Je bekijkt nu Suppletie btw/omzetbelasting

Suppletie btw/omzetbelasting

Als u ondernemer bent voor de btw, moet u regelmatig aangifte doen en betalen. Maar wat als u een fout maakt in uw aangifte? Of als u achteraf nog iets wilt wijzigen of aanvullen? Dan kunt u gebruikmaken van de suppletie omzetbelasting. Dit is een formulier waarmee u uw eerdere aangifte kunt corrigeren. In dit artikel leg ik uit wat de suppletie omzetbelasting is, wanneer u deze moet of mag gebruiken en hoe u deze kunt indienen.

Wat is de suppletie omzetbelasting?

De suppletie omzetbelasting is een correctie van de aangifte omzetbelasting (btw-aangifte). Deze stuurt u naar de Belastingdienst wanneer er in de boekhouding toch nog iets is gewijzigd nadat de btw-aangifte over die periode is verstuurd. Met een suppletie corrigeert u het lopende aangiftejaar, of een aangifte tot 5 jaar terug.

Een suppletie omzetbelasting is dus een aanvulling op de btw-aangifte die u indient als u te veel of te weinig omzetbelasting hebt betaald. Met een suppletie omzetbelasting geeft u dus een correctie op de btw-aangifte door aan de Belastingdienst.

Wanneer moet of mag u een suppletie omzetbelasting gebruiken?

U bent verplicht om een suppletie omzetbelasting te gebruiken als u dit jaar of in de afgelopen 5 jaar te veel of te weinig btw hebt aangegeven. Dit geldt ook als u correcties hebt op de aangiften die u hebt ingediend, bijvoorbeeld bij het opmaken van de jaarrekening.

Er zijn twee situaties mogelijk:

  • U moet een aangifte over een bepaald tijdvak corrigeren. Vermeld in het suppletieformulier het tijdvak en de gecorrigeerde gegevens voor dat tijdvak.
  • U moet een heel kalender- of boekjaar corrigeren. Vermeld in het suppletieformulier de gecorrigeerde gegevens voor het hele jaar.

Het kan zijn dat de Belastingdienst u nog een specificatie vraagt nadat zij het formulier hebben ontvangen.

Let op! Is correctie van uw aangifte(n) nodig? En blijkt dat u € 1.000 of minder terugkrijgt of moet betalen? Dan mag u deze verwerken in de eerstvolgende aangifte. Verwerk de correcties in de juiste rubrieken van de aangifte. Houd er rekening mee dat u dan geen teruggaafbeschikking of naheffingsaanslag krijgt. Deze correctiegrens van € 1.000 geldt niet voor correcties op de oude kleineondernemersregeling. Deze correctie doet u altijd via een suppletie.

Hoe kunt u een suppletie omzetbelasting indienen?

U kunt een suppletie omzetbelasting indienen via het formulier ‘Suppletie omzetbelasting’. U vindt dit formulier als u ingelogd bent via ‘Inloggen voor ondernemers’ op de website van de Belastingdienst. U kunt ook gebruikmaken van online boekhoudprogramma’s zoals DigiBTW, die het formulier automatisch voor u invullen en versturen.

Als u een suppletieformulier hebt ingediend, moet u wachten tot de Belastingdienst u een beschikking stuurt voordat u eventueel nog btw moet betalen of terugkrijgt. Als u bij een vrijwillige verbetering te weinig btw aangeeft, moet u mogelijk belastingrente betalen. U betaalt geen belastingrente als u het suppletieformulier instuurt binnen 3 maanden na afloop van het jaar waarin u de btw moest betalen, of de te weinig aangegeven btw binnen het jaar corrigeert.

Als u te weinig btw aangeeft en geen suppletieformulier of te laat een suppletieformulier stuurt, kunt u een boete krijgen.

Voorbeelden van suppletie omzetbelasting

Hieronder geef ik enkele voorbeelden van situaties waarin u een suppletie omzetbelasting moet of mag gebruiken.

Voorbeeld 1: U hebt te veel btw betaald

Stel dat u in het eerste kwartaal van 2023 een omzet hebt behaald van € 50.000 exclusief btw. U hebt daarover 21% btw berekend en aangegeven, dus € 10.500. U hebt dit bedrag ook betaald aan de Belastingdienst. Later blijkt dat u een factuur van € 5.000 exclusief btw bent vergeten te versturen. U stuurt deze alsnog in het tweede kwartaal van 2023. U moet dan over deze factuur ook 21% btw berekenen en afdragen, dus € 1.050.

U hebt nu in totaal € 11.550 aan btw betaald over het eerste halfjaar van 2023, terwijl u eigenlijk maar € 11.500 had moeten betalen. U hebt dus € 50 te veel betaald. Dit bedrag is lager dan de correctiegrens van € 1.000, dus u mag dit verwerken in de eerstvolgende aangifte. U vult dan in de rubriek ‘Voorbelasting’ een bedrag in van € 50. U krijgt dan dit bedrag terug van de Belastingdienst.

Voorbeeld 2: U hebt te weinig btw betaald

Stel dat u in het vierde kwartaal van 2022 een omzet hebt behaald van € 40.000 exclusief btw. U hebt daarover 9% btw berekend en aangegeven, dus € 3.600. U hebt dit bedrag ook betaald aan de Belastingdienst. Later blijkt dat u een factuur van € 10.000 exclusief btw hebt ontvangen voor een dienst die u hebt ingekocht. U bent vergeten om deze factuur te boeken in uw administratie. U hebt dus recht op aftrek van voorbelasting voor deze factuur, namelijk € 900.

U hebt nu in totaal € 2.700 aan btw betaald over het vierde kwartaal van 2022, terwijl u eigenlijk maar € 1.800 had moeten betalen. U hebt dus € 900 te veel betaald. Dit bedrag is hoger dan de correctiegrens van € 1.000, dus u moet dit corrigeren met een suppletieformulier. U vult dan in het formulier het tijdvak en de gecorrigeerde gegevens voor dat tijdvak in. U krijgt dan een teruggaafbeschikking van de Belastingdienst voor € 900.

Voorbeeld 3: U wilt een heel jaar corrigeren

Stel dat u in het jaar 2022 een omzet hebt behaald van € 200.000 exclusief btw. U hebt daarover 21% btw berekend en aangegeven, dus € 42.000. U hebt dit bedrag ook betaald aan de Belastingdienst in vier kwartaalaangiften. Bij het opmaken van de jaarrekening blijkt dat u nog enkele correcties moet doen op uw aangiften, bijvoorbeeld omdat u privégebruik auto of herziening voorbelasting moet verrekenen. Hierdoor komt uw totale verschuldigde btw over het jaar 2022 uit op € 43.500.

U hebt nu in totaal € 1.500 te weinig betaald over het jaar 2022. Dit bedrag is hoger dan de correctiegrens van € 1.000, dus u moet dit corrigeren met een suppletieformulier. U vult dan in het formulier de gecorrigeerde gegevens voor het hele jaar in. U krijgt dan een naheffingsaanslag van de Belastingdienst voor € 1.500.

Suppletie Intracommunautaire prestaties (leveringen en diensten)

Heeft u wijzigingen aangebracht in uw btw-aangifte met betrekking tot rubriek 3b (ICP) voor goederen en diensten binnen de EU? Dan kunt u een brief sturen naar het volgende adres: Belastingdienst/Central Liaison Office
Postbus 378
7600 AJ Almelo

In deze brief kunt u de details van de correctie voor rubriek 3b vermelden.

Conclusie

De suppletie omzetbelasting is een belangrijk instrument om uw btw-aangifte te corrigeren als u een fout hebt gemaakt of iets wilt wijzigen. U bent verplicht om een suppletie in te dienen als u meer dan € 1.000 moet betalen of terugkrijgen. U kunt dit doen via het formulier ‘Suppletie omzetbelasting’ op de website van de Belastingdienst of via een online boekhoudprogramma. U moet wachten op een beschikking van de Belastingdienst voordat u het verschil betaalt of terugkrijgt. U kunt ook belastingrente of een boete krijgen als u te laat of niet correct aangeeft.

Geef een reactie