Je bekijkt nu Plaats van levering btw

Plaats van levering btw

Als u goederen levert aan klanten in het buitenland, moet u weten in welk land u btw moet berekenen en afdragen. Dit hangt af van de plaats van levering voor de btw. In dit artikel leg ik uit hoe u de plaats van levering kunt bepalen en welke regels er gelden voor verschillende soorten en situaties.

Wat is de plaats van levering btw?

De plaats van levering is de plaats waar de levering van goederen voor de btw belastbaar is. Dit kan in Nederland zijn, maar ook in een ander EU-land of een land buiten de EU. De plaats van levering wordt bepaald aan de hand van een aantal factoren, zoals:

  • het soort goederen dat u levert
  • het soort klant dat u levert (ondernemer of particulier)
  • het vervoer of de verzending van de goederen
  • de eventuele tussenkomst van een bemiddelaar

Hoe bepaalt u de plaats van levering btw?

De hoofdregel voor het bepalen van de plaats van levering is dat dit de plaats is waar het vervoer of de verzending van de goederen door u of in uw opdracht aanvangt. Dit geldt als u goederen levert die in verband met de levering worden vervoerd of verzonden, bijvoorbeeld als u een product online verkoopt en dit bij uw klant bezorgt.

Als er geen vervoer of verzending plaatsvindt in verband met de levering, dan is de plaats van levering daar waar het goed zich bevindt op het moment van levering. Dit geldt bijvoorbeeld als u goederen levert die niet vervoerd kunnen worden, zoals een pand, of als uw klant zelf de goederen bij u ophaalt.

Er zijn echter ook uitzonderingen en bijzondere situaties waarvoor andere regels gelden. We bespreken hieronder de belangrijkste.

Plaats van levering aan boord van schepen, vliegtuigen of treinen

Als u goederen levert aan boord van schepen, vliegtuigen of treinen, dan is de plaats van levering de plaats van vertrek van het passagiersvervoer. Dit geldt alleen als het vertrekpunt en het eindpunt in de EU zijn gelegen en er geen tussenstops worden gemaakt buiten de EU. Als dit niet het geval is, dan geldt de hoofdregel.

Levering via tussenpersoon of bemiddelaar

Als u goederen levert via een tussenpersoon die op eigen naam maar voor rekening van een ander handelt, zoals een commissionair, dan wordt deze tussenpersoon voor de btw behandeld als de leverancier en de afnemer van de goederen. Dit betekent dat er twee leveringen plaatsvinden: een levering van u aan de tussenpersoon en een levering van de tussenpersoon aan de uiteindelijke klant. Voor elke levering moet u apart de plaats van levering bepalen volgens de geldende regels.

Plaats van levering: Gas en Elektriciteit

Voor de levering van gas of elektriciteit geldt een bijzondere regeling, omdat er meestal geen sprake is van fysiek vervoer. De plaats van levering hangt af van het soort afnemer:

  • Als u gas of elektriciteit levert aan een ondernemer die deze producten opnieuw verkoopt (een wederverkoper), dan is de plaats van levering de plaats waar deze afnemer is gevestigd.
  • Als u gas of elektriciteit levert aan een andere afnemer, dan is de plaats van levering de plaats waar het werkelijke verbruik plaatsvindt. Dit is meestal de plaats waar de meter zich bevindt.

Wat moet u doen met de btw?

Als u weet wat de plaats van levering is, kunt u bepalen wat u moet doen met de btw. Dit verschilt per situatie:

  • Als de plaats van levering in Nederland is, dan moet u Nederlandse btw berekenen en afdragen aan de Belastingdienst. Het maakt niet uit of uw klant een ondernemer of een particulier is, of waar deze is gevestigd.
  • Als de plaats van levering in een ander EU-land is, dan hangt het af van het soort klant en de hoogte van uw omzet in dat land. U kunt te maken krijgen met een drempelbedrag, een verleggingsregeling of een éénloketsysteem
  • Als de plaats van levering buiten de EU is, dan hoeft u geen btw te berekenen en af te dragen in Nederland. U kunt dan het nultarief toepassen, mits u kunt aantonen dat de goederen de EU hebben verlaten. U moet wel rekening houden met eventuele btw-regels in het land van bestemming.

Voorbeelden

Om het wat duidelijker te maken, geven we hier een paar voorbeelden van hoe u de plaats van levering kunt bepalen.

Voorbeeld 1: U levert een fiets aan een particulier in België

U verkoopt online fietsen en levert deze bij uw klanten thuis. U krijgt een bestelling van een particulier in België. U verzendt de fiets vanuit uw magazijn in Nederland naar het adres van de klant in België.

De plaats van levering is in dit geval Nederland, omdat het vervoer van de fiets hier aanvangt. U moet dus Nederlandse btw berekenen en afdragen. Het maakt niet uit dat uw klant in België woont.

Voorbeeld 2: U levert een schilderij aan een ondernemer in Duitsland

U bent kunstenaar en verkoopt uw schilderijen aan verschillende klanten. U krijgt een opdracht van een ondernemer in Duitsland. U maakt het schilderij in uw atelier in Nederland en levert het persoonlijk af bij de klant in Duitsland.

De plaats van levering is in dit geval Duitsland, omdat het vervoer van het schilderij daar eindigt. U hoeft geen Nederlandse btw te berekenen en af te dragen, maar u moet wel rekening houden met de Duitse btw-regels. Als uw omzet in Duitsland onder een bepaald drempelbedrag blijft, kunt u ervoor kiezen om toch Nederlandse btw te berekenen en af te dragen.

Voorbeeld 3: U levert een auto aan een particulier in Frankrijk

U bent autohandelaar en verkoopt nieuwe en tweedehands auto’s. U krijgt een bestelling van een particulier in Frankrijk. U levert de auto bij uw klant in Frankrijk.

De plaats van levering is in dit geval Frankrijk, omdat het vervoer van de auto daar eindigt. U hoeft geen Nederlandse btw te berekenen en af te dragen, maar u moet wel rekening houden met de Franse btw-regels. Voor de levering van nieuwe auto’s geldt een bijzondere regeling, waarbij u altijd btw moet berekenen en afdragen in het land van bestemming, ongeacht de hoogte van uw omzet. Voor de levering van tweedehands auto’s geldt een andere regeling, waarbij u kunt kiezen tussen het toepassen van de margeregeling of het normale btw-tarief. 

Conclusie

De plaats van levering voor de btw is belangrijk om te weten als u goederen levert aan klanten in het buitenland. De plaats van levering bepaalt namelijk in welk land u btw moet berekenen en afdragen. De hoofdregel is dat de plaats van levering daar is waar het vervoer of de verzending van de goederen aanvangt, maar er zijn ook uitzonderingen en bijzondere situaties waarvoor andere regels gelden. Het is daarom verstandig om per levering goed na te gaan wat de plaats van levering is en wat u moet doen met de btw.

Geef een reactie