en andere betaalbewijzen goed bewaart, ook deze vallen onder de bewaar- en administratieplicht van uw onderneming.

Conclusie

Het factuurstelsel en het kasstelsel zijn twee verschillende manieren om de omzetbelasting te berekenen en te verwerken in uw btw-aangifte. Bij het factuurstelsel berekent u de omzetbelasting op het moment dat u de factuur verstuurt, terwijl u bij het kasstelsel de omzetbelasting berekent op het moment dat u de betaling ontvangt.

Geef een reactie