Je bekijkt nu Vakantie uren uitbetalen: Wat u moet weten

Vakantie uren uitbetalen: Wat u moet weten

Als u vakantie uren heeft opgebouwd, kunt u ervoor kiezen om deze op te nemen of te laten uitbetalen. Maar wat zijn de regels en de gevolgen voor de belasting? In dit artikel leggen we u alles uit over het uitbetalen van vakantie uren.

Wat zijn vakantie uren?

Vakantie uren zijn de uren die u als werknemer kunt gebruiken om vrij te nemen. Volgens de wet heeft u recht op vier keer het aantal uren dat u per week werkt. Dit zijn de wettelijke vakantie uren. Daarnaast kunt u ook bovenwettelijke vakantie uren hebben. Dit zijn extra uren die in uw cao of arbeidsovereenkomst zijn afgesproken. Het aantal bovenwettelijke vakantie uren verschilt per sector en per werkgever.

Wanneer kunt u vakantie uren laten uitbetalen?

U kunt niet zomaar uw vakantie uren laten uitbetalen. Dit kan alleen als uw werkgever hiermee akkoord gaat. Bovendien kunt u alleen uw bovenwettelijke vakantie uren laten uitbetalen. Uw wettelijke vakantie uren moet u gebruiken om vakantie op te nemen. Dit is om te voorkomen dat u te weinig rust en ontspanning krijgt.

Er is één uitzondering: als u uw baan opzegt of ontslagen wordt, moet uw werkgever al uw vakantie uren uitbetalen. Dit geldt dus ook voor uw wettelijke vakantie uren. Uw werkgever moet dit doen in de laatste loonstrook die u ontvangt.

Hoeveel belasting betaalt u over uitbetaalde vakantie uren?

Als u uw vakantie uren laat uitbetalen, betaalt u hier belasting over. De belastingdienst hanteert hiervoor een ander tarief dan voor uw reguliere salaris. Dit tarief wordt ook toegepast op andere bijzondere inkomsten, zoals vakantiegeld, een dertiende maand, een gouden handdruk of een bonus. Dit tarief heet het bijzonder tarief.

Hoe hoog het bijzonder tarief is, hangt af van uw jaarinkomen en de belastingschijf waarin u valt. In 2023 gelden de volgende tarieven:

JaarinkomenBijzonder tarief
Tot € 21.04337,10%
Van € 21.043 tot € 68.50749,50%
Vanaf € 68.50755,00%

Het bijzonder tarief is meestal hoger dan het tarief dat u normaal over uw salaris betaalt. Dit betekent dat u netto minder overhoudt van uw uitbetaalde vakantie uren dan van uw gewerkte uren.

Wat zijn de voor- en nadelen van vakantie uren uitbetalen?

Het uitbetalen van vakantie uren kan financieel aantrekkelijk zijn, vooral als u veel bovenwettelijke vakantie uren heeft opgespaard. U krijgt dan een extra bedrag bovenop uw salaris, dat u kunt gebruiken voor bijvoorbeeld een grote aankoop of een spaardoel.

Het nadeel is dat u meer belasting betaalt over uw uitbetaalde vakantie uren dan over uw reguliere salaris. Bovendien levert u vrije tijd in, die u anders had kunnen gebruiken om te ontspannen of leuke dingen te doen. Dit kan gevolgen hebben voor uw gezondheid en welzijn.

Wat zijn de alternatieven voor vakantie uren uitbetalen?

Als u geen gebruik wilt maken van de mogelijkheid om uw vakantie uren te laten uitbetalen, kunt u ook kiezen voor andere opties. U kunt bijvoorbeeld:

  • Uw vakantie uren opnemen: dit is de meest voor de hand liggende optie. U kunt dan genieten van uw vrije tijd en uw batterij weer opladen. U ontvangt dan gewoon uw reguliere salaris, zonder extra belasting.
  • Uw vakantie uren meenemen naar het volgende jaar: dit kan alleen met uw bovenwettelijke vakantie uren. Uw wettelijke vakantie uren vervallen na zes maanden in het nieuwe jaar. U kunt uw bovenwettelijke vakantie uren meestal vijf jaar lang meenemen, tenzij er in uw cao of arbeidsovereenkomst iets anders is afgesproken. U kunt dan later alsnog uw vakantie uren opnemen of laten uitbetalen.
  • Uw vakantie uren schenken aan een collega of een goed doel: sommige werkgevers bieden de mogelijkheid om uw vakantie uren te schenken aan een collega die ze hard nodig heeft, bijvoorbeeld vanwege ziekte of mantelzorg. Of u kunt uw vakantie uren doneren aan een goed doel, zoals een stichting die zich inzet voor mensen in nood. U krijgt dan geen geld voor uw vakantie uren, maar u draagt wel bij aan een goed doel.

Conclusie

Het uitbetalen van vakantie uren is een optie die u kunt overwegen als u extra geld wilt ontvangen. Het is echter niet altijd mogelijk en het heeft ook nadelen. U betaalt meer belasting over uw uitbetaalde vakantie uren en u levert vrije tijd in. Daarom is het verstandig om goed na te denken over wat u met uw vakantie uren wilt doen. U kunt ook kiezen voor andere opties, zoals het opnemen, meenemen of schenken van uw vakantie uren.

Geef een reactie