Je bekijkt nu ORT Zorg: Een Overzicht

ORT Zorg: Een Overzicht

Als u in de zorg werkt, heeft u waarschijnlijk te maken met onregelmatige werktijden. U werkt bijvoorbeeld in de avond, nacht, weekend of op feestdagen. Dit kan invloed hebben op uw gezondheid, sociale leven en gezinsleven. Daarom heeft u recht op een extra vergoeding voor het werken op deze uren: de onregelmatigheidstoeslag (ORT). In dit artikel leggen we uit wat ORT is, hoe het wordt berekend en welke regels er gelden voor verschillende cao’s in de zorg. Als laatste wordt uitgelegd wat de gevolgen voor de belasting zijn van de ORT Zorg.

Wat is ORT?

ORT is een toeslag op uw brutoloon die u ontvangt als u werkt buiten de normale werkdagen en kantoortijden. Dit zijn bijvoorbeeld diensten op zaterdag, zon- en feestdagen of avond- en nachtdiensten. Ook werken in de vroege ochtend kan als onregelmatig worden beschouwd.

ORT is bedoeld om u financieel te compenseren voor het werken op onregelmatige tijden, die meer belastend kunnen zijn voor uw lichaam en geest. Ook kan ORT een stimulans zijn om te kiezen voor een baan in de zorg, waar het werk 24 uur per dag, 7 dagen per week doorgaat.

ORT Berekenen

ORT wordt berekend als een percentage van uw brutoloon. Hoe hoger het percentage, hoe meer ORT u ontvangt. Het percentage hangt af van de dag en het tijdstip waarop u werkt. Over het algemeen geldt dat hoe onregelmatiger het uur, hoe hoger het percentage.

Het percentage kan ook verschillen per cao in de zorg. Er zijn verschillende cao’s voor verschillende sectoren en doelgroepen in de zorg, zoals verpleeg- en verzorgingshuizen, thuiszorg, gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg, ziekenhuizen, jeugdzorg, welzijn en maatschappelijke dienstverlening en kinderopvang.

Elke cao heeft zijn eigen regels voor ORT, die u kunt vinden op de website van uw werkgever of vakbond.

Voorbeelden van ORT berekenen

Om u een idee te geven van hoeveel ORT u kunt ontvangen als u in de zorg werkt, geven we hier enkele voorbeelden.

  • Stel dat u werkt in de thuiszorg en onder de cao VVT valt. U verdient €18,- bruto per uur. Op een maandag werkt u van 06:00 tot 08:00 uur en van 18:00 tot 22:00 uur. Voor de uren tussen 06:00 en 07:00 uur en tussen 20:00 en 22:00 uur krijgt u een ORT van 22%. Dit betekent dat u voor die uren €21,96 bruto per uur verdient. Voor de overige uren krijgt u uw normale uurloon. Uw totale salaris voor die dag is dus (1 x €21,96) + (1 x €18,-) + (2 x €21,96) = €83,88 bruto.
  • Stel dat u werkt in een ziekenhuis en onder de cao Ziekenhuizen valt. U verdient €22,- bruto per uur. Op een zaterdag werkt u van 12:00 tot 20:00 uur. Voor de uren tussen 12:00 en 22:00 uur krijgt u een ORT van 38%. Dit betekent dat u voor die uren €30,36 bruto per uur verdient. Uw totale salaris voor die dag is dus (8 x €30,36) = €242,88 bruto.
  • Stel dat u werkt in een kinderopvang en onder de cao Kinderopvang valt. U verdient €16,- bruto per uur. Op een zondag werkt u van 10:00 tot 16:00 uur. Voor de hele dag krijgt u een ORT van 60%. Dit betekent dat u voor die dag €25,60 bruto per uur verdient. Uw totale salaris voor die dag is dus (6 x €25,60) = €153,60 bruto.

Zoals u ziet, kan ORT een flink verschil maken in uw inkomen.

ORT in de Cao VVT Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg

Hier is het overzicht:

Tijdstip werkzaamhedenExtra toeslag op het uurloon
Tussen 06.00 en 07.00 uur en tussen 20.00 en 22.00 uur op maandag tot en met vrijdag22%
Tussen 06.00 en 08.00 uur en tussen 12.00 en 22.00 uur op zaterdag38%
Tussen 00.00 uur en 06.00 uur en tussen 22.00 en 24.00 uur op maandag tot met vrijdag44%
Tussen 00.00 uur en 06.00 uur en tussen 22.00 en 24.00 uur op zaterdag49%
Tussen 00.00 uur en 24.00 uur op zon- en feestdagen en tussen 18.00 en 24.00 uur op 24 en 31 december60%

Dit overzicht is bijgewerkt op basis van de meest recente Cao Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg.

ORT in andere cao’s in de zorg

Naast de cao VVT, die we hierboven hebben besproken, zijn er nog andere cao’s in de zorg waar ORT van toepassing is. In dit artikel gaan we in op de ORT-regelingen voor de cao Gehandicaptenzorg, de cao Ziekenhuizen en de cao Kinderopvang en Gastouderbureaus. We geven ook enkele voorbeelden van hoeveel ORT u kunt ontvangen als u in deze sectoren werkt.

ORT Zorg: Cao Gehandicaptenzorg

De Cao Gehandicaptenzorg (GZ) geldt voor medewerkers die werken bij organisaties die zorg en ondersteuning bieden aan mensen met een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking. De ORT in deze cao wordt berekend als een percentage van uw brutoloon, dat afhankelijk is van de dag en het tijdstip waarop u werkt. 

De percentages zijn als volgt:

Tijdstip onregelmatige dienstPercentage van het uurloon
Tussen 06.00 uur en 07.00 uur en tussen 20.00 uur en 22.00 uur op maandag tot en met vrijdag22%
Tussen 06.00 uur en 08.00 uur en tussen 12.00 uur en 22.00 uur op zaterdag38%
Tussen 00.00 uur en 06.00 uur en tussen 22.00 en 24.00 uur op maandag tot en met vrijdag44%
Tussen 00.00 uur en 06.00 uur en tussen 22.00 en 24.00 uur op zaterdag49%
Tussen 00.00 uur en 24.00 uur op zon- en feestdagen en tussen 18.00 uur en 24.00 uur op 24 en 31 december60%

De percentages die gelden voor overwerk zijn als volgt:

Tijdstip overwerkPercentage van het uurloon
Tussen 06.00 uur en 22.00 uur op maandag tot en met vrijdag, met dien verstande dat in een periode van zeven dagen het aantal aldus te belonen uren maximaal 5 bedraagt25%
De overige uren tussen 06.00 uur en 22.00 uur op maandag tot en met vrijdag50%
Tussen 22.00 uur en 06.00 uur op maandag tot en met vrijdag50%
Op zaterdag tot 18.00 uur en op vrije dagen75%
Op zaterdag vanaf 18.00 uur, op zon- en feestdagen tussen 00.00 en 24.00 uur en op 24 en 31 december tussen 18.00 en 24.00 uur100%

Dit overzicht is bijgewerkt op basis van de meest recente Cao Gehandicaptenzorg. Zie dit artikel voor een overzicht van alle salarisschalen per 1 per 1 juni 2024.

ORT Zorg: Cao Ziekenhuizen

De cao Ziekenhuizen geldt voor medewerkers die werken bij algemene ziekenhuizen, revalidatiecentra, categorale instellingen en dialysecentra. De ORT in deze cao wordt ook berekend als een percentage van uw brutoloon, dat afhankelijk is van de dag en het tijdstip waarop u werkt. De percentages zijn als volgt:

Tijdstip onregelmatige dienstPercentage van het uurloon
Tussen 06.00 uur en 07.00 uur en tussen 20.00 uur en 22.00 uur op maandag tot en met vrijdag22%
Tussen 06.00 uur en 08.00 uur en tussen 12.00 uur en 22.00 uur op zaterdag38%
Tussen 00.00 uur en 06.00 uur en tussen 22.00 en 24.00 uur op maandag tot en met vrijdag47%
Tussen 00.00 uur en 06.00 uur en tussen 22.00 en 24.00 uur op zaterdag52%
Tussen 00.00 uur en 24.00 uur op zon- en feestdagen en tussen 18.00 uur en 24.00 uur op 24 en 31 december60%

Dit overzicht is bijgewerkt op basis van de meest recente Cao Ziekenhuizen. Zie dit artikel voor een overzicht van alle salarisschalen per 1 per 1 juni 2024.

ORT in de Cao Kinderopvang en Gastouderbureaus

De cao Kinderopvang en Gastouderbureaus geldt voor medewerkers die werken bij kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang, peuterspeelzalen en gastouderbureaus. De ORT in deze cao wordt ook berekend als een percentage van uw brutoloon, dat afhankelijk is van de dag en het tijdstip waarop u werkt.

Let op! De ORT wordt in deze sector werkurentoeslag genoemd. U heeft geen recht op de werkurentoeslag voor de eerste 2 avonden in een jaar dat u onregelmatig werkt. U krijgt dan u normale salaris uitbetaald.

De percentages zijn als volgt:

Werkurentoeslag

 07.00 – 19.00 uur19.00 – 07.00 uur
maandag tot en met vrijdag0%20%
zaterdag30%40%
zon- en feestdagen45%45%

*Alleen als er sprake is van noodopvang of contractuele afspraken met ouders.

De gevolgen voor de belasting van ORT

ORT is een toeslag op uw brutoloon, die u ontvangt als u werkt op onregelmatige tijden. Maar hoe zit het met de belasting die u moet betalen over deze toeslag?

ORT wordt belast als loon

ORT wordt gezien als een onderdeel van uw loon, net als uw reguliere salaris, vakantiegeld, eindejaarsuitkering en andere toeslagen. Dit betekent dat ORT wordt belast volgens de schijventarieven van de inkomstenbelasting. Hoe hoger uw inkomen, hoe meer belasting u betaalt over uw ORT.

ORT kan invloed hebben op uw heffingskortingen

Heffingskortingen zijn kortingen op de belasting die u moet betalen. Er zijn verschillende soorten heffingskortingen, zoals de algemene heffingskorting, de arbeidskorting, de inkomensafhankelijke combinatiekorting en de ouderenkorting. Sommige heffingskortingen zijn afhankelijk van uw inkomen. Als uw inkomen stijgt door ORT, kan het zijn dat u minder of geen recht heeft op bepaalde heffingskortingen. Dit kan betekenen dat u meer belasting moet betalen of minder terugkrijgt.

ORT kan invloed hebben op uw toeslagen

Toeslagen zijn tegemoetkomingen van de overheid voor uw zorgverzekering, huur, kinderen of kinderopvang. De hoogte van uw toeslagen is afhankelijk van uw inkomen en vermogen. Als uw inkomen stijgt door ORT, kan het zijn dat u minder of geen recht heeft op bepaalde toeslagen. Dit kan betekenen dat u minder geld ontvangt of moet terugbetalen.

Conclusie

ORT is een belangrijk onderdeel van uw inkomen als u in de zorg werkt. Het is daarom verstandig om goed op de hoogte te zijn van de regels en percentages die voor uw cao gelden. Zo kunt u optimaal profiteren van de voordelen van het werken op onregelmatige tijden. U kunt ook gebruik maken van online rekentools om uw ORT te berekenen .

Geef een reactie