Je bekijkt nu Deelnemingsvrijstelling: Alles Wat U Moet Weten

Deelnemingsvrijstelling: Alles Wat U Moet Weten

Hoe kunt u belasting besparen als u een aandeel hebt in een andere vennootschap? Het antwoord is: de deelnemingsvrijstelling. Dit is een fiscale regeling die voorkomt dat winsten van een dochtervennootschap dubbel worden belast bij de moedervennootschap. Maar wat houdt deze regeling precies in? En aan welke voorwaarden moet u voldoen om ervan te profiteren? In dit artikel leg ik u alles uit over deelnemingsvrijstelling en de gevolgen ervan voor uw situatie.

Wat is deelnemingsvrijstelling?

Deelnemingsvrijstelling is een fiscale regeling in de Nederlandse Wet op de vennootschapsbelasting. Deze regeling houdt in dat een lichaam (bijvoorbeeld een BV of NV) dat een aandeel heeft van minimaal 5% in het nominaal gestorte kapitaal van een andere vennootschap, geen vennootschapsbelasting hoeft te betalen over de voordelen die het uit deze deelneming geniet. Met voordelen worden bijvoorbeeld bedoeld: ontvangen dividend, winst bij verkoop van een deelneming, of waardestijging van een deelneming.

De deelnemingsvrijstelling heeft als doel om dubbele belasting te voorkomen. Zonder deze regeling zou de winst van een dochtervennootschap eerst belast worden bij de dochter zelf, en vervolgens nog een keer bij de moeder die het dividend ontvangt of de deelneming verkoopt. Met de deelnemingsvrijstelling wordt de winst van een dochtervennootschap slechts één keer belast, namelijk bij de dochter zelf.

Standaard - DeGoedkoopsteNotaris - Vergelijk alle

Voorwaarden deelnemingsvrijstelling

De deelnemingsvrijstelling geldt niet voor alle soorten deelnemingen. Er zijn een aantal voorwaarden waaraan voldaan moet worden om gebruik te kunnen maken van deze regeling. De belangrijkste voorwaarden zijn:

 • Het lichaam dat de deelneming heeft, moet zelf belastingplichtig zijn voor de vennootschapsbelasting in Nederland.
 • Het lichaam moet een aandeel hebben van minimaal 5% in het nominaal gestorte kapitaal van een andere vennootschap. Dit wordt ook wel het kwalificerende belang genoemd.
 • De andere vennootschap moet geen beleggingsdeelneming zijn. Dit is het geval als het vermogen van deze vennootschap voor meer dan 50% bestaat uit beleggingen (zoals aandelen, obligaties, of onroerend goed), en als deze vennootschap niet onderworpen is aan een naar Nederlandse maatstaven redelijke heffing over haar winst.

Als aan deze voorwaarden wordt voldaan, dan geldt de deelnemingsvrijstelling voor alle voordelen die het lichaam uit de deelneming geniet. Dit betekent dat deze voordelen niet tot de belastbare winst van het lichaam behoren, en dus ook niet in mindering komen op eventuele verliezen.

Gevolgen

De deelnemingsvrijstelling kan zowel voordelig als nadelig zijn voor het lichaam dat een deelneming heeft. Dit hangt af van de situatie en het resultaat van de deelneming.

 • Als de deelneming winst maakt en dividend uitkeert aan het lichaam, dan is dit dividend vrijgesteld van vennootschapsbelasting bij het lichaam. Dit is voordelig, omdat het lichaam hierdoor meer geld overhoudt.
 • Als het lichaam zijn deelneming verkoopt met winst, dan is deze winst ook vrijgesteld van vennootschapsbelasting bij het lichaam. Dit is ook voordelig, omdat het lichaam hierdoor meer geld verdient.
 • Als het lichaam kosten maakt om zijn deelneming te verwerven of te verkopen, dan zijn deze kosten niet aftrekbaar van zijn belastbare winst. Dit is nadelig, omdat het lichaam hierdoor minder geld bespaart.
 • Als de deelneming verlies lijdt of failliet gaat, dan kan het lichaam dit verlies niet aftrekken van zijn belastbare winst. Dit is ook nadelig, omdat het lichaam hierdoor meer belasting moet betalen.

Voorbeeld deelnemingsvrijstelling

Om de werking van de deelnemingsvrijstelling te illustreren, geven we een voorbeeld. Stel dat er twee vennootschappen zijn: Moeder BV en Dochter BV. Moeder BV heeft een 100% deelneming in Dochter BV. Het vennootschapsbelastingtarief is 20%. We gaan uit van de volgende situaties:

 • Dochter BV maakt € 100 winst en betaalt daarover € 20 vennootschapsbelasting. Dochter BV keert de resterende € 80 uit als dividend aan Moeder BV. Zonder deelnemingsvrijstelling zou Moeder BV over dit dividend nog eens € 16 vennootschapsbelasting moeten betalen, waardoor de totale belastingdruk op de winst van Dochter BV 36% zou zijn. Met deelnemingsvrijstelling is het dividend vrijgesteld bij Moeder BV, waardoor de totale belastingdruk op de winst van Dochter BV 20% blijft.
 • Moeder BV verkoopt haar deelneming in Dochter BV voor € 200. De boekwaarde van de deelneming is € 100. Zonder deelnemingsvrijstelling zou Moeder BV over de verkoopwinst van € 100 nog eens € 20 vennootschapsbelasting moeten betalen, waardoor de netto opbrengst van de verkoop € 180 zou zijn. Met deelnemingsvrijstelling is de verkoopwinst vrijgesteld bij Moeder BV, waardoor de netto opbrengst van de verkoop € 200 blijft.
 • Moeder BV koopt een nieuwe deelneming in een andere vennootschap voor € 100. De aankoopkosten bedragen € 10. Zonder deelnemingsvrijstelling zou Moeder BV deze kosten kunnen aftrekken van haar belastbare winst, waardoor ze € 2 vennootschapsbelasting zou besparen. Met deelnemingsvrijstelling zijn deze kosten niet aftrekbaar bij Moeder BV, waardoor ze geen belastingvoordeel heeft.
 • Dochter BV gaat failliet en wordt geliquideerd. De boekwaarde van de deelneming is € 100. Zonder deelnemingsvrijstelling zou Moeder BV dit verlies kunnen aftrekken van haar belastbare winst, waardoor ze € 20 vennootschapsbelasting zou besparen. Met deelnemingsvrijstelling is dit verlies niet aftrekbaar bij Moeder BV, waardoor ze geen belastingvoordeel heeft.

Conclusie

Deelnemingsvrijstelling is een fiscale regeling die voorkomt dat winsten van een dochtervennootschap dubbel worden belast bij de moedervennootschap. De regeling geldt alleen als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan, zoals het hebben van een kwalificerend belang in een niet-beleggingsdeelneming. De regeling kan zowel voor- als nadelen hebben voor het lichaam dat een deelneming heeft, afhankelijk van het resultaat van de deelneming.

Geef een reactie