Je bekijkt nu Herinvesteringsreserve / HIR

Herinvesteringsreserve / HIR

Als ondernemer wilt u natuurlijk zo veel mogelijk profiteren van de fiscale voordelen die de wet u biedt. Een van die voordelen is de herinvesteringsreserve. Dit is een regeling die u in staat stelt om de belastingheffing over de boekwinst bij de verkoop, verlies of beschadiging van een bedrijfsmiddel uit te stellen. U kunt dan de boekwinst gebruiken om een ander bedrijfsmiddel aan te schaffen dat past bij uw onderneming.

Maar wat is precies een bedrijfsmiddel? Hoe werkt de herinvesteringsreserve? Aan welke voorwaarden moet u voldoen? Wat zijn de voor- en nadelen van deze regeling? En hoe kunt u deze regeling toepassen in uw onderneming? In dit artikel geven we antwoord op al deze vragen en meer. Zo kunt u bepalen of de herinvesteringsreserve iets voor u is en hoe u er optimaal gebruik van kunt maken.

Wat is de herinvesteringsreserve?

De herinvesteringsreserve is een fiscale regeling die u als ondernemer kunt gebruiken om de belastingheffing over de boekwinst bij de verkoop, verlies of beschadiging van een bedrijfsmiddel uit te stellen. Een bedrijfsmiddel is een duurzaam goed dat u gebruikt voor uw onderneming, zoals een machine, een auto of een pand. De boekwinst is het verschil tussen de verkoopprijs (of de ontvangen vergoeding) en de boekwaarde van het bedrijfsmiddel.

Door de boekwinst toe te voegen aan de herinvesteringsreserve, hoeft u er niet direct belasting over te betalen. U kunt de boekwinst dan gebruiken om een ander bedrijfsmiddel aan te schaffen dat past bij uw onderneming. U moet dan wel aan bepaalde voorwaarden voldoen, die we hieronder zullen bespreken.

Voorwaarden herinvesteringsreserve / HIR

Om gebruik te kunnen maken van de herinvesteringsreserve, moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • U moet op de balansdatum een voornemen hebben om te herinvesteren in een bedrijfsmiddel dat u binnen uw onderneming gaat gebruiken. Dit voornemen moet u kunnen aantonen met bijvoorbeeld offertes, bestellingen of reserveringen.
 • U moet binnen drie jaar na het jaar waarin u de boekwinst hebt behaald, daadwerkelijk herinvesteren in een nieuw bedrijfsmiddel. Deze termijn kan worden verlengd als het gaat om een bedrijfsmiddel dat u niet binnen drie jaar kunt aanschaffen of in gebruik kunt nemen.
 • Het nieuwe bedrijfsmiddel moet dezelfde economische functie hebben als het oude bedrijfsmiddel. Dit betekent dat het nieuwe bedrijfsmiddel in dezelfde mate bijdraagt aan het behalen van uw winst als het oude bedrijfsmiddel. Er zijn echter uitzonderingen mogelijk als u kunt aantonen dat er sprake is van een bijzondere omstandigheid waardoor u een ander soort bedrijfsmiddel nodig hebt.

Als u aan deze voorwaarden voldoet, kunt u de boekwinst opnemen in de herinvesteringsreserve en deze afboeken op de aanschafprijs van het nieuwe bedrijfsmiddel. Hierdoor wordt de boekwaarde van het nieuwe bedrijfsmiddel lager en betaalt u minder belasting over de afschrijvingen.

Wat is een bedrijfsmiddel?

Een bedrijfsmiddel is een zaak die u gebruikt in uw onderneming en die u niet wilt verkopen. U hebt een bedrijfsmiddel nodig om uw producten te kunnen maken of uw diensten te kunnen verlenen. Bij bedrijfsmiddelen moet u denken aan machines, transportmiddelen, gereedschappen, inventaris en dergelijke. Maar ook goodwill of vergunningen kunt u beschouwen als bedrijfsmiddelen.

De aanschaf of de voortbrenging van een bedrijfsmiddel wordt een investering genoemd. Een investering is fiscaal gezien van belang voor de aftrekbaarheid van de kosten. Op een bedrijfsmiddel moet u namelijk afschrijven, waardoor u de kosten dus in delen in aftrek brengt op de winst. Maar schaft uw onderneming iets aan dat niet in de categorie bedrijfsmiddel valt, dan mag u de aanschafprijs in datzelfde jaar in één keer verrekenen met de winst.

Om te bepalen of iets een bedrijfsmiddel is of niet, moet u kijken naar de aanschafprijs, de levensduur en de bestemming van de zaak. Als vuistregel geldt dat een zaak een bedrijfsmiddel is als deze meer dan € 450 kost, langer dan een jaar meegaat en niet bestemd is voor verkoop. Soms kunnen meerdere kleine investeringen samen één bedrijfsmiddel vormen, als ze bij elkaar horen en samen één functie hebben.

Beperkingen afboeken

Er zijn wel enkele beperkingen aan het afboeken van de herinvesteringsreserve:

 • U mag de boekwaarde van het nieuwe bedrijfsmiddel niet lager maken dan de boekwaarde van het oude bedrijfsmiddel op het moment van vervreemding. Het restant van de reserve kunt u afboeken op een eventuele volgende investering die u binnen de herinvesteringstermijn doet.
 • U mag alleen een herinvesteringsreserve die is ontstaan door de vervreemding van een bedrijfsmiddel waarop u niet afschrijft of waarop u in meer dan 10 jaar afschrijft, afboeken op een bedrijfsmiddel met dezelfde economische functie. Dit geldt bijvoorbeeld voor panden of grond.
 • U mag geen herinvesteringsreserve afboeken op een bedrijfsmiddel waarop u niet afschrijft of waarop u in meer dan 10 jaar afschrijft, als deze reserve is ontstaan door de vervreemding van een ander soort bedrijfsmiddel. Dit geldt bijvoorbeeld voor machines of auto’s.

Wat gebeurt er als u niet herinvesteert?

Als u niet binnen de gestelde termijn herinvesteert in een nieuw bedrijfsmiddel, of als u niet meer van plan bent om te herinvesteren, moet u de herinvesteringsreserve (of het restant daarvan) toevoegen aan de winst. Hierdoor wordt alsnog belasting geheven over de boekwinst die u eerder had gereserveerd. Dit heet de vrijval van de herinvesteringsreserve.

Wat zijn de voordelen van de herinvesteringsreserve?

De herinvesteringsreserve biedt u als ondernemer een aantal voordelen:

 • U kunt de belastingheffing over de boekwinst uitstellen tot het moment dat u herinvesteert of tot het moment dat de reserve vrijvalt. Hierdoor houdt u meer geld over om te investeren in uw onderneming.
 • U kunt de boekwinst gebruiken om een nieuw bedrijfsmiddel aan te schaffen dat beter past bij uw onderneming of dat meer rendement oplevert. Hierdoor kunt u uw winstgevendheid vergroten.
 • U kunt flexibel inspelen op veranderingen in de markt of in uw bedrijfsvoering door te kiezen voor een ander soort bedrijfsmiddel, mits u kunt aantonen dat er sprake is van een bijzondere omstandigheid.

Wat zijn de nadelen van de herinvesteringsreserve?

De herinvesteringsreserve heeft ook enkele nadelen waar u rekening mee moet houden:

 • U moet voldoen aan de voorwaarden die de Belastingdienst stelt aan het vormen, afboeken en vrijvallen van de herinvesteringsreserve. Dit kan administratieve lasten met zich meebrengen en u beperken in uw keuzevrijheid.
 • U moet binnen een bepaalde termijn herinvesteren in een nieuw bedrijfsmiddel, anders vervalt het belastingvoordeel. Dit kan u onder druk zetten om een investering te doen die misschien niet optimaal is voor uw onderneming.
 • U moet rekening houden met het risico dat de herinvesteringsreserve alsnog vrijvalt en dat u alsnog belasting moet betalen over de boekwinst. Dit kan gebeuren als u niet meer van plan bent om te herinvesteren, als u failliet gaat of als u stopt met uw onderneming.

Voorbeeld van de herinvesteringsreserve / HIR

Stel, u verkoopt in 2023 een machine voor € 50.000 die nog een boekwaarde heeft van € 10.000. U behaalt hiermee een boekwinst van € 40.000. U hebt op de balansdatum (31 december 2023) het voornemen om binnen drie jaar te herinvesteren in een nieuwe machine die dezelfde economische functie heeft als de oude machine.

U mag dan de boekwinst van € 40.000 toevoegen aan de herinvesteringsreserve en deze niet opnemen in uw fiscale winst over 2023. Hierdoor betaalt u geen belasting over deze boekwinst.

In 2024 koopt u een nieuwe machine voor € 60.000. U mag dan de herinvesteringsreserve van € 40.000 afboeken op de aanschafprijs van deze machine. Hierdoor wordt de boekwaarde van de nieuwe machine € 20.000 (€ 60.000 – € 40.000). U betaalt dan minder belasting over de afschrijvingen op deze machine.

Als u in 2024 geen nieuwe machine zou kopen, of als u niet meer van plan zou zijn om te herinvesteren, zou u de herinvesteringsreserve van € 40.000 moeten toevoegen aan uw fiscale winst over 2024. Hierdoor zou u alsnog belasting moeten betalen over deze boekwinst.

Conclusie

De herinvesteringsreserve is een fiscale regeling die u als ondernemer kunt gebruiken om de belastingheffing over de boekwinst bij de verkoop, verlies of beschadiging van een bedrijfsmiddel uit te stellen. U kunt dan de boekwinst gebruiken om een ander bedrijfsmiddel aan te schaffen dat past bij uw onderneming. U moet dan wel aan bepaalde voorwaarden voldoen en rekening houden met enkele beperkingen en risico’s.

Geef een reactie