Je bekijkt nu V2G, V2H EN V2L: Bidirectioneel Laden Uitleg & Advies

V2G, V2H EN V2L: Bidirectioneel Laden Uitleg & Advies

Elektrische voertuigen (EV’s) zijn niet alleen een duurzame manier om zich te verplaatsen, maar ook een potentiële bron van energie voor het elektriciteitsnet en voor huizen en bedrijven. Dit is mogelijk dankzij bidirectioneel laden, een technologie die het mogelijk maakt om elektriciteit uit de batterijen van EV’s te halen en terug te sturen naar het net of naar andere apparaten. In dit artikel leggen we uit wat bidirectioneel laden is, welke voordelen het heeft en welke soorten bidirectioneel laden er bestaan: vehicle-to-grid (V2G), vehicle-to-home (V2H) en vehicle-to-load (V2L).

Wat is bidirectioneel laden?

Bidirectioneel laden is een technologie die de stroomrichting tussen een EV en een laadstation omkeert. Normaal gesproken laadt een EV op met wisselstroom (AC) uit het net, die door een omvormer in de auto wordt omgezet in gelijkstroom (DC) om de batterij op te laden. Bij bidirectioneel laden kan de EV ook elektriciteit leveren aan het net of aan andere apparaten, door de DC-stroom uit de batterij weer om te zetten in AC-stroom met behulp van een bidirectionele lader.

Bidirectioneel laden kan verschillende doelen hebben, afhankelijk van waar de elektriciteit naartoe gaat. Er zijn drie hoofdtypen van bidirectioneel laden: V2G, V2H en V2L.

Wat is V2G?

V2G staat voor vehicle-to-grid, oftewel voertuig-naar-net. Dit betekent dat de EV elektriciteit levert aan het elektriciteitsnet om het te ondersteunen. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren tijdens piekuren, wanneer de vraag naar elektriciteit hoog is en het net extra capaciteit nodig heeft. De EV kan dan overtollige energie uit de batterij terugleveren aan het net, waardoor de noodzaak om vervuilende “piekcentrales” in te schakelen wordt verminderd. De EV-eigenaar kan hiervoor een vergoeding ontvangen van de netbeheerder of de energieleverancier.

V2G kan ook bijdragen aan de integratie van hernieuwbare energiebronnen, zoals zon en wind, die variabel en onvoorspelbaar zijn. De EV kan fungeren als een buffer die overtollige hernieuwbare energie opslaat wanneer deze beschikbaar is, en deze weer afgeeft wanneer deze schaars is. Zo kan de EV helpen om het net in balans te houden en stroomuitval te voorkomen.

Om gebruik te kunnen maken van V2G moet de EV compatibel zijn met tweerichtings-DC-laden. Dit betekent dat de EV een CHAdeMO- of CCS-aansluiting moet hebben, die DC-stroom rechtstreeks naar of van de batterij kan sturen. Daarnaast moet de EV-eigenaar beschikken over een bidirectionele lader die verbonden is met het net, en zich aanmelden bij een V2G-programma dat wordt aangeboden door de netbeheerder of de energieleverancier.

Wat is V2H?

V2H staat voor vehicle-to-home, oftewel voertuig-naar-huis. Dit betekent dat de EV elektriciteit levert aan het huis om andere apparaten van stroom te voorzien. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren tijdens een stroomstoring, wanneer het huis geen elektriciteit meer krijgt van het net. De EV kan dan dienen als een noodgenerator die het huis van stroom voorziet totdat het net weer hersteld is.

V2H kan ook gebruikt worden om geld te besparen op de energierekening, door gebruik te maken van goedkopere of zelfopgewekte elektriciteit. De EV kan bijvoorbeeld ’s nachts opladen tegen een lager tarief, en overdag elektriciteit leveren aan het huis tegen een hoger tarief. Of de EV kan overdag opladen met zonne-energie van zonnepanelen op het dak, en ’s avonds elektriciteit leveren aan het huis wanneer de zon niet meer schijnt.

Om gebruik te kunnen maken van V2H moet de EV ook compatibel zijn met tweerichtings-DC-laden. Daarnaast moet de EV-eigenaar beschikken over een bidirectionele lader die verbonden is met het huis, en een slimme meter die het energieverbruik en de energieprijzen bijhoudt.

Wat is V2L?

V2L staat voor vehicle-to-load, oftewel voertuig-naar-belasting. Dit betekent dat de EV elektriciteit levert aan een externe belasting, zoals een ander voertuig of een apparaat. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer de EV onderweg is en een andere EV wil opladen, of wanneer de EV op een afgelegen locatie is en een apparaat wil aandrijven, zoals een koelkast of een laptop.

V2L kan handig zijn voor situaties waarin er geen toegang is tot het net of tot een laadstation, of wanneer er behoefte is aan extra mobiliteit of flexibiliteit. De EV kan dan fungeren als een draagbare energiebron die overal

Belastingaspecten van V2G en bidirectioneel laden

Bidirectioneel laden kan ook gevolgen hebben voor de belasting die de EV-eigenaar moet betalen over de elektriciteit die hij of zij gebruikt of levert. In Nederland bestaat de belasting op elektriciteit uit twee componenten: de energiebelasting en de opslag duurzame energie en klimaattransitie (ODE). De energiebelasting is een heffing die bedoeld is om het energieverbruik te verminderen en de CO2-uitstoot te beperken. De ODE is een heffing die bedoeld is om de subsidiepot voor duurzame energieprojecten te vullen.

De hoogte van de energiebelasting en de ODE hangt af van het type aansluiting en het verbruik. Er zijn verschillende tariefschijven, waarbij het tarief afneemt naarmate het verbruik toeneemt. Dit betekent dat grootverbruikers minder belasting betalen per kWh dan kleinverbruikers. Daarnaast geldt er een verlaagd tarief voor zelfopgewekte elektriciteit uit hernieuwbare bronnen, zoals zonnepanelen.

Bij bidirectioneel laden kan de EV-eigenaar te maken krijgen met dubbele belastingheffing, als hij of zij elektriciteit teruglevert aan het net of aan het huis. Dit komt doordat de EV-eigenaar eerst belasting betaalt over de elektriciteit die hij of zij inlaadt, en vervolgens nogmaals belasting betaalt over de elektriciteit die hij of zij uitlaadt. Dit kan een financiële drempel vormen voor bidirectioneel laden, omdat het de besparing op de energierekening vermindert.

Het kabinet heeft op Prinsjesdag 2021 aangekondigd dat het de dubbele belastingheffing bij energieopslag wil opheffen, door een vrijstelling in te voeren voor levering vanuit een energieopslaginstallatie aan een grootverbruikersaansluiting. Dit zou betekenen dat bidirectioneel laden bij laadstations met een grootverbruikersaansluiting geen dubbele belasting meer hoeft te betalen. Echter, dit lost het probleem niet op voor laadstations met een kleinverbruikersaansluiting, die verreweg in de meerderheid zijn. Ook lost het het probleem niet op voor V2H, waarbij de EV-eigenaar elektriciteit levert aan zijn of haar eigen huis.

Om bidirectioneel laden fiscaal aantrekkelijker te maken, zou het kabinet kunnen overwegen om de vrijstelling uit te breiden naar alle soorten aansluitingen en alle soorten bidirectioneel laden. Ook zou het kabinet kunnen overwegen om een verlaagd tarief toe te passen voor elektriciteit die wordt geleverd vanuit een EV, net zoals dat geldt voor elektriciteit die wordt geleverd vanuit zonnepanelen. Dit zou de EV-eigenaar stimuleren om bij te dragen aan de flexibiliteit en duurzaamheid van het elektriciteitsnet.

Uitdagingen V2G en bidirectioneel laden

Technische compatibiliteit: Bidirectioneel laden vereist dat zowel de EV als het laadstation geschikt zijn voor tweerichtingsverkeer. Dit betekent dat ze een bidirectionele omvormer moeten hebben die wisselstroom (AC) kan omzetten in gelijkstroom (DC) en omgekeerd. Bovendien moeten ze een communicatieprotocol hebben dat de stroomrichting en de laadparameters kan regelen. Niet alle EV’s en laadstations zijn momenteel uitgerust met deze technologie, waardoor de beschikbaarheid en de interoperabiliteit van bidirectioneel laden beperkt zijn.

Regelgeving en standaardisatie: Bidirectioneel laden brengt ook juridische en regelgevende kwesties met zich mee, zoals de rol en de verantwoordelijkheid van de EV-eigenaar, de netbeheerder, de energieleverancier en de laaddienstverlener. Er moeten duidelijke regels en contracten worden vastgesteld over wie eigenaar is van de elektriciteit, wie betaalt voor de diensten, wie aansprakelijk is voor eventuele schade of storingen, en hoe de gegevens worden verzameld en gedeeld. Ook moeten er gemeenschappelijke normen en richtlijnen worden ontwikkeld om de veiligheid, de kwaliteit en de compatibiliteit van bidirectioneel laden te waarborgen.

Economische haalbaarheid: Bidirectioneel laden kan financiële voordelen opleveren voor de EV-eigenaar, maar ook extra kosten met zich meebrengen. De EV-eigenaar moet investeren in een bidirectionele lader, die duurder is dan een conventionele lader. Ook moet de EV-eigenaar rekening houden met de mogelijke slijtage van de batterij door het frequente laden en ontladen, wat de levensduur en de prestaties van de batterij kan verminderen. Daarnaast moet de EV-eigenaar ook rekening houden met de variabele energieprijzen, die afhankelijk zijn van het aanbod en de vraag op het net.

Sociale acceptatie: Bidirectioneel laden vereist ook een gedragsverandering van de EV-eigenaar, die bereid moet zijn om zijn of haar batterijniveau te delen met het net of met andere apparaten. De EV-eigenaar moet ook vertrouwen hebben in het systeem, dat zijn of haar mobiliteitsbehoeften niet in gevaar brengt. De EV-eigenaar moet ook bewust zijn van de milieu- en maatschappelijke voordelen van bidirectioneel laden, die verder gaan dan het persoonlijke voordeel.

Conclusie

Bidirectioneel laden is een veelbelovende technologie die het potentieel heeft om het elektriciteitsnet te ondersteunen, hernieuwbare energie te integreren, geld te besparen op de energierekening, en noodstroom te leveren in geval van stroomuitval. Er zijn echter nog verschillende uitdagingen die moeten worden aangepakt om bidirectioneel laden op grote schaal mogelijk te maken, zoals technische compatibiliteit, regelgeving en standaardisatie, economische haalbaarheid en sociale acceptatie. Bidirectioneel laden is dus niet alleen een kwestie van technologie, maar ook van beleid, economie en cultuur.

Geef een reactie