Je bekijkt nu Spaartaks: Hoe Werkt Het?

Spaartaks: Hoe Werkt Het?

De spaartaks is een belasting die u moet betalen over uw vermogen, zoals spaargeld, beleggingen of een tweede huis. De officiële naam van deze belasting is vermogensrendementsheffing. Deze heffing valt onder box 3 van de inkomstenbelasting. In dit artikel leggen we uit wat de spaartaks inhoudt, hoe deze wordt berekend en wat de plannen zijn om deze te hervormen.

Hoe wordt de spaartaks berekend?

Om de spaartaks te berekenen, moet u eerst uw vermogen in box 3 vaststellen. Dit doet u door uw bezittingen in box 3 op te tellen en daar uw schulden in box 3 van af te trekken. Uw bezittingen in box 3 zijn bijvoorbeeld:

  • Spaargeld
  • Beleggingen (aandelen, obligaties, fondsen, etc.)
  • Contant geld
  • Een tweede huis of vakantiewoning
  • Een erfenis of schenking

Uw schulden in box 3 zijn bijvoorbeeld:

  • Een lening of hypotheek voor een tweede huis of vakantiewoning
  • Een studieschuld
  • Een consumptief krediet (persoonlijke lening, doorlopend krediet, etc.)

Niet al uw vermogen valt onder box 3. Uw eigen woning en de bijbehorende hypotheek vallen bijvoorbeeld onder box 1. Ook uw pensioen of lijfrente valt niet onder box 3.

Van uw vermogen in box 3 mag u een bepaald bedrag vrijstellen van belasting. Dit heet de heffingsvrije grens of het heffingsvrij vermogen. In 2023 is deze grens € 57.000 per persoon. Als u een fiscale partner heeft, mag u samen € 114.000 vrijstellen.

Over het bedrag dat boven de heffingsvrije grens uitkomt, betaalt u belasting. De Belastingdienst gaat ervan uit dat u een bepaald rendement behaalt over dit bedrag, ook al is dat in werkelijkheid misschien niet zo. Dit heet het forfaitair rendement. Dit rendement verschilt per schijf van vermogen. Hoe meer vermogen u heeft, hoe hoger het forfaitair rendement is.

In 2023 zijn er drie schijven van vermogen met de volgende forfaitaire rendementen:

SchijfVermogen per persoonForfaitair rendement
1Tot en met € 100.0001,9%
2Van € 100.000 tot en met € 1.000.0004,5%
3Meer dan € 1.000.0005,69%

Over het forfaitair rendement betaalt u vervolgens een vast tarief van 31%. Dit is de spaartaks die u moet betalen.

Wat zijn de plannen om de spaartaks te hervormen?

Veel mensen vinden de huidige spaartaks oneerlijk, omdat deze geen rekening houdt met het werkelijke rendement dat zij behalen over hun vermogen. Vooral spaarders die weinig of geen rente ontvangen op hun spaargeld, voelen zich benadeeld door de spaartaks.

Daarom zijn er al jaren plannen om de spaartaks te hervormen en eerlijker te maken. In september 2021 is er een compromis bereikt over een nieuw stelsel voor de spaartaks. Dit stelsel bestaat uit een combinatie van twee soorten belasting:

  • Vermogensaanwasbelasting: dit is een belasting over de waardestijging van uw vermogen in een jaar, bijvoorbeeld door koerswinsten of rente-inkomsten.
  • Vermogenswinstbelasting: dit is een belasting over de winst die u maakt als u uw vermogen verkoopt of overdraagt, bijvoorbeeld door aandelen of een tweede huis te verkopen.

Het nieuwe stelsel zou alleen gelden voor vermogens boven de € 400.000 per persoon of € 800.000 per fiscaal partnerschap. Voor kleinere vermogens zou het oude stelsel blijven gelden.

Het nieuwe stelsel zou in 2026 worden ingevoerd, maar is door de staatssecretaris Van Rij inmiddels uitgesteld tot op zijn vroegst 2027.

Wat betekent de spaartaks voor u?

De spaartaks heeft gevolgen voor uw vermogen en uw belastingaangifte. Afhankelijk van de hoogte en de samenstelling van uw vermogen, kunt u meer of minder belasting betalen over uw vermogen.

Als u wilt weten hoeveel spaartaks u zou moeten betalen volgens het nieuwe stelsel, moet u nog even geduld hebben. Zodra de details van het nieuwe stelsel bekend zijn, zal de Belastingdienst waarschijnlijk ook een nieuwe rekenhulp beschikbaar stellen.

Het is verstandig om uw vermogen in box 3 goed bij te houden en op te geven bij uw belastingaangifte. Zo voorkomt u dat u te veel of te weinig belasting betaalt over uw vermogen. Ook kunt u zo profiteren van eventuele vrijstellingen of aftrekposten die gelden voor uw vermogen.

Conclusie

De spaartaks is een belasting over uw vermogen in box 3. Deze belasting wordt berekend op basis van een forfaitair rendement dat de Belastingdienst veronderstelt dat u behaalt over uw vermogen. Veel mensen vinden dit systeem oneerlijk en daarom zijn er plannen om de spaartaks te hervormen. Het nieuwe stelsel zou bestaan uit een combinatie van vermogensaanwasbelasting en vermogenswinstbelasting. Dit stelsel zou alleen gelden voor grotere vermogens. Het is nog niet zeker of het nieuwe stelsel ook echt ingevoerd wordt en hoe het er precies uit gaat zien. De spaartaks heeft gevolgen voor uw vermogen en uw belastingaangifte.

Geef een reactie