Je bekijkt nu MIA Vamil uitgelegd

MIA Vamil uitgelegd

Als ondernemer wilt u misschien investeren in bedrijfsmiddelen of technieken die goed zijn voor het milieu. Maar hoe kunt u dat financieel aantrekkelijk maken? Gelukkig zijn er fiscale regelingen die u daarbij kunnen helpen: de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil). In dit artikel leg ik uit wat deze regelingen inhouden, voor wie ze bedoeld zijn, hoe u ze kunt aanvragen en wat de voordelen zijn.

Wat is MIA?

De MIA is een extra aftrekpost waarmee u een deel van de investeringskosten van een milieuvriendelijk bedrijfsmiddel of techniek kunt aftrekken van uw fiscale winst. Dit komt bovenop uw gebruikelijke investeringsaftrek. Het percentage van de aftrek is afhankelijk van de milieueffecten en de gangbaarheid van het bedrijfsmiddel of de techniek. Er zijn vier categorieën:

 • Categorie A: 45% aftrek
 • Categorie B: 36% aftrek
 • Categorie C: 27% aftrek
 • Categorie D: 13,5% aftrek

Het maximale investeringsbedrag waarover u MIA kunt krijgen is € 25 miljoen per bedrijfsmiddel.

Wat is Vamil?

De Vamil is een regeling waarmee u 75% van de investeringskosten van een milieuvriendelijk bedrijfsmiddel of techniek willekeurig kunt afschrijven. Dat betekent dat u zelf bepaalt wanneer en hoe snel u deze kosten afschrijft. Dit levert u een liquiditeits- en rentevoordeel op. U kunt bijvoorbeeld kiezen om de kosten in één keer af te schrijven in het jaar van aanschaf, of om ze te spreiden over meerdere jaren.

Voor wie zijn MIA Vamil?

MIA en Vamil zijn voor alle ondernemers die onder de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting vallen. Ook een overheidsorganisatie, stichting of vereniging kan gebruikmaken van MIA en Vamil, als zij vennootschapsbelasting betalen. De regelingen zijn niet voor particulieren.

MIA Vamil Aanvragen

Om gebruik te maken van MIA en Vamil moet u uw investering eerst melden bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Dit moet u doen binnen drie maanden nadat u de verplichting tot aankoop van het bedrijfsmiddel bent aangegaan. U kunt uw melding online doen via het eLoket van RVO, met uw eHerkenning. U heeft hiervoor minimaal niveau 2+ met machtiging RVO-diensten op niveau eH2+ nodig.

Een belangrijke voorwaarde voor uw melding is dat het bedrijfsmiddel of de techniek waarin u investeert op de Milieulijst staat. Dit is een lijst die elk jaar wordt vastgesteld door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, in overleg met het ministerie van Financiën en RVO. Op de Milieulijst staan alle bedrijfsmiddelen en technieken die in aanmerking komen voor MIA en/of Vamil.

Na uw melding krijgt u een ontvangstbevestiging van RVO, die u moet bewaren bij uw boekhouding. Vervolgens kunt u de MIA en Vamil toepassen in uw belastingaangifte, op basis van het bericht dat u krijgt van RVO. Uw belastinginspecteur beslist uiteindelijk of uw melding voldoet aan de wettelijke vereisten voor de MIA en Vamil.

Wat zijn de voordelen van MIA en Vamil?

Met de MIA en Vamil kan uw belastingvoordeel (netto) oplopen tot ruim 14% van het totale investeringsbedrag. Dit hangt af van het aftrekpercentage, het investeringsbedrag, het belastingtarief en de afschrijvingstermijn. U kunt uw voordeel berekenen met de rekenvoorbeelden op de website van RVO.

Naast het financiële voordeel, draagt u met de MIA en Vamil ook bij aan een beter milieu. U investeert immers in bedrijfsmiddelen en technieken die minder milieubelastend zijn, en die vaak verdergaan dan wat de wet voorschrijft. Zo kunt u bijvoorbeeld denken aan:

 • Zonnepanelen, windturbines of warmtepompen voor duurzame energieopwekking
 • Elektrische of waterstofvoertuigen voor emissieloze mobiliteit
 • Biologische landbouwmethoden voor een lagere milieubelasting
 • Circulaire bedrijfsprocessen voor een efficiënter gebruik van grondstoffen
 • Groene daken of gevels voor een betere biodiversiteit en klimaatadaptatie

Voorbeelden van MIA en Vamil

Om u een idee te geven van hoe MIA en Vamil werken in de praktijk, geven we hier twee voorbeelden.

Voorbeeld 1: Investering in een elektrische bestelauto

Stel, u bent een ondernemer die in 2023 een elektrische bestelauto koopt voor € 40.000. Deze bestelauto staat op de Milieulijst met code A, wat betekent dat u 45% MIA kunt krijgen. Bovendien komt u in aanmerking voor de Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto’s (SEBA), waarmee u € 5.000 subsidie ontvangt. Uw fiscale winst is € 75.000 en u betaalt 25% belasting over uw fiscale winst.

Uw MIA en Vamil berekent u als volgt:

 • U meldt uw investering bij RVO binnen drie maanden na de aankoop.
 • U trekt het subsidiebedrag (SEBA) af van de investeringskosten die u meldt: € 40.000 – € 5.000 = € 35.000.
 • U past de MIA toe in uw belastingaangifte: 45% x € 35.000 = € 15.750.
 • U verlaagt uw fiscale winst met de MIA: € 75.000 – € 15.750 = € 59.250.
 • U betaalt minder belasting over uw fiscale winst: 25% x € 59.250 = € 14.812,50 in plaats van 25% x € 75.000 = € 18.750.
 • U bespaart dus € 3.937,50 aan belasting door de MIA.
 • U kunt ook de Vamil toepassen en 75% van de investeringskosten willekeurig afschrijven: 75% x € 35.000 = € 26.250.
 • U kunt bijvoorbeeld kiezen om dit bedrag in één keer af te schrijven in het jaar van aanschaf, waardoor u uw fiscale winst nog verder verlaagt: € 59.250 – € 26.250 = € 33.000.
 • U betaalt dan nog minder belasting over uw fiscale winst: 25% x € 33.000 = € 8.250 in plaats van € 14.812,50.
 • U bespaart dus nog eens € 6.562,50 aan belasting door de Vamil.

Hoe kunt u MIA en Vamil combineren met andere regelingen?

MIA en Vamil zijn niet de enige fiscale regelingen die u kunnen helpen om milieuvriendelijk te investeren. Er zijn ook andere regelingen die u kunt combineren met MIA en Vamil, zoals:

 • De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA): een extra aftrekpost voor ondernemers die in een jaar meer dan € 2.400 investeren in bedrijfsmiddelen. Het percentage van de aftrek hangt af van het totale investeringsbedrag in dat jaar. U kunt de KIA toepassen naast de MIA, maar niet naast de Vamil.
 • De energie investeringsaftrek (EIA): een extra aftrekpost voor ondernemers die investeren in energiebesparende bedrijfsmiddelen of duurzame energie. Het percentage van de aftrek is 45% van het investeringsbedrag. U kunt de EIA niet combineren met de MIA voor hetzelfde bedrijfsmiddel, maar wel met de Vamil.
 • De Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto’s (SEBA): een subsidie voor ondernemers die een nieuwe elektrische of waterstof bedrijfsauto kopen of leasen. Het subsidiebedrag is 10% van de netto catalogusprijs of verkoopprijs, met een maximum van € 5.000 per bedrijfsauto. U kunt de SEBA combineren met de MIA en Vamil, maar u moet het subsidiebedrag wel aftrekken van de investeringskosten die u meldt.

Let op: als u gebruikmaakt van meerdere fiscale regelingen of subsidies voor uw investering, kan dat gevolgen hebben voor uw belastingvoordeel. Zo kan het zijn dat u geen of minder MIA of Vamil mag toepassen als u al andere staatssteun ontvangt voor uw investering. Raadpleeg daarom altijd een belastingadviseur of de Belastingdienst voordat u een investering doet.

Conclusie

MIA en Vamil zijn fiscale regelingen die u als ondernemer kunnen helpen om te investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen en technieken. Met de MIA kunt u een deel van de investeringskosten aftrekken van uw fiscale winst, en met de Vamil kunt u deze kosten willekeurig afschrijven. Zo kunt u uw belastingvoordeel netto oplopen tot ruim 14% van het investeringsbedrag, en tegelijkertijd bijdragen aan een beter milieu.

Om gebruik te maken van MIA en Vamil moet u uw investering melden bij RVO, binnen drie maanden nadat u de verplichting tot aankoop bent aangegaan. Uw investering moet ook op de Milieulijst staan, die elk jaar wordt vastgesteld door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. U kunt MIA en Vamil combineren met andere fiscale regelingen of subsidies, zoals de KIA, de EIA of de SEBA, maar let wel op de voorwaarden en de gevolgen voor uw belastingvoordeel.

Wilt u meer weten over MIA en Vamil, of wilt u een melding doen? Kijk dan op de website van RVO, of neem contact op met een belastingadviseur of de Belastingdienst.

Geef een reactie