Je bekijkt nu Startersaftrek 2024: Korting Voor Startende Ondernemers

Startersaftrek 2024: Korting Voor Startende Ondernemers

Als u een startende ondernemer bent, kunt u gebruikmaken van een belastingvoordeel dat de startersaftrek heet. De startersaftrek is een verhoging van de zelfstandigenaftrek, een aftrekpost die u kunt toepassen op uw belastbare winst. Daarmee betaalt u minder inkomstenbelasting over uw ondernemersinkomen. Maar wat houdt de startersaftrek 2024 in, en wat verandert er in 2024? In dit artikel leggen we het uit.

Wat is de startersaftrek 2024?

De startersaftrek 2024 is een extra bedrag dat u mag aftrekken van uw winst als u aan bepaalde voorwaarden voldoet. De startersaftrek is bedoeld om het starten van een onderneming fiscaal aantrekkelijk te maken. U kunt de startersaftrek maximaal drie keer toepassen in de eerste vijf jaar dat u ondernemer bent.

Voorwaarden startersaftrek 2024

  • U hebt recht op de zelfstandigenaftrek. Dat betekent dat u minstens 1.225 uur per jaar aan uw onderneming besteedt en dat u ondernemer bent voor de inkomstenbelasting (urencriterium).
  • U was in de afgelopen vijf jaar niet elk jaar ondernemer voor de inkomstenbelasting.
  • U hebt de zelfstandigenaftrek in de afgelopen vijf jaar maximaal twee keer gebruikt.
  • Er was in het kalenderjaar of in een van de vijf voorafgaande jaren geen sprake van een zogenoemde geruisloze terugkeer uit een bv.

De startersaftrek wordt opgeteld bij het bedrag van de zelfstandigenaftrek. U mag dus niet kiezen om over een aangiftejaar wel de zelfstandigenaftrek te claimen, maar niet de startersaftrek.

Bedrag startersaftrek 2024

De startersaftrek is vastgesteld op een bedrag van € 2.123. Dit bedrag komt bovenop de zelfstandigenaftrek van het belastingjaar 2024.

Het kan zijn dat de zelfstandigenaftrek en de startersaftrek bij elkaar hoger zijn dan uw winst. U hebt dan een verlies. U kunt dit verrekenen met andere inkomsten uit werk en woning. Hebt u geen andere inkomsten, dan kunt u het verlies verrekenen in andere jaren.

Wat zijn de voordelen van de startersaftrek?

De startersaftrek kan u als startende ondernemer een flink belastingvoordeel opleveren. Door gebruik te maken van deze aftrekpost, verlaagt u uw belastbare winst en daarmee ook uw belastingtarief. U houdt dus meer geld over om te investeren in uw onderneming of om te sparen voor later.

Een rekenvoorbeeld:

Stel dat u in 2024 een winst maakt van € 20.000 als startende ondernemer. U hebt recht op zowel de zelfstandigenaftrek als de startersaftrek. U mag dan € 5.873 aftrekken van uw winst, waardoor uw belastbare winst € 14.127 wordt. Over dit bedrag betaalt u 37,10% inkomstenbelasting in de eerste schijf. Uw belastingbedrag is dan € 5.243,11.

Als u geen recht zou hebben op de startersaftrek, zou uw belastbare winst € 16.250 zijn (€ 20.000 minus de zelfstandigenaftrek van € 3.750). Over dit bedrag zou u 37,10% inkomstenbelasting betalen in de eerste schijf. Uw belastingbedrag zou dan € 6.028,75 zijn.

Door gebruik te maken van de startersaftrek, bespaart u dus € 785,64 aan belasting.

Wat zijn de nadelen van de startersaftrek?

De startersaftrek heeft ook een aantal nadelen waar u rekening mee moet houden als startende ondernemer. Ten eerste is de startersaftrek een tijdelijke regeling die u maximaal drie keer kunt toepassen in de eerste vijf jaar dat u ondernemer bent. Daarna vervalt deze aftrekpost en kunt u alleen nog gebruikmaken van de zelfstandigenaftrek, die bovendien steeds lager wordt. U moet er dus voor zorgen dat u na deze periode voldoende winst maakt om uw belasting te kunnen betalen.

Ten tweede kan de startersaftrek invloed hebben op uw recht op bepaalde toeslagen, zoals de zorgtoeslag, de huurtoeslag en het kindgebonden budget. Deze toeslagen zijn afhankelijk van uw inkomen en vermogen. Door gebruik te maken van de startersaftrek, verlaagt u uw inkomen en kunt u meer toeslag krijgen. Maar als u later meer winst maakt en meer belasting moet betalen, kan het zijn dat u te veel toeslag hebt ontvangen en dit moet terugbetalen.

U moet dus goed opletten of u nog recht hebt op toeslagen en deze tijdig aanpassen of stopzetten.

Hoe vraagt u de startersaftrek aan?

U hoeft de startersaftrek niet apart aan te vragen. U geeft deze gewoon aan in uw aangifte inkomstenbelasting als onderdeel van de ondernemersaftrek. U moet wel kunnen aantonen dat u aan de voorwaarden voldoet, bijvoorbeeld door een urenadministratie bij te houden en een ondernemersplan te hebben.

Conclusie

De startersaftrek is een belastingvoordeel voor startende ondernemers die recht hebben op de zelfstandigenaftrek. De startersaftrek is een verhoging van de zelfstandigenaftrek met € 2.123. U kunt de startersaftrek maximaal drie keer toepassen in de eerste vijf jaar dat u ondernemer bent. De startersaftrek kan u een flinke belastingbesparing opleveren, maar heeft ook een aantal nadelen waar u rekening mee moet houden. U geeft de startersaftrek aan in uw aangifte inkomstenbelasting als onderdeel van de ondernemersaftrek.

Geef een reactie