Je bekijkt nu Opting-in Regeling

Opting-in Regeling

Als u als opdrachtnemer werkzaamheden verricht voor een opdrachtgever, kunt u onder bepaalde voorwaarden kiezen voor de opting-in regeling. Dit betekent dat u en uw opdrachtgever uw arbeidsrelatie vrijwillig aanmerken als een fictieve dienstbetrekking. Uw opdrachtgever houdt dan loonbelasting, premie volksverzekeringen en bijdrage Zorgverzekeringswet in op uw inkomsten. In dit artikel leggen we uit wat opting-in inhoudt, wat de voor- en nadelen zijn en hoe u deze regeling kunt toepassen.

Opt-in Betekenis

Opting-in is een regeling die bedoeld is voor opdrachtnemers die niet in echte of fictieve dienstbetrekking zijn bij hun opdrachtgever en ook geen ondernemer zijn. Dit zijn bijvoorbeeld freelancers, zzp’ers of uitzendkrachten die niet onder de uitzendovereenkomst vallen. Door te kiezen voor opting-in, wordt de arbeidsrelatie tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever behandeld als een fictieve dienstbetrekking. Dit houdt in dat de opdrachtgever loonheffingen inhoudt en afdraagt aan de Belastingdienst, net als bij een gewone werknemer. De loonheffingen bestaan uit loonbelasting, premie volksverzekeringen en bijdrage Zorgverzekeringswet. De opdrachtnemer hoeft dan geen aangifte inkomstenbelasting te doen over zijn inkomsten uit de werkzaamheden.

Opting-in geldt alleen voor de loonbelasting en de volksverzekeringen. De opdrachtnemer is geen werknemer voor de werknemersverzekeringen, zoals de WW, de ZW en de WIA. Dit betekent dat de opdrachtgever geen premies werknemersverzekeringen hoeft te betalen en dat de opdrachtnemer geen recht heeft op een uitkering bij werkloosheid, ziekte of arbeidsongeschiktheid.

Wat zijn de voordelen van de opting-in regeling?

Opting-in kan voor zowel de opdrachtnemer als de opdrachtgever voordelig zijn. De voordelen zijn onder andere:

 • De opdrachtnemer heeft meer zekerheid over zijn netto-inkomen, omdat hij geen aangifte inkomstenbelasting hoeft te doen en geen rekening hoeft te houden met naheffingen of boetes.
 • De opdrachtnemer kan gebruikmaken van bepaalde fiscale faciliteiten die gelden voor werknemers, zoals de werkkostenregeling, de pensioenregeling of de heffingskortingen.
 • De opdrachtgever heeft minder administratieve lasten, omdat hij geen facturen hoeft te ontvangen of te betalen en geen btw hoeft af te dragen.
 • De opdrachtgever loopt minder risico op naheffingen of boetes van de Belastingdienst, omdat hij voldoet aan zijn verplichtingen als inhoudingsplichtige.

Wat zijn de nadelen van de opting-in regeling?

Opting-in kan ook nadelen hebben voor de opdrachtnemer of de opdrachtgever. De nadelen zijn onder andere:

 • De opdrachtnemer kan geen gebruikmaken van bepaalde fiscale voordelen die gelden voor ondernemers, zoals de zelfstandigenaftrek, de startersaftrek of de mkb-winstvrijstelling.
 • De opdrachtnemer kan geen kosten aftrekken die hij maakt voor zijn werkzaamheden, zoals reiskosten, telefoonkosten of beroepsaansprakelijkheidsverzekering.
 • De opdrachtnemer bouwt geen arbeidsrechten op voor de werknemersverzekeringen, zoals het recht op een WW-, ZW- of WIA-uitkering.
 • De opdrachtgever moet meer loonheffingen betalen dan wanneer hij geen opting-in zou toepassen, omdat hij ook premie volksverzekeringen en bijdrage Zorgverzekeringswet moet afdragen.

Hoe kunt u kiezen voor opting-in?

Als u wilt kiezen voor opting-in, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. U moet:

 • Een vergoeding krijgen van uw opdrachtgever voor de werkzaamheden die u verricht.
 • Niet in echte of fictieve dienstbetrekking zijn bij uw opdrachtgever.
 • De werkzaamheden niet als ondernemer verrichten.

Als u aan deze voorwaarden voldoet, kunt u samen met uw opdrachtgever een verklaring loonheffingen opting-in invullen en ondertekenen. Dit formulier kunt u downloaden op de website van de Belastingdienst. U moet dit formulier opsturen naar de Belastingdienst voordat u begint met de werkzaamheden. U kunt het formulier ook digitaal versturen via het beveiligde gedeelte van de website van de Belastingdienst.

De verklaring loonheffingen opting-in geldt alleen voor de werkzaamheden die u op het formulier vermeldt. Als u andere of meer werkzaamheden gaat verrichten, moet u een nieuwe verklaring invullen en opsturen. U kunt de verklaring ook intrekken als u of uw opdrachtgever niet meer wilt kiezen voor opting-in. Dit doet u door een brief te sturen naar de Belastingdienst waarin u aangeeft dat u de verklaring intrekt.

Voorbeelden van opting-in

Om te illustreren hoe opting-in werkt in de praktijk, geven we hier twee voorbeelden.

Voorbeeld 1: Een freelance journalist schrijft artikelen voor een krant. Hij is niet in dienst bij de krant en ook geen ondernemer. Hij spreekt met de krant af dat hij per artikel een vergoeding krijgt van € 500. Hij kiest samen met de krant voor opting-in. De krant houdt dan loonheffingen in op zijn vergoeding en draagt deze af aan de Belastingdienst. De journalist hoeft geen aangifte inkomstenbelasting te doen over zijn inkomsten uit de artikelen. Hij kan wel gebruikmaken van de werkkostenregeling en de heffingskortingen.

Voorbeeld 2: Een zzp’er geeft trainingen aan bedrijven. Hij is wel ondernemer, maar niet voor alle opdrachten die hij uitvoert. Voor sommige opdrachten werkt hij via een bemiddelingsbureau dat hem een vast bedrag per uur betaalt. Hij kiest samen met het bemiddelingsbureau voor opting-in. Het bemiddelingsbureau houdt dan loonheffingen in op zijn uurloon en draagt deze af aan de Belastingdienst. De zzp’er hoeft geen aangifte inkomstenbelasting te doen over zijn inkomsten uit deze opdrachten. Hij kan geen gebruikmaken van de fiscale voordelen voor ondernemers, zoals de zelfstandigenaftrek of de mkb-winstvrijstelling.

Conclusie

Opting-in is een regeling die het mogelijk maakt om een arbeidsrelatie tussen een opdrachtnemer en een opdrachtgever vrijwillig aan te merken als een fictieve dienstbetrekking. Dit heeft gevolgen voor de loonheffingen die de opdrachtgever moet inhouden en afdragen en voor de fiscale positie van de opdrachtnemer. Opting-in kan voordelig zijn voor beide partijen, maar ook nadelen hebben. Het is daarom belangrijk om goed na te denken over de gevolgen van opting-in voordat u hiervoor kiest. U kunt altijd advies vragen aan een belastingadviseur of contact opnemen met de Belastingdienst als u vragen heeft over opting-in.

Geef een reactie