Je bekijkt nu Intracommunautaire levering en verwerving

Intracommunautaire levering en verwerving

Intracommunautaire leveringen en verwervingen zijn termen die worden gebruikt voor de handel tussen ondernemers binnen de Europese Unie (EU). Dit type handel is onderworpen aan speciale regels op het gebied van btw, ook wel bekend als omzetbelasting. In dit artikel zal ik ingaan op de intracommunautaire levering en verwerving, en de voorwaarden en gevolgen die hiermee gepaard gaan.

Intracommunautaire leveringen

Een intracommunautaire levering is een levering van goederen aan een afnemer die gevestigd is in een andere EU-lidstaat. Deze levering is dus belast in het land van de afnemer en niet in het land van de leverancier. Om van een intracommunautaire levering te kunnen spreken, moeten er aan een aantal voorwaarden worden voldaan.

Voorwaarden intracommunautaire levering

Ten eerste moet de afnemer beschikken over een geldig btw-identificatienummer uit het land van bestemming van de goederen. Ten tweede moet de goederen daadwerkelijk worden vervoerd vanuit het land van de leverancier naar het land van de afnemer. Daarnaast moeten de goederen geleverd worden aan een andere ondernemer die de goederen voor zijn onderneming gebruikt.

Als aan deze voorwaarden wordt voldaan, kan de leverancier gebruik maken van het nultarief voor de btw op de levering. Dit betekent dat er geen btw in rekening hoeft te worden gebracht op de factuur. U past namelijk dan het tarief van 0% toe. Wel moet de leverancier de levering aangeven in de btw-aangifte en opgaaf ICP (Intracommunautaire Prestaties).

Gevolgen intracommunautaire levering

Het nultarief voor intracommunautaire leveringen heeft als gevolg dat de leverancier geen btw in rekening hoeft te brengen op de factuur. Dit betekent ook dat de afnemer de btw moet aangeven in zijn eigen land in de aangifte voor intracommunautaire verwervingen. Dit is de tegenhanger van de intracommunautaire levering voor de afnemer.

Intracommunautaire verwervingen

Een intracommunautaire verwerving is een aankoop van goederen vanuit een andere EU-lidstaat. Deze aankoop is belast in het land van de afnemer en niet in het land van de leverancier. Om van een intracommunautaire verwerving te kunnen spreken, moeten er aan een aantal voorwaarden worden voldaan.

Voorwaarden intracommunautaire verwervingen

Ten eerste moet de afnemer beschikken over een geldig btw-identificatienummer uit het land van waar de goederen worden verzonden. Ten tweede moet de goederen daadwerkelijk worden vervoerd vanuit het land van de leverancier naar het land van de afnemer. Daarnaast moeten de goederen worden aangekocht door een andere ondernemer die de goederen voor zijn onderneming gebruikt.

Als aan deze voorwaarden wordt voldaan, moet de afnemer de btw aangeven in zijn eigen land in de aangifte voor intracommunautaire verwervingen.

Dit is de tegenhanger van de intracommunautaire levering. Bij een intracommunautaire verwerving brengt u namelijk goederen vanuit een ander EU-land naar Nederland. Hierbij wordt u als afnemer van de goederen gezien, wat betekent dat u de btw moet afdragen in Nederland en niet in het land waar u de goederen heeft gekocht.

Conclusie

Intracommunautaire leveringen en verwervingen van goederen spelen een belangrijke rol in de internationale handel en hebben daarmee ook fiscale gevolgen. Het is daarom van groot belang om goed op de hoogte te zijn van de geldende regels en voorwaarden bij het verrichten van deze transacties. Door een goede naleving van de geldende regels kunt u als ondernemer bovendien mogelijke boetes en naheffingen voorkomen en zo een gezonde financiële situatie voor uw bedrijf behouden.

Geef een reactie