Je bekijkt nu Oninbare debiteuren: teruggaaf omzetbelasting

Oninbare debiteuren: teruggaaf omzetbelasting

Als ondernemer kunt u te maken krijgen met oninbare debiteuren, klanten die hun factuur niet betalen. Dit kan vervelende gevolgen hebben voor uw bedrijf. Om u tegemoet te komen heeft de Belastingdienst een regeling voor oninbare debiteuren in de omzetbelasting. In dit artikel ga ik in op de voorwaarden en gevolgen van de oninbare debiteuren voor de omzetbelasting.

Als u een prestatie heeft geleverd aan uw afnemer en u heeft daarvoor een factuur uitgereikt, dan moet u in principe btw in rekening brengen. Op het moment dat uw afnemer niet (volledig) betaalt, heeft u in feite te veel btw afgedragen aan de Belastingdienst. In dat geval kunt u de btw die u heeft afgedragen bij de aangifte omzetbelasting terugvragen bij de Belastingdienst

Voorwaarden

Om gebruik te kunnen maken van de regeling voor oninbare debiteuren in de omzetbelasting, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Ten eerste moet de factuur aan de klant zijn verstuurd en de betalingstermijn verstreken zijn.

Daarnaast moet het duidelijk zijn dat de klant de factuur niet meer gaat betalen en moet u dit aannemelijk kunnen maken. Dit kan bijvoorbeeld door schriftelijke communicatie tussen u en de klant waarin wordt bevestigd dat de factuur niet betaald zal worden.

De wettelijke regel is dat de vordering 1 jaar na de afgesproken uiterste betaaldatum met uw klant als oninbaar wordt beschouwd.

Gevolgen

Als u aan de voorwaarden voldoet, kunt u de omzetbelasting die u heeft betaald over de factuur terugvragen. Dit kan leiden tot een vermindering van de verschuldigde omzetbelasting over het betreffende tijdvak. U hoeft dus minder omzetbelasting af te dragen aan de Belastingdienst.

Daarnaast heeft deze regeling ook gevolgen voor uw administratie. U moet namelijk aantonen dat de betreffende factuur oninbaar is en dat u aan de voorwaarden voldoet. Dit kunt u doen door bijvoorbeeld een creditfactuur op te stellen of een memo op te nemen in uw boekhouding.

Let op: de regeling geldt alleen voor de omzetbelasting die u heeft afgedragen en niet voor de btw die u in rekening heeft gebracht bij uw klant. Als u deze btw wilt terugvragen, moet u een apart verzoek indienen bij de Belastingdienst.

Kasstelsel

Wanneer u het kasstelsel toepast, is het niet mogelijk om teruggaaf te ontvangen voor oninbare vorderingen. Bij het toepassen van het kasstelsel berekent u de btw over uw inkomsten in het tijdvak waarover u btw-aangifte doet. Dit betekent dat u geen btw hoeft af te dragen over het deel van het factuurbedrag dat u niet heeft ontvangen. Echter, aangezien u geen btw heeft betaald over dit bedrag, heeft u ook geen recht op teruggaaf van de niet-betaalde btw.

Praktische tips

Om ervoor te zorgen dat u kunt aantonen dat u aan de voorwaarden voor oninbare debiteuren voldoet, is het belangrijk om een goede administratie bij te houden.

Zorg ervoor dat u de communicatie met de klant goed documenteert en bewaar deze documentatie zorgvuldig.

Daarnaast is het belangrijk om te beseffen dat deze regeling niet geldt voor onbetaalde facturen waarop nog geen omzetbelasting is afgedragen. In dat geval kunt u de factuur als oninbaar beschouwen, maar heeft u geen recht op teruggave van de afgedragen omzetbelasting.

Tot slot is het verstandig om in uw algemene voorwaarden op te nemen wat er gebeurt in het geval van een oninbare vordering en hoe u hiermee omgaat. Zo voorkomt u onduidelijkheden en discussies achteraf.

Conclusie

Als ondernemer kunt u te maken krijgen met oninbare debiteuren. Gelukkig biedt de Belastingdienst een regeling voor oninbare debiteuren in de omzetbelasting. Om hier gebruik van te kunnen maken, moet u aan bepaalde voorwaarden

Geef een reactie