Je bekijkt nu Sekswerkers Belasting & Regels: Houd Hier Rekening Mee!

Sekswerkers Belasting & Regels: Houd Hier Rekening Mee!

Prostitutie is een legaal beroep in Nederland, maar dat betekent niet dat het vrij is van regels en verplichtingen. Als u als sekswerker werkt, moet u net als iedereen belasting betalen over uw inkomsten. Maar hoe doet u dat? En wat zijn de voor- en nadelen van verschillende manieren van werken? In dit artikel geven we u een overzicht van de belangrijkste zaken die u moet weten over sekswerkers en belasting betalen.

Zelfstandig of in loondienst?

Een van de eerste keuzes die u moet maken als u als sekswerker werkt, is of u dat doet als zelfstandige of in loondienst. Beide opties hebben voor- en nadelen.

Zelfstandig

Als u als zelfstandige werkt, bent u misschien ondernemer voor de Belastingdienst. Dat hangt af van een aantal factoren, zoals hoeveel klanten u heeft, hoeveel invloed u heeft op uw werkzaamheden en hoeveel risico u loopt. 

Voor sekswerkers geldt dezelfde verplichtingen als elke andere ondernemer.

Als u ondernemer bent, moet u zich inschrijven bij de Kamer van Koophandel (KVK) en een administratie bijhouden van uw inkomsten en uitgaven. U moet ook btw-aangifte doen en inkomstenbelasting betalen over uw winst. U kunt gebruikmaken van bepaalde aftrekposten, zoals de zelfstandigenaftrek en de mkb-winstvrijstelling, waardoor u minder belasting betaalt. U moet dan wel voldoen aan het urencriterium: u moet minimaal 1.225 uur per jaar aan uw onderneming besteden.

Het voordeel van werken als zelfstandige is dat u meer vrijheid en zeggenschap heeft over uw werk. U bepaalt zelf uw tarieven, werktijden en klanten. U kunt ook meer verdienen dan in loondienst, omdat u geen afdracht hoeft te doen aan een exploitant of bemiddelaar. Het nadeel is dat u meer verantwoordelijkheid en administratie heeft.

U moet ook zelf zorgen voor uw verzekeringen, pensioen en arbeidsongeschiktheid.

In loondienst

Als u in loondienst werkt, bent u in dienst van een exploitant of bemiddelaar die een seksbedrijf runt. Dat kan bijvoorbeeld een bordeel, een escortbureau of een privéhuis zijn. U moet dan een arbeidsovereenkomst hebben met uw werkgever, waarin onder andere uw salaris, werktijden en arbeidsvoorwaarden zijn vastgelegd. Uw werkgever moet ook zorgen voor een veilige en gezonde werkomgeving.

Als u in loondienst werkt, betaalt uw werkgever loonbelasting en premies voor u aan de Belastingdienst. U krijgt dan een loonstrookje waarop staat hoeveel belasting en premies er zijn ingehouden op uw brutoloon. U hoeft dan geen btw-aangifte te doen of inkomstenbelasting te betalen over uw loon. U kunt wel gebruikmaken van bepaalde heffingskortingen, zoals de algemene heffingskorting en de arbeidskorting, waardoor u minder belasting betaalt.

Het voordeel van werken in loondienst is dat u minder administratie en risico heeft. U heeft ook recht op bepaalde sociale zekerheden, zoals het minimumloon, vakantiegeld, doorbetaling bij ziekte en een WW-uitkering bij ontslag.

Het nadeel is dat u minder vrijheid en zeggenschap heeft over uw werk. U moet zich houden aan de regels en afspraken van uw werkgever. U kunt ook minder verdienen dan als zelfstandige, omdat u een deel van uw omzet moet afstaan aan uw werkgever.

Sekswerkers en de opting-in regeling

Er is ook nog een derde mogelijkheid voor sekswerkers: de opting-in regeling. Dit is een tussenvorm tussen werken als zelfstandige en werken in loondienst. U kunt alleen van deze optie gebruikmaken als de exploitant een vaststellingsovereenkomst heeft met de Belastingdienst.

Als u werkt volgens de opting-in regeling, bent u geen ondernemer en ook geen werknemer. U bent een zogenaamde ‘fictieve dienstbetrekking’. Dat betekent dat u voor de belastingen en premies wordt behandeld alsof u in loondienst bent, maar voor de arbeidsrechtelijke zaken niet. U heeft dan geen arbeidsovereenkomst, maar een overeenkomst van opdracht met de exploitant.

Als u werkt volgens de opting-in regeling, houdt de exploitant loonbelasting en premies in op uw inkomsten en draagt deze af aan de Belastingdienst. U hoeft dan geen btw-aangifte te doen of inkomstenbelasting te betalen over uw inkomsten. U kunt wel gebruikmaken van bepaalde heffingskortingen, zoals de algemene heffingskorting en de arbeidskorting, waardoor u minder belasting betaalt.

Het voordeel van werken volgens de opting-in regeling is dat u minder administratie en risico heeft. U heeft ook meer vrijheid en zeggenschap over uw werk dan in loondienst. U kunt zelf uw tarieven, werktijden en klanten bepalen. Het nadeel is dat u geen recht heeft op sociale zekerheden, zoals het minimumloon, vakantiegeld, doorbetaling bij ziekte en een WW-uitkering bij ontslag. U moet ook zelf zorgen voor uw verzekeringen, pensioen en arbeidsongeschiktheid.

Voorbeeld sekswerkers in loondienst

Als u in loondienst werkt, betaalt uw werkgever loonbelasting en premies voor u aan de Belastingdienst. U hoeft dan geen btw-aangifte te doen of inkomstenbelasting te betalen over uw loon. Stel dat u een brutoloon heeft van 75.000 euro per jaar (150 euro x 20 uur x 50 weken). Dan moet uw werkgever ongeveer 30% loonbelasting en premies afdragen, oftewel 22.500 euro. Uw nettoloon is dan 52.500 euro (75.000 euro – 22.500 euro). U kunt echter gebruikmaken van bepaalde heffingskortingen, zoals de algemene heffingskorting en de arbeidskorting, waardoor u minder belasting betaalt.

De algemene heffingskorting is een vast bedrag dat u mag aftrekken van de belasting die u moet betalen als u in Nederland woont en inkomsten heeft. In 2023 is de algemene heffingskorting maximaal 2.837 euro. De arbeidskorting is een percentage dat u mag aftrekken van de belasting die u moet betalen als u werkt en inkomsten heeft uit arbeid. In 2023 is de arbeidskorting maximaal 4.581 euro. Als u gebruikmaakt van deze heffingskortingen, wordt uw belasting als volgt berekend:

  • Uw brutoloon is 75.000 euro.
  • U trekt de algemene heffingskorting af: 75.000 euro – 2.837 euro = 72.163 euro.
  • U trekt de arbeidskorting af: 72.163 euro – 4.581 euro = 67.582 euro.

Uw belastbaar inkomen is dan 67.582 euro. Over dit bedrag moet u loonbelasting betalen volgens het schijventarief:

  • Over de eerste 69.828 euro betaalt u 37,10% belasting, oftewel 25.907 euro.
  • Over het meerdere tot 67.582 euro betaalt u 49,50% belasting, oftewel 3.837 euro.

Uw totale loonbelasting is dan 29.744 euro (25.907 euro + 3.837 euro). Uw nettoloon is dan 45.256 euro (75.000 euro – 29.744 euro).

Het nettoloon van een prostituee in loondienst kan dus variëren afhankelijk van de hoogte van het brutoloon, de heffingskortingen en het belastingtarief. U kunt een online rekentool gebruiken om uw nettoloon te berekenen.

Sekswerkers en de btw

Sekswerkers die als zelfstandige in de prostitutie werken, moeten btw betalen over hun inkomsten. Btw staat voor belasting over de toegevoegde waarde en is een belasting die de consument betaalt over de prijs van een product of dienst. De ondernemer draagt deze belasting af aan de Belastingdienst.

Er zijn twee tarieven voor de btw: het hoge tarief van 21% en het lage tarief van 9%. Het hoge tarief geldt voor de meeste producten en diensten, terwijl het lage tarief geldt voor bepaalde goederen en diensten die als essentieel of sociaal worden beschouwd, zoals voedsel, boeken, medicijnen, kunst en cultuur.

Sekswerkers vallen onder het hoge btw-tarief van 21%, omdat hun diensten niet als essentieel of sociaal worden gezien door de overheid. Dit betekent dat zij 21% van hun omzet moeten afdragen aan de fiscus.

Dit kan een flinke aanslag zijn op het inkomen, zeker als zij ook nog andere kosten moeten maken voor hun werkzaamheden, zoals huur, kleding, condooms, advertenties en beveiliging. Bovendien vinden sommige sekswerkers het oneerlijk dat zij het hoge tarief moeten betalen, terwijl andere beroepsgroepen die een minder zwaar of risicovol beroep uitoefenen het lage tarief mogen berekenen. Zo betalen kappers, masseurs, schoonheidsspecialisten en pedicures slechts 9% btw over hun diensten.

Conclusie

Prostituees en belasting betalen is een complex onderwerp, waarbij veel factoren een rol spelen. Het is belangrijk dat u goed op de hoogte bent van de verschillende manieren van werken en de bijbehorende fiscale gevolgen. U kunt het beste advies inwinnen bij een deskundige, zoals een boekhouder, een belastingadviseur of een jurist, die u kan helpen bij het maken van de juiste keuze voor uw situatie.

Geef een reactie