Je bekijkt nu Invoer: invoerrechten en btw

Invoer: invoerrechten en btw

Als u als ondernemer invoert of van plan bent goederen in te voeren, dan heeft u te maken met invoerrechten en btw. In dit artikel zal ik ingaan op de invoerrechten en btw bij de import van goederen. Ik zal uitleggen wat invoerrechten en btw zijn, hoe ze worden geheven en welke uitzonderingen er bestaan. Ook zal ik de aangifte en betaling van deze belastingen bij de douane bespreken.

Invoerrechten

Invoerrechten zijn belastingen die worden geheven op goederen die worden ingevoerd uit landen buiten de Europese Unie (EU). De hoogte van de invoerrechten is afhankelijk van verschillende factoren, waaronder het soort product, het land van herkomst en de manier waarop het product wordt ingevoerd.

Invoerrechten: Tarieven en wijze van heffing

Invoerrechten kunnen worden berekend als een percentage van de waarde van de goederen (ad valorem) of als een vast bedrag per eenheid (specifiek tarief). In sommige gevallen wordt een combinatie van deze twee tarieven gebruikt (gemengd tarief).

Het tarief van de invoerrechten varieert sterk per product. Er zijn producten waarvoor helemaal geen invoerrechten hoeven te worden betaald, zoals boeken en medicijnen. Andere producten, zoals kleding en schoenen, hebben een invoerrechtenpercentage van 12%. Voor sommige producten, zoals landbouwproducten en textiel, gelden quota’s die bepalen hoeveel er per jaar tegen een lager tarief kan worden ingevoerd.

Uitzonderingen

Er zijn enkele uitzonderingen op de invoerrechten. Zo kunnen bepaalde producten worden vrijgesteld van invoerrechten als ze bijvoorbeeld bestemd zijn voor wetenschappelijk onderzoek of humanitaire doeleinden. Ook kan er een preferentieel tarief van toepassing zijn voor landen waarmee de EU handelsovereenkomsten heeft gesloten.

Aangifte invoerrechten

Wanneer u goederen importeert uit een niet-EU-land, moet u aangifte doen bij de douane. Dit kan elektronisch of schriftelijk gebeuren. Bij de aangifte moet u de waarde van de goederen aangeven en het tarief van de invoerrechten berekenen. Naast de invoerrechten moet u ook andere heffingen, zoals anti-dumpingrechten, betalen als die van toepassing zijn.

Betalen van invoerrechten

Na het indienen van de aangifte moet u de verschuldigde invoerrechten en andere heffingen betalen voordat de goederen worden vrijgegeven. U kunt ervoor kiezen om de betaling rechtstreeks aan de douane te voldoen of om een vergunning voor uitgestelde betaling aan te vragen. In het laatste geval kunt u de betaling uitstellen tot een later moment.

Btw-heffing bij invoer

Btw-heffing bij invoer is een belasting die wordt geheven op de aankoop van goederen die worden ingevoerd in de EU. Het tarief van de btw is afhankelijk van het land waarin u zich bevindt en het type goederen dat u importeert.

Tarieven en wijze van heffing

Het btw-tarief kan variëren van land tot land en is afhankelijk van het type goederen dat u importeert. In de meeste EU-landen bedraagt het standaard btw-tarief tussen de 19% en 25%. Voor sommige producten, zoals levensmiddelen en medicijnen, geldt een verlaagd btw-tarief. Vanuit Nederland betaalt u bij invoer het algemene tarief van 21% of het verlaagde tarief van 9% bij invoer, afhankelijk van het goed.

De btw wordt geheven over de waarde van de goederen, inclusief eventuele invoerrechten en andere heffingen. De btw wordt meestal geheven op het moment dat de goederen bij de douane worden ingevoerd in de EU. De importeur moet deze btw betalen en kan deze vervolgens terugvorderen als hij de goederen doorverkoopt en btw in rekening brengt aan zijn klanten.

Aangifte

Bij de invoer van goederen moet u naast de aangifte voor invoerrechten ook aangifte doen voor de btw. Dit kan worden gedaan in dezelfde aangifte als voor de invoerrechten. Bij de aangifte voor de btw moet u de waarde van de goederen aangeven en het toepasselijke btw-tarief berekenen.

Betalen

De btw bij invoer moet worden betaald voordat de goederen worden vrijgegeven. U kunt ervoor kiezen om de betaling rechtstreeks aan de douane te voldoen of om een vergunning voor uitgestelde betaling aan te vragen. In het laatste geval kunt u de betaling uitstellen tot een later moment.

Art. 23 vergunning

Artikel 23 van de Wet omzetbelasting regelt de omzetbelasting bij invoer van goederen uit landen buiten de Europese Unie (EU). Deze regeling maakt het mogelijk om de btw bij invoer niet bij elke invoer apart af te rekenen, maar in één keer per maand of per kwartaal op aangifte te betalen.

Situaties waarin artikel 23 van toepassing kan zijn, zijn onder andere:

  • U importeert regelmatig goederen uit een land buiten de EU en wilt niet bij elke invoer apart btw afrekenen.
  • U heeft beperkte liquiditeiten en wilt voorkomen dat u bij elke invoer apart btw moet betalen.
  • U wilt graag administratieve lasten verminderen door de btw-afhandeling te centraliseren.

Om gebruik te kunnen maken van de regeling van artikel 23, moet u een vergunning aanvragen bij de Belastingdienst. Dit doet u door het formulier ‘Aanvraag vergunning artikel 23 OB’ in te vullen en op te sturen.

Als u een vergunning heeft gekregen, moet u maandelijks of per kwartaal een opgave doen van de goederen die u heeft ingevoerd en de verschuldigde btw. Deze btw betaalt u dan in één keer, in plaats van bij elke invoer apart. Let op: de vergunning geldt alleen voor invoer van goederen buiten de EU en niet voor binnenlandse transacties of transacties binnen de EU.

Conclusie

Invoerrechten en btw bij invoer zijn belangrijke belastingen die worden geheven op goederen die worden ingevoerd in de EU. Het tarief van de invoerrechten en btw is afhankelijk van verschillende factoren, waaronder het soort product en het land van herkomst. Bij de import van goederen moet u aangifte doen bij de douane en de verschuldigde belastingen betalen voordat de goederen worden vrijgegeven. Het is belangrijk om op de hoogte te zijn van de regels en uitzonderingen bij de invoer van goederen om onaangename verrassingen te voorkomen.

Geef een reactie