Je bekijkt nu Kleine Ondernemers Regeling

Kleine Ondernemers Regeling

De kleine ondernemers regeling (officieel: kleineondernemersregeling of KOR) is een fiscale regeling voor ondernemers die weinig omzet maken. De KOR houdt in dat de ondernemer minder of geen omzetbelasting hoeft af te dragen aan de Belastingdienst.

Wat is de kleine ondernemers regeling

Als ondernemer kunt u gebruikmaken van de KOR als u in een kalenderjaar minder dan €20.000,- omzet heeft. Dit kan zowel voor ondernemers die producten verkopen als voor ondernemers die diensten leveren.

Bij gebruik van de kleine ondernemers regeling bent u volledig vrijgesteld van de omzetbelasting. Dat betekent dat u geen btw hoeft te rekenen en te factureren aan uw klanten en hoeft u geen btw af te dragen aan de Belastingdienst. U mag dan ook geen btw aftrekken voor de kosten die u maakt.

De kleine ondernemers regeling geldt ook voor stichtingen en verenigingen die ondernemer zijn voor de btw en minder dan €20.000,- omzet hebben.

Voorwaarden kleine ondernemers regeling

Om gebruik te kunnen maken van de KOR moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Dit zijn:

  • U ,pet in Nederland gevestigd zijn
  • btw-plichtig zijn
  • minder dan €20.000,- omzet hebben in een kalenderjaar.

Als u aan deze voorwaarden voldoet, kunt u ervoor kiezen om de KOR toe te passen.

Let op: de nieuwe KOR is een vrijwillige regeling. Dit betekent dat u er ook voor kunt kiezen om geen gebruik te maken van de KOR, zelfs als u aan de voorwaarden voldoet.

De voordelen van de kleine ondernemers regeling

De kleine ondernemers regeling heeft een aantal voordelen voor ondernemers die aan de voorwaarden voldoen. Zo hoeft u niet meer (maandelijks of per kwartaal) aangifte te doen.

Dit kan leiden tot een verlaging van uw administratieve lasten. Ook hoeft u geen btw te rekenen en te factureren aan uw klanten. Dit kan vooral interessant zijn als uw klanten particulieren zijn, omdat zij de btw toch niet kunnen aftrekken. Verder kunt u geen btw aftrekken voor de kosten die u maakt, waardoor u ook geen btw hoeft terug te betalen aan de Belastingdienst.

Aanmelden

Als u aan de voorwaarden voldoet en gebruik wilt maken van de KOR, moet u zich aanmelden bij de Belastingdienst. Dit kunt u doen via het aanmeldformulier op de website van de Belastingdienst. U kunt zich aanmelden vanaf het moment dat u weet dat u aan de voorwaarden voldoet, maar uiterlijk vier weken vóór de start van het kalenderjaar waarin u gebruik wilt maken van de regeling. Vermeld op het formulier uw btw-nummer.

Let op: Indien u zich heeft ingeschreven voor de KOR, is het slechts na 3 jaar mogelijk om u af te melden. Indien uw omzet in één kalenderjaar boven de € 20.000 uitkomt, dient u zich direct uit te schrijven voor de KOR.

Berekening omzetgrens

Om te bepalen of u onder de omzetgrens van € 20.000 valt, moet u uw omzet berekenen op basis van de factuurdatum, exclusief btw.

Bij de berekening van uw omzet worden leveringen van goederen en diensten meegerekend waar normaal gesproken Nederlandse btw op van toepassing is. Hieronder vallen leveringen belast met 21%, 9% en 0% btw (zoals uitvoer en intracommunautaire leveringen), en leveringen waarbij u als ondernemer de Nederlandse btw verlegt naar een andere Nederlandse ondernemer (verlegging).

Naast bovengenoemde leveringen van goederen en diensten, wordt ook sommige btw-vrijgestelde omzet meegerekend van leveringen van goederen en diensten gerelateerd aan onroerende zaken, betaalmiddelen en effecten, financiële diensten en verzekeringsdiensten in Nederland.

Let op: overige vrijgestelde omzet telt niet mee voor de omzetgrens.

Conclusie

Kortom, de kleine ondernemers regeling is een regeling die het voor kleine ondernemers makkelijker maakt om te voldoen aan de btw-verplichtingen. Het is echter wel belangrijk om goed te kijken of de regeling voor uw specifieke situatie voordelig is.

Geef een reactie