Je bekijkt nu Uitstel btw aangifte

Uitstel btw aangifte

Als ondernemer moet u regelmatig btw-aangifte doen en de btw betalen aan de Belastingdienst. Maar wat als u dat niet op tijd kunt doen? Is uitstel btw-aangifte of de btw-betaling aanvragen dan een optie? En zo ja, hoe doet u dat en wat zijn de voorwaarden en gevolgen?

Wanneer moet u btw-aangifte doen en betalen?

De meeste ondernemers doen elk kwartaal btw-aangifte. U kunt ook kiezen voor een maandelijkse of jaarlijkse aangifte, afhankelijk van uw situatie. U moet de btw-aangifte indienen en de btw betalen vóór het einde van de maand die volgt op het aangiftetijdvak. Bijvoorbeeld: als u aangifte doet over het eerste kwartaal (januari t/m maart), dan moet u de aangifte en de betaling uiterlijk op 30 april hebben gedaan.

Wat gebeurt er als u te laat bent met de btw-aangifte of de btw-betaling?

Als u te laat bent met de btw-aangifte of de btw-betaling, dan krijgt u een naheffingsaanslag van de Belastingdienst. Dit is een schatting van het bedrag dat u aan btw moet betalen, gebaseerd op eerdere aangiftes. Daarnaast kunt u ook een boete krijgen voor het te laat doen van aangifte of betaling. De boete voor het te laat doen van aangifte is € 68. De boete voor het te laat betalen van de btw is 3% van het te betalen bedrag, met een minimum van € 50 en een maximum van € 5.514.

Wanneer kunt u uitstel aanvragen voor de btw-aangifte?

U kunt alleen in uitzonderlijke situaties uitstel aanvragen voor het doen van btw-aangifte. Er moet dan sprake zijn van een ernstige calamiteit, zoals brand, overstroming of een computerstoring. U kunt geen uitstel aanvragen als u bijvoorbeeld ziek bent, op vakantie bent of te druk bent met andere zaken.

Als er sprake is van een ernstige calamiteit waardoor u de btw-aangifte niet op tijd kunt indienen, dan moet u schriftelijk uitstel aanvragen bij uw belastingkantoor. U moet in uw verzoek om uitstel onder andere vermelden:

 • uw naam, adres en btw-nummer
 • het aangiftetijdvak waarvoor u uitstel vraagt
 • de reden waarom u uitstel vraagt
 • hoe lang u uitstel nodig heeft
 • een verklaring van een deskundige die uw situatie bevestigt

U krijgt dan zo snel mogelijk bericht of uw verzoek om uitstel wordt toegekend of niet.

Uitstel aanvragen voor de btw-betaling

Als u wel op tijd aangifte heeft gedaan, maar niet op tijd kunt betalen, dan kunt u in sommige gevallen uitstel aanvragen voor de btw-betaling. Dit kan op twee manieren:

 • telefonisch uitstel: dit is een kort uitstel van maximaal vier maanden vanaf de uiterste betaaldatum van de naheffingsaanslag. U kunt telefonisch uitstel aanvragen als u aan de volgende voorwaarden voldoet:
  • uw totale openstaande belastingschuld is minder dan € 20.000
  • u heeft geen dwangbevelen gekregen voor openstaande belastingschulden
  • in de voorgaande twee jaar heeft u altijd op tijd aangifte gedaan, of als dat niet zo is, heeft u geen openstaande belastingschulden waarvoor geen uitstel is verleend
 • schriftelijk uitstel: dit is een langer uitstel van meer dan vier maanden. U kunt schriftelijk uitstel aanvragen als u niet in aanmerking komt voor telefonisch uitstel, of als u meer tijd nodig heeft om te betalen. U moet in uw verzoek om uitstel onder andere vermelden:
  • uw naam, adres en btw-nummer
  • het bedrag dat u niet kunt betalen en de reden daarvan
  • hoe lang u uitstel nodig heeft
  • hoe u denkt het bedrag alsnog te kunnen betalen
  • een verklaring van een deskundige die uw financiële situatie beoordeelt

U kunt gebruik maken van mijn voorbeeldbrief.

U stuurt uw verzoek om schriftelijk uitstel naar:

Belastingdienst/Centrale administratie
Postbus 100
6400 AC Heerlen

U krijgt dan zo snel mogelijk bericht of uw verzoek om uitstel wordt toegekend of niet.

Wat zijn de gevolgen van het aanvragen van uitstel?

Als u uitstel aanvraagt voor de btw-aangifte of de btw-betaling, dan moet u rekening houden met een aantal gevolgen:

 • rente: als u later betaalt dan de oorspronkelijke betaaldatum, dan moet u rente betalen over het openstaande bedrag. Dit heet belastingrente. De belastingrente is gelijk aan de wettelijke rente voor niet-handelstransacties en bedraagt momenteel 2% per jaar.
 • zekerheid: als u schriftelijk uitstel aanvraagt voor de btw-betaling, dan kan de Belastingdienst vragen om zekerheid te stellen voor het openstaande bedrag. Dit kan bijvoorbeeld door middel van een bankgarantie of een hypotheekrecht.
 • toezicht: als u schriftelijk uitstel aanvraagt voor de btw-betaling, dan kan de Belastingdienst extra toezicht houden op uw onderneming. Dit kan bijvoorbeeld door middel van een controlebezoek of een informatieverzoek.

Voorbeelden van situaties waarin u wel of geen uitstel kunt aanvragen

Om het wat duidelijker te maken, geven we hieronder twee voorbeelden van situaties waarin u wel of geen uitstel kunt aanvragen voor de btw-aangifte of de btw-betaling.

Voorbeeld 1: geen uitstel mogelijk

Stel dat u over het tweede kwartaal (april t/m juni) € 5.000 aan btw moet betalen. U heeft echter geen geld om dit te doen, omdat uw klanten niet op tijd hebben betaald. U doet wel op tijd aangifte, maar betaalt niet vóór 31 juli.

In dit geval kunt u geen uitstel aanvragen voor de btw-aangifte, want er is geen sprake van een ernstige calamiteit. U krijgt dus een naheffingsaanslag en een boete voor het te laat betalen.

U kunt ook geen telefonisch uitstel aanvragen voor de btw-betaling, want in het voorgaande jaar heeft u twee keer te laat aangifte gedaan. U moet dus schriftelijk uitstel aanvragen en daarbij een verklaring van een deskundige meesturen die uw financiële situatie beoordeelt.

Voorbeeld 2: wel uitstel mogelijk

Stel dat u over het derde kwartaal (juli t/m september) € 10.000 aan btw moet betalen. U heeft echter te maken gehad met een brand in uw bedrijfspand, waardoor uw administratie verloren is gegaan. U kunt daardoor geen aangifte doen vóór 31 oktober.

In dit geval kunt u wel uitstel aanvragen voor de btw-aangifte, want er is sprake van een ernstige calamiteit. U moet schriftelijk uitstel aanvragen bij uw belastingkantoor en daarbij een verklaring van een deskundige meesturen die uw situatie bevestigt.

U kunt ook telefonisch uitstel aanvragen voor de btw-betaling, want uw totale openstaande belastingschuld is minder dan € 20.000 en in de voorgaande twee jaar heeft u altijd op tijd aangifte gedaan en betaald.

Conclusie

Uitstel aanvragen voor de btw-aangifte of de btw-betaling is alleen mogelijk in uitzonderlijke situaties. U moet dan een schriftelijk verzoek indienen bij de Belastingdienst en een verklaring van een deskundige meesturen. Als u wel op tijd aangifte heeft gedaan, maar niet op tijd kunt betalen, kunt u in sommige gevallen ook telefonisch uitstel aanvragen. Dit is een kort uitstel van maximaal vier maanden. Als u uitstel aanvraagt, moet u rekening houden met rente, zekerheid en toezicht. Het is dus verstandig om altijd op tijd aangifte te doen en te betalen, om boetes en problemen te voorkomen.

Geef een reactie