Je bekijkt nu Opgaaf ICP: Uitleg & Advies

Opgaaf ICP: Uitleg & Advies

De opgaaf Intracommunautaire Prestaties (afgekort: ICP) is een belangrijke fiscale verplichting voor ondernemers die handelen met bedrijven of ondernemers in andere EU-landen. In dit artikel zal ik ingaan op wat de vraag wat de opgaaf ICP precies inhoudt en wanneer deze moet worden ingediend.

Wat is de opgaaf ICP?

De opgaaf ICP is een verplichte aangifte omzetbelasting voor ondernemers die goederen of diensten leveren aan bedrijven of ondernemers in andere EU-landen. ICP staat voor “Intracommunautaire Prestaties”. Met de opgaaf geeft de ondernemer aan welke prestaties hij heeft verricht aan andere ondernemers in de EU en wat de waarde daarvan is.

Wanneer moet de opgaaf ICP worden ingediend?

Levering van goederen

U kunt ervoor kiezen om de opgaaf ICP over goederen per maand, per kwartaal of per jaar te doen. Echter, als u per kwartaal uw opgaaf wilt doen, dan mag u in dat kwartaal niet meer dan € 50.000 aan goederen leveren, wat het drempelbedrag is. Om per jaar uw opgaaf ICP te doen, heeft u een vergunning nodig. Deze vergunning kunt u schriftelijk aanvragen bij uw belastingkantoor.

Als u ervoor kiest om per kwartaal opgaaf ICP te doen, moet u ervoor zorgen dat u in het kwartaal waarvoor u de opgaaf wilt doen en in de afgelopen 4 kwartalen het drempelbedrag niet hebt overschreden. Als u wel meer dan het drempelbedrag aan goederen levert in een kwartaal, moet u vanaf dat kwartaal uw opgaaf per maand doen.

Als u in vier opeenvolgende kwartalen niet meer dan het drempelbedrag aan goederen per kwartaal levert, kunt u weer de opgaaf per kwartaal doen. Dit geldt ook voor het 5e kwartaal als u in dat kwartaal het drempelbedrag niet overschrijdt. Als u per maand meer dan € 50.000 aan goederen levert, moet u sowieso uw opgaaf per maand doen.

Levering van diensten

Levert u diensten? Dan U kunt ervoor kiezen om de opgaaf ICP over uw diensten per maand, per kwartaal of per jaar te doen. Echter, als u per jaar uw opgaaf wilt doen, dan heeft u een vergunning nodig.

Zie dit artikel voor meer algemene informatie over de aangiftetermijnen in de omzetbelasting.

Wie is verplicht om een opgaaf ICP te doen?

Alle ondernemers die goederen of diensten leveren aan andere ondernemers binnen de EU zijn verplicht om een opgaaf ICP te doen. Het maakt hierbij niet uit of de ondernemer binnen of buiten Nederland is gevestigd.

Welke informatie moet er op de opgaaf ICP worden vermeld?

Op de opgaaf ICP moeten de volgende gegevens worden vermeld:

 • Naam en adres van de leverancier
 • Btw-identificatienummer van de leverancier
 • Datum van levering
 • Naam en adres van de afnemer
 • Btw-identificatienummer van de afnemer
 • Aard van de geleverde goederen of diensten
 • Bedrag exclusief btw van de geleverde goederen of diensten
 • Btw-tarief (0%) en dat het gaat om een intracommunautaire transactie

Hoe moet de opgaaf ICP worden ingediend?

De opgaaf ICP moet digitaal worden ingediend bij de Belastingdienst. Dit kan via de website van de Belastingdienst. Hiervoor dient u in te loggen op Mijn Belastingdienst Zakelijk. De opgaaf kan ook worden ingediend via een softwareprogramma dat hiervoor geschikt is.

Praktische voorbeelden

Om de opgaaf ICP concreter te maken, geef ik hieronder enkele praktische voorbeelden.

Voorbeeld 1: Nederlandse ondernemer levert goederen aan Duitse ondernemer

Een Nederlandse ondernemer levert goederen aan een Duitse ondernemer. Op de factuur wordt het btw-tarief vermeld. In dit geval is dat 0%, namelijk het tarief voor intracommunautaire prestaties. De Nederlandse ondernemer moet voor deze levering een opgaaf ICP doen en hierop vermelden wat er is geleverd en dat de btw in Duitsland moet worden geheven. De Duitse afnemer moet de btw aangeven in zijn eigen land en kan deze vervolgens weer terugvragen als hij zelf btw-plichtig is.

Voorbeeld 2: Nederlandse ondernemer levert diensten aan Belgische ondernemer

Een Nederlandse ondernemer levert diensten aan een Belgische ondernemer. Op de factuur wordt geen btw vermeld, omdat de dienstverlening buiten de Nederlandse btw valt. De Nederlandse ondernemer moet voor deze levering toch een opgaaf doen en hierop vermelden dat er in België btw moet worden geheven. De Belgische afnemer moet de btw aangeven in zijn eigen land en kan deze vervolgens weer terugvragen als hij zelf btw-plichtig is.

Tips voor ondernemers

Het is belangrijk voor ondernemers om te zorgen dat zij aan de verplichting van de opgaaf ICP voldoen. Hieronder geef ik enkele tips om te zorgen dat de opgaaf correct en tijdig wordt ingediend.

 1. Zorg voor correcte en volledige gegevens op de opgaaf. Fouten kunnen leiden tot boetes en kunnen ook leiden tot vertragingen in de afhandeling van de opgaaf.
 2. Houd de deadlines goed in de gaten. De opgaaf moet uiterlijk vóór het einde van de maand volgend op het tijdvak waarin de levering heeft plaatsgevonden worden ingediend.
 3. Gebruik een geschikt softwareprogramma om de opgaaf digitaal in te dienen. Dit zorgt voor een snelle en efficiënte afhandeling van de opgaaf.

Conclusie

De opgaaf ICP is een belangrijke verplichting voor ondernemers die zaken doen met andere EU-landen. Het is belangrijk om correct en tijdig aan deze verplichting te voldoen om boetes te voorkomen en om ervoor te zorgen dat de btw correct wordt geheven in het land van de afnemer. Door het correct invullen van de opgaaf en het op tijd indienen hiervan kunnen ondernemers zorgen voor een efficiënte afhandeling van hun btw-zaken.

Geef een reactie