Je bekijkt nu Dividendstrippen: Fraudeurs Ontmaskerd

Dividendstrippen: Fraudeurs Ontmaskerd

U heeft waarschijnlijk wel eens gehoord van dividend, het deel van de winst dat een bedrijf uitkeert aan zijn aandeelhouders. Maar weet u ook wat dividendstrippen is? En waarom dit een vorm van belastingontduiking kan zijn? In dit artikel leg ik u uit wat dividendstrippen inhoudt, hoe het werkt en waarom het illegaal is. Ook geef ik u enkele voorbeelden van dividendstrippen in de praktijk.

Wat is dividendstrippen?

Dividendstrippen is een techniek die wordt gebruikt om belasting te besparen of te ontwijken over het ontvangen dividend. Het gaat als volgt: een aandeelhouder die geen of weinig recht heeft op verrekening of teruggave van dividendbelasting, leent zijn aandelen vlak voor de dividenduitkering uit aan een andere partij die wel recht heeft op verrekening of teruggave. Deze partij ontvangt het dividend en de bijbehorende dividendbelasting, en geeft de aandelen na de uitkering weer terug aan de oorspronkelijke eigenaar. De oorspronkelijke eigenaar ontvangt een vergoeding voor het uitlenen van de aandelen, die lager is dan de bespaarde belasting. Zo profiteren beide partijen van het verschil in belastingpositie.

Hoe werkt dividendstrippen?

Om dividendstrippen beter te begrijpen, is het handig om eerst te weten hoe dividendbelasting werkt. In Nederland geldt er een tarief van 15% dividendbelasting over het bruto dividend dat een bedrijf uitkeert aan zijn aandeelhouders. Dit betekent dat de uitkerende vennootschap 15% van het dividendbedrag inhoudt en afdraagt aan de Belastingdienst. De aandeelhouder ontvangt dus 85% van het bruto dividend, oftewel het netto dividend.

De ingehouden dividendbelasting is echter niet definitief. De aandeelhouder kan deze belasting verrekenen met zijn inkomstenbelasting (box 2) of vennootschapsbelasting, als hij in Nederland woont of is gevestigd. Als de verrekenbare belasting hoger is dan de ingehouden belasting, kan hij zelfs een teruggave krijgen. Zo wordt voorkomen dat er dubbele belasting wordt geheven over hetzelfde inkomen.

Voor buitenlandse aandeelhouders gelden andere regels. Zij kunnen meestal geen of slechts gedeeltelijk gebruik maken van de verrekening of teruggave van dividendbelasting. Dit hangt af van het belastingverdrag dat Nederland heeft gesloten met het land waar de aandeelhouder woont of is gevestigd. In sommige gevallen geldt er een lager tarief dan 15%, bijvoorbeeld 10% of 5%. In andere gevallen geldt er geen verlaging of vrijstelling, en moet de buitenlandse aandeelhouder dus 15% belasting betalen over het bruto dividend.

Hier ontstaat dus een verschil in belastingdruk tussen Nederlandse en buitenlandse aandeelhouders. Dit verschil kan worden benut door middel van dividendstripping. Een buitenlandse aandeelhouder die 15% belasting moet betalen over het bruto dividend, kan zijn aandelen tijdelijk overdragen aan een Nederlandse partij die geen of minder belasting hoeft te betalen. Deze partij ontvangt het netto dividend en vraagt de ingehouden belasting terug of verrekent deze met zijn eigen belasting. Vervolgens geeft hij de aandelen weer terug aan de buitenlandse partij, onder aftrek van een vergoeding. Zo wordt er minder of geen belasting betaald over hetzelfde dividend.

Waarom is dividendstrippen illegaal?

Dividendstrippen is illegaal omdat het in strijd is met de bedoeling van de wetgever en de belastingverdragen. De wetgever en de verdragspartners hebben bepaald wie recht heeft op verrekening of teruggave van dividendbelasting, en onder welke voorwaarden. Door middel van kunstmatige constructies wordt dit recht toegekend aan partijen die daar eigenlijk geen recht op hebben.

Zo wordt er misbruik gemaakt van de fiscale regels en wordt de schatkist benadeeld. Bovendien wordt er oneerlijke concurrentie gecreëerd tussen aandeelhouders die wel en niet aan dividendstrippen doen.

De Belastingdienst beschouwt dividendstrippen dan ook als een vorm van fraude en probeert dit actief te bestrijden. De Belastingdienst kan de verrekening of teruggave van dividendbelasting weigeren of terugvorderen als er sprake is van dividendstrippen. Ook kan de Belastingdienst boetes of naheffingen opleggen aan de betrokken partijen. Daarnaast kan de Belastingdienst informatie uitwisselen met andere landen om grensoverschrijdende dividendstrippen op te sporen en aan te pakken.

Voorbeelden van dividendstripping

Dividendstrippen komt in verschillende vormen en maten voor. Hieronder geef ik u enkele voorbeelden van hoe dividendstrippen in de praktijk kan worden toegepast.

  • Een Duitse bank leent vlak voor de dividenduitkering van een Nederlands bedrijf zijn aandelen uit aan een Nederlandse pensioenfonds. Het pensioenfonds is vrijgesteld van dividendbelasting en ontvangt het netto dividend. Het pensioenfonds vraagt de ingehouden belasting terug bij de Belastingdienst en geeft de aandelen weer terug aan de Duitse bank, onder aftrek van een vergoeding. De Duitse bank ontvangt zo meer dan het netto dividend, terwijl het pensioenfonds ook een voordeel behaalt. De Belastingdienst loopt 15% belasting mis over het bruto dividend.
  • Een Amerikaanse beleggingsfonds leent vlak voor de dividenduitkering van een Nederlands bedrijf zijn aandelen uit aan een Nederlandse dochteronderneming. De dochteronderneming is onderdeel van een fiscale eenheid en kan de dividendbelasting verrekenen met haar vennootschapsbelasting. De dochteronderneming ontvangt het netto dividend en verrekent de ingehouden belasting met haar eigen belasting. Vervolgens geeft zij de aandelen weer terug aan het Amerikaanse fonds, onder aftrek van een vergoeding. Het Amerikaanse fonds ontvangt zo meer dan het netto dividend, terwijl de dochteronderneming ook een voordeel behaalt. De Belastingdienst loopt 15% belasting mis over het bruto dividend.
  • Een Luxemburgse holding leent vlak voor de dividenduitkering van een Nederlands bedrijf zijn aandelen uit aan een Nederlandse tussenpersoon. De tussenpersoon is een zogenaamde conduit company, die geen of nauwelijks belasting betaalt in Nederland. De tussenpersoon ontvangt het netto dividend en vraagt de ingehouden belasting terug bij de Belastingdienst op grond van het belastingverdrag tussen Nederland en Luxemburg, dat een vrijstelling geeft voor dividenden tussen verbonden vennootschappen. Vervolgens geeft hij de aandelen weer terug aan de Luxemburgse holding, onder aftrek van een vergoeding. De Luxemburgse holding ontvangt zo meer dan het netto dividend, terwijl de tussenpersoon ook een voordeel behaalt. De Belastingdienst loopt 15% belasting mis over het bruto dividend.

Conclusie

Dividendstrippen is een techniek die wordt gebruikt om belasting te besparen of te ontwijken over het ontvangen dividend. Het houdt in dat een aandeelhouder die geen of weinig recht heeft op verrekening of teruggave van dividendbelasting, zijn aandelen tijdelijk overdraagt aan een andere partij die wel recht heeft op verrekening of teruggave. Zo profiteren beide partijen van het verschil in belastingpositie.

Dividendstrippen is echter illegaal omdat het in strijd is met de bedoeling van de wetgever en de belastingverdragen. Door middel van kunstmatige constructies wordt er misbruik gemaakt van de fiscale regels en wordt de schatkist benadeeld.

Geef een reactie