Je bekijkt nu Overeenkomst Van Opdracht: Uitleg & Advies

Overeenkomst Van Opdracht: Uitleg & Advies

Een overeenkomst van opdracht is een veelgebruikte vorm van samenwerking tussen een opdrachtgever en een opdrachtnemer. Maar wat houdt deze overeenkomst precies in? Wat zijn de voordelen en de aandachtspunten? En hoe maakt u een goede overeenkomst van opdracht? In dit artikel geven we antwoord op deze vragen en meer. We leggen uit wat een overeenkomst van opdracht is. Hoe deze verschilt van een arbeidsovereenkomst en waar u op moet letten bij het opstellen of controleren van zo’n overeenkomst. Daarnaast besteden we natuurlijk aandacht aan de gevolgen voor de belasting.

Wat is een overeenkomst van opdracht?

Een overeenkomst van opdracht is een overeenkomst waarbij de ene partij (de opdrachtnemer) zich verbindt om iets te doen voor de andere partij (de opdrachtgever), zonder dat er sprake is van een arbeidsovereenkomst. Het kan bijvoorbeeld gaan om het verlenen van advies of het uitvoeren van een opdracht.

Een overeenkomst van opdracht verschilt van een arbeidsovereenkomst op een aantal punten. Zo mag er bij een zo’n overeenkomst geen gezagsverhouding zijn tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. De opdrachtnemer moet de vrijheid hebben om het werk naar eigen inzicht uit te voeren. Ook hoeft de opdrachtnemer niet persoonlijk het werk te verrichten, tenzij dat uitdrukkelijk is afgesproken. Verder is de opdrachtnemer niet verzekerd voor sociale zekerheid en moet hij zelf zijn belastingen en premies afdragen.

Belastingen

Een overeenkomst van opdracht heeft gevolgen voor de belastingen die de opdrachtgever en de opdrachtnemer moeten betalen. De opdrachtgever hoeft geen loonbelasting en premies sociale verzekeringen in te houden en af te dragen voor de opdrachtnemer, zoals hij dat wel moet doen voor een werknemer. De opdrachtnemer moet zelf aangifte doen van zijn inkomsten uit de overeenkomst van opdracht en daarover inkomstenbelasting betalen. De opdrachtnemer kan ook gebruikmaken van bepaalde fiscale voordelen, zoals de zelfstandigenaftrek en de mkb-winstvrijstelling, als hij voldoet aan de voorwaarden die de Belastingdienst stelt.

Het is echter belangrijk om te voorkomen dat de Belastingdienst de overeenkomst aanmerkt als een verkapte arbeidsovereenkomst. Dit kan gebeuren als er sprake is van een gezagsverhouding tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer, of als de opdrachtnemer niet zelfstandig genoeg is. In dat geval kan de Belastingdienst achteraf alsnog loonbelasting en premies sociale verzekeringen vorderen, met boetes en rente. Om dit te voorkomen, kunnen de opdrachtgever en de opdrachtnemer gebruikmaken van een modelovereenkomst die door de Belastingdienst is goedgekeurd.

Voordelen overeenkomst van opdracht

Een overeenkomst van opdracht kan voordelen hebben voor zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer. Voor de opdrachtgever kan het aantrekkelijk zijn om een zelfstandige professional in te huren voor een specifieke klus, zonder dat hij gebonden is aan de regels en verplichtingen van een arbeidsovereenkomst. Zo hoeft hij geen loonheffingen, vakantiegeld, pensioen of ontslagvergoeding te betalen. Ook kan hij makkelijker de overeenkomst beëindigen als hij niet tevreden is over het resultaat.

Voor de opdrachtnemer kan een overeenkomst meer vrijheid en flexibiliteit bieden dan een arbeidsovereenkomst. Hij kan zelf zijn tarief, werktijden en werkwijze bepalen. Ook kan hij meerdere opdrachten tegelijk aannemen en zo zijn inkomen vergroten. Bovendien kan hij gebruikmaken van fiscale voordelen, zoals de zelfstandigenaftrek en de mkb-winstvrijstelling.

Aandachtspunten

Het is belangrijk om alle afspraken tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer goed vast te leggen in een schriftelijke overeenkomst. Zo voorkomt u misverstanden, onduidelijkheden en geschillen achteraf. In de overeenkomst van opdracht moeten in ieder geval de volgende zaken worden vermeld :

  • De naam en het adres van beide partijen
  • De omschrijving van de opdracht, het doel, het resultaat en de deadline
  • Het tarief, de betalingswijze en de betalingstermijn
  • De duur en de beëindiging van de overeenkomst
  • De aansprakelijkheid en de verzekeringen
  • De geheimhouding en de intellectuele eigendomsrechten
  • De eventuele algemene voorwaarden

Daarnaast is het raadzaam om te controleren of er sprake is van een echte overeenkomst van opdracht of een verkapte arbeidsovereenkomst. De Belastingdienst kan namelijk achteraf beoordelen of er sprake is van een dienstbetrekking tussen de partijen. Dit kan leiden tot naheffingen, boetes en correcties. Om dit te voorkomen, kunt u gebruikmaken van een modelovereenkomst die door de Belastingdienst is goedgekeurd. Lees dit artikel op meer te weten te komen over de modelovereenkomst.

Hoe maakt u een goede overeenkomst van opdracht?

Een goede overeenkomst van opdracht is duidelijk, volledig en juridisch correct. Het is verstandig om een jurist of een gespecialiseerde adviseur in te schakelen om u te helpen bij het opstellen of controleren van een overeenkomst van opdracht. Zo weet u zeker dat u niets over het hoofd ziet en dat u voldoet aan de wettelijke eisen. Ook kunt u gebruikmaken van een online dienst die u helpt om snel en eenvoudig een overeenkomst van opdracht te maken. Bijvoorbeeld Ligo.

Conclusie

Een overeenkomst van opdracht is een overeenkomst waarbij de ene partij iets doet voor de andere partij, zonder dat er sprake is van een arbeidsovereenkomst. Zo’n overeenkomst kan voordelen hebben voor zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer, maar het is wel belangrijk om alle afspraken goed vast te leggen en te controleren of er geen sprake is van een verkapte arbeidsovereenkomst.

Geef een reactie