Je bekijkt nu Fiscale Eenheid Vennootschapsbelasting

Fiscale Eenheid Vennootschapsbelasting

De fiscale eenheid vennootschapsbelasting is een regeling waarbij verschillende vennootschappen binnen een concern als één belastingplichtige worden gezien voor de vennootschapsbelasting. Dit kan gunstig zijn omdat de winsten en verliezen van de verschillende vennootschappen worden samengevoegd, waardoor er mogelijk minder belasting betaald hoeft te worden. In dit artikel zal ik de fiscale eenheid vennootschapsbelasting nader toelichten en de belangrijkste voorwaarden en aandachtspunten bespreken.

Wat is een fiscale eenheid vennootschapsbelasting?

Een fiscale eenheid vennootschapsbelasting is een groep van vennootschappen die voor de vennootschapsbelasting als één belastingplichtige worden behandeld. De winsten en verliezen van de verschillende vennootschappen worden bij elkaar opgeteld en er wordt één gezamenlijke aangifte vennootschapsbelasting ingediend. Dit kan gunstig zijn omdat er mogelijk minder belasting betaald hoeft te worden. De regeling geldt voor vennootschappen die gevestigd zijn in Nederland en die onderling verbonden zijn door een moeder-dochterrelatie of een zuster-zusterrelatie.

Moeder-dochterrelatie

Een moeder-dochterrelatie is een situatie waarbij een vennootschap (de moedermaatschappij) direct of indirect ten minste 95% van het nominaal gestorte kapitaal van een andere vennootschap (de dochtermaatschappij) bezit. Hierbij moet er sprake zijn van een juridisch eigendomsrecht en economisch belang. Er moet dus niet alleen sprake zijn van aandelenbezit, maar de moedermaatschappij moet ook zeggenschap hebben over de dochtermaatschappij.

De moedermaatschappij moet hierbij een bv, nv, onderlinge waarborgmaatschappij, coöperatie, stichting of vereniging die optreedt als woningcorporatie zijn, of een buitenlandse rechtsvorm hebben die daarmee vergelijkbaar is zoals een plc, sa of limited.

De dochtermaatschappij moet een bv of nv zijn, of een buitenlandse rechtsvorm hebben die daarmee vergelijkbaar is

Zuster-zusterrelatie

Een zuster-zusterrelatie is een situatie waarbij twee of meer vennootschappen onder dezelfde moedermaatschappij vallen en waarbij ten minste 95% van het nominaal gestorte kapitaal van de zustervennootschappen in handen is van dezelfde moedermaatschappij.

Voorwaarden voor een fiscale eenheid vennootschapsbelasting

Om als groep van vennootschappen in aanmerking te komen voor de fiscale eenheid vennootschapsbelasting, moeten aan een aantal voorwaarden worden voldaan. De belangrijkste voorwaarden zijn:

  1. Verbondenheidseis

De vennootschappen moeten onderling verbonden zijn door een moeder-dochterrelatie of een zuster-zusterrelatie. Hierbij moet er sprake zijn van een aandelenbezit van ten minste 95% van het nominaal gestorte kapitaal en van zeggenschap over de dochtermaatschappij(en).

  1. Fiscale eenheid aanvragen

Er moet schriftelijk een verzoek worden ingediend bij de Belastingdienst om als groep van vennootschappen te worden aangemerkt als fiscale eenheid vennootschapsbelasting. Een fiscale eenheid kan op elk zelf gekozen moment ingaan, als de ingangsdatum maximaal 3 maanden (terugwerkende kracht) voor de indieningsdatum ligt.

Voor- en nadelen van een fiscale eenheid vennootschapsbelasting

Het vormen van een fiscale eenheid vennootschapsbelasting kan voordelen en nadelen hebben voor de betrokken vennootschappen. Enkele belangrijke voor- en nadelen zijn:

Voordelen:

  • De winsten en verliezen van de verschillende vennootschappen worden bij elkaar opgeteld, waardoor er mogelijk minder belasting betaald hoeft te worden.
  • De fiscale eenheid kan leiden tot een vereenvoudiging van de administratie en de belastingaangifte omdat er één gezamenlijke aangifte vennootschapsbelasting ingediend kan worden.
  • De fiscale eenheid kan leiden tot een betere financieringsmogelijkheid omdat het mogelijk is om als groep op te treden bij het aantrekken van financiering.

Nadelen:

  • De gezamenlijke aansprakelijkheid kan tot gevolg hebben dat de betrokken vennootschappen in de fiscale eenheid voor elkaars belastingschulden aansprakelijk zijn. De ontvanger kan zich op meerdere vennootschappen verhalen. Dit kan leiden tot een hoger risico voor de betrokken vennootschappen.
  • Als één van de vennootschappen verliezen lijdt, kan dit ten koste gaan van de winst van de andere vennootschappen in de fiscale eenheid.
  • Het vormen van een fiscale eenheid kan leiden tot een beperking van de mogelijkheid om verliezen te verrekenen met winsten van andere vennootschappen buiten de fiscale eenheid.

Conclusie

Een fiscale eenheid vennootschapsbelasting kan voordelen bieden voor vennootschappen die onderling verbonden zijn door een moeder-dochterrelatie of een zuster-zusterrelatie. De regeling kan leiden tot een vereenvoudiging van de administratie en de belastingaangifte en kan mogelijk leiden tot een lagere belastingdruk. Het vormen van een fiscale eenheid kan echter ook nadelen hebben, zoals gezamenlijke aansprakelijkheid en beperking van de mogelijkheid om verliezen te verrekenen. Het is daarom van belang om een zorgvuldige afweging te maken voordat er besloten wordt om een fiscale eenheid te vormen.

Geef een reactie