Je bekijkt nu Wanneer BTW Aangifte Indienen En Betalen

Wanneer BTW Aangifte Indienen En Betalen

Als ondernemer bent u verplicht om op tijd aangifte te doen voor de omzetbelasting. Dit betekent dat u aan de Belastingdienst doorgeeft hoeveel omzet u in een bepaalde periode heeft behaald en hoeveel btw u daarover verschuldigd bent. Vervolgens moet u deze btw ook op tijd betalen. Voor ondernemers is het van belang om te weten hoe de omzetbelasting werkt en hoe zij hiermee moeten omgaan. Het niet op tijd doen van aangifte of betaling kan leiden tot boetes en belastingrente. In dit artikel geef ik antwoord op de vragen wanneer u de btw aangifte moet indienen en betalen.

Wanneer BTW aangifte indienen: Termijnen

Wanneer u btw aangifte moet doen hangt af van uw situatie. Meestal doet u aangifte per kwartaal, soms per maand of per jaar. Per aangifte tijdvak staat hieronder wanneer u btw aangifte moet doen:

 • Kwartaalaangifte: De tijdvakken voor de omzetbelasting:
  • 1 januari tot en met 31 maart
  • 1 april tot en met 30 juni
  • 1 juli tot en met 30 september
  • 1 oktober tot en met 31 december.
  • De aangifte moet uiterlijk op de laatste dag van de maand volgend op het kwartaal worden ingediend. Bijvoorbeeld, de aangifte van het eerste kwartaal (januari t/m maart) moet uiterlijk op 30 april worden ingediend.
 • Maandaangifte: De tijdvakken voor de omzetbelasting lopen dan van de eerste dag tot en met de laatste dag van de maand. De aangifte moet uiterlijk op de laatste dag van de volgende maand worden ingediend. Bijvoorbeeld, de aangifte van januari moet uiterlijk op 28 februari worden ingediend.
 • Jaaraangifte: De tijdvakken voor de omzetbelasting lopen dan van 1 januari tot en met 31 december van het jaar daarop. De aangifte moet uiterlijk op 31 januari van het volgende jaar worden ingediend. Bijvoorbeeld, de aangifte van 2022 moet uiterlijk op 31 januari 2023 worden ingediend.

Welke termijn aangifte omzetbelasting?

Aangifte per kwartaal: Dit is de standaardtermijn en geldt voor de meeste ondernemers. De andere tijdvakken zijn uitzonderingen.

Aangifte per maand: U heeft de mogelijkheid om per maand aangifte te doen, maar hiervoor dient u een verzoek in te dienen bij uw belastingkantoor via een brief. Als wij uw aangifte of betaling niet op tijd ontvangen, dan kunnen wij u verplichten om maandelijks aangifte te doen en hiervan ontvangt u schriftelijk bericht.

Als u eerst per maand aangifte deed maar weer wilt overstappen naar kwartaalaangifte, dan kunt u ook een verzoek indienen bij uw belastingkantoor via een brief.

Aangifte per jaar: Indien u wenst om per jaar aangifte te doen, dan kunt u een brief sturen naar uw belastingkantoor met het verzoek hiertoe. U dient echter wel te voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Uw jaarlijkse te betalen BTW-bedrag ligt onder de €1.883.
 • U heeft geen vergunning op basis van artikel 23 (verlegging bij invoer).
 • U bent een natuurlijk persoon (eenmanszaak) of een samenwerkingsverband van uitsluitend natuurlijke personen, zoals een maatschap of vof.
 • U verricht per jaar activiteiten met een totale waarde van minder dan €10.000 voor elk van de volgende categorieën: intracommunautaire leveringen, intracommunautaire diensten, intracommunautaire verwervingen, en afgenomen intracommunautaire diensten.

Wanneer u reeds per jaar aangifte doet maar niet langer aan de bovengenoemde voorwaarden voldoet, dan zal de Belastingdienst uw aangiftetijdvak wijzigen en hiervan ontvangt u een brief.

Wanneer BTW aangifte betalen

Naast de aangiftetermijn is het ook belangrijk om te weten wanneer u de btw aangifte moet betalen. De betaaltermijn is afhankelijk van de aangiftetermijn:

 • Kwartaalaangifte: De betaling moet ook uiterlijk op de laatste dag van de maand volgend op het kwartaal worden voldaan. Bijvoorbeeld, de omzetbelasting van het eerste kwartaal moet uiterlijk op 30 april worden betaald.
 • Maandaangifte: De betaling moet ook uiterlijk op de laatste dag van de volgende maand worden voldaan. Bijvoorbeeld, de omzetbelasting van januari moet uiterlijk op 28 februari worden betaald.
 • Jaaraangifte: De betaling moet ook uiterlijk op 31 januari van het volgende jaar worden voldaan. Bijvoorbeeld, de omzetbelasting van 2022 moet uiterlijk op 31 januari 2023 worden betaald.

Doe op tijd aangifte

Nu u weet wanneer u btw aangifte moet doen en moet betalen, is het belangrijk dat u let op deze termijnen. Het op tijd indienen van uw aangifte en betaling van de omzetbelasting is uw verantwoordelijkheid als ondernemer. U kunt dus geen beroep doen op eventuele vertragingen bij bijvoorbeeld uw boekhouder of bank.

Door tijdig aangifte te doen en te betalen voorkomt u hogere kosten! Wanneer de btw-aangifte te laat is ingediend, zijn er gevolgen. De Belastingdienst legt verzuimboetes op en u betaalt ook belastingrente over het af te dragen bedrag aan omzetbelasting.

Daarnaast is het ook belangrijk om de administratie van uw bedrijf op orde te hebben. Als u uw administratie goed bijhoudt, dan heeft u een duidelijk overzicht van de omzet en btw-bedragen die u moet aangeven en betalen. Zorg er daarom voor dat u alle facturen, bonnetjes en andere financiële documenten zorgvuldig bewaart en ordent. Een goed boekhoudprogramma kan hierbij helpen.

Als u een betalingsachterstand heeft op uw omzetbelasting, dan kan de Belastingdienst een aanmaning of dwangbevel sturen om u tot betaling te manen. Houd er rekening mee dat hier extra kosten aan verbonden zijn, zoals aanmanings– en invorderingskosten.

Wanneer BTW aangifte indienen: Uitstel vragen

Als u verwacht dat u de aangiftetermijn en betaaltermijn voor de omzetbelasting niet gaat halen, dan kunt u contact opnemen met de Belastingdienst om een betalingsregeling te treffen.

De Belastingdienst is bereid om met u mee te denken en kan bijvoorbeeld een tijdelijk uitstel van betaling verlenen. Het is echter wel belangrijk dat u dit tijdig aangeeft, dus niet pas op het moment dat u al in betalingsproblemen bent gekomen.

Indien U uitstel wilt vragen voor het indienen van de btw aangifte, kunt u gebruik maken van deze voorbeeldbrief.

Conclusie

Kortom, als ondernemer heeft u een belangrijke verantwoordelijkheid als het gaat om de aangiftetermijn en betaaltermijn voor de omzetbelasting. Houd de termijnen goed in de gaten en zorg ervoor dat uw administratie op orde is. Als u toch in betalingsproblemen komt, neem dan tijdig contact op met de Belastingdienst om een betalingsregeling te treffen. Zo voorkomt u boetes en andere extra kosten.

Geef een reactie