Je bekijkt nu Verrekenprijzen / transfer pricing

Verrekenprijzen / transfer pricing

Verrekenprijzen zijn een essentieel onderdeel van de vennootschapsbelasting en spelen een grote rol bij internationale transacties tussen gelieerde ondernemingen. Het bepalen van de juiste verrekenprijs kan echter een uitdaging zijn, omdat het van invloed is op de belastingafdracht van de betrokken ondernemingen en het naleven van de belastingwetgeving. Het is daarom belangrijk dat ondernemingen zorgvuldig te werk gaan bij het bepalen van hun verrekenprijzen. In dit artikel zal ik ingaan op verrekenprijzen / transfer pricing in de vennootschapsbelasting en de belangrijkste methoden bespreken.Ik zal ook praktische en rekenvoorbeelden geven om de materie inzichtelijker te maken.

Belang van verrekenprijzen / transfer pricing

Zoals gezegd zijn verrekenprijzen zijn een belangrijk en veelbesproken onderwerp binnen de vennootschapsbelasting. Het gaat hierbij om de prijs die een bedrijf betaalt of ontvangt voor de levering van goederen of diensten aan een verbonden onderneming. Deze prijs moet marktconform zijn en mag niet afwijken van de prijs die zou worden betaald in een vergelijkbare transactie tussen onafhankelijke partijen. Dit wordt ook wel de ‘arm’s length’-regel genoemd.

Waarom zijn verrekenprijzen / transfer pricing zo belangrijk? Het antwoord is simpel: om belastingontwijking tegen te gaan. Bedrijven zouden immers belasting kunnen ontwijken door winsten te verschuiven naar landen met een lager belastingtarief. Dit kan door bijvoorbeeld hoge prijzen te rekenen voor interne transacties binnen het concern, of door royalty’s of rente te betalen aan een verbonden onderneming in een land met een lager belastingtarief. Door middel van verrekenprijzen wordt dit voorkomen.

Maar hoe bepaal je dan wat een marktconforme prijs is? Hierbij wordt gekeken naar vergelijkbare transacties tussen onafhankelijke partijen. Dit wordt ook wel de ‘comparables’-methode genoemd. Bij deze methode worden vergelijkbare transacties gezocht en worden de prijzen van deze transacties als uitgangspunt genomen voor de prijsbepaling. Er wordt hierbij gekeken naar verschillende factoren zoals het type product, de hoeveelheid, de kwaliteit en de omstandigheden van de transactie.

Een voorbeeld: Stel je voor dat een Nederlandse onderneming een dochteronderneming heeft in België die producten levert aan een verbonden onderneming in Duitsland. Voor de levering van deze producten wordt €100.000,- in rekening gebracht. Bij de vergelijkbare transacties tussen onafhankelijke partijen in de branche blijkt dat de prijs gemiddeld €80.000,- is. De Nederlandse onderneming moet dan ook de prijs aanpassen naar €80.000,- om te voldoen aan de ‘arm’s length’-regel.

Methodes om verrekenprijzen / transfer pricing te bepalen

Naast de ‘comparables’-methode zijn er nog andere methodes om verrekenprijzen te bepalen, zoals de kostprijsplusmethode en de transactie- of winstmethode. Bij de kostprijsplusmethode wordt de kostprijs van een product of dienst berekend en hier wordt een opslag op toegepast voor winst. Bij de transactie- of winstmethode wordt er gekeken naar de winst die een onderneming behaalt op een transactie en deze wordt vergeleken met de winst die een onafhankelijke partij zou behalen in een vergelijkbare transactie.

Verrekenprijzen / transfer pricing zijn dus belangrijk om belastingontwijking tegen te gaan en zorgen voor een eerlijke verdeling van winsten tussen verbonden ondernemingen. Als ondernemer is het belangrijk om hier rekening mee te houden bij interne transacties tussen verbonden ondernemingen. Door het gebruik van de juiste methode en het nauwkeurig bepalen van de verrekenprijs, kan een onderneming in staat zijn om de winst te optimaliseren en daarmee ook de belastingafdracht te optimaliseren. Er zijn verschillende methodes om de verrekenprijs te bepalen. Hieronder worden de meest gebruikte methodes beschreven:

  • Cost Plus methode: hierbij wordt de kostprijs van de goederen of diensten verhoogd met een opslag die overeenkomt met de winstmarge die in een vergelijkbare situatie gebruikelijk is.
  • Vergelijkbare transactiemethode: hierbij worden de prijzen van vergelijkbare transacties tussen onafhankelijke partijen als uitgangspunt genomen.
  • Resale Price methode: hierbij wordt de verkoopprijs aan de afnemer verlaagd met een opslag die overeenkomt met de winstmarge die in een vergelijkbare situatie gebruikelijk is.
  • Transaction Net Margin methode: hierbij wordt de winstmarge op de totale transactie bepaald en vergeleken met de winstmarge van vergelijkbare transacties tussen onafhankelijke partijen.

Voorbeeld Cost Plus methode

Een voorbeeld van het gebruik van de Cost Plus methode is als volgt: Stel, een Nederlandse onderneming levert goederen aan haar Amerikaanse dochteronderneming. De Nederlandse onderneming heeft deze goederen geproduceerd voor een kostprijs van €100,- per stuk en hanteert in Nederland een winstmarge van 10%. De Amerikaanse markt heeft echter een hogere winstmarge van 15%. In dit geval zal de verrekenprijs voor de goederen die de Nederlandse onderneming aan de Amerikaanse dochteronderneming levert €115,- per stuk moeten bedragen (€100,- kostprijs + €15,- winstmarge).

Voorbeeld vergelijkbare transactiemethode:

Stel, een Nederlandse onderneming verkoopt machines aan een Duitse onderneming. De prijs voor deze machines bedraagt €500.000,- per stuk. De Nederlandse onderneming heeft een vergelijkbare transactie met een Belgische onderneming uitgevoerd waarbij de prijs €550.000,- per stuk bedroeg. In dit geval zal de verrekenprijs voor de verkoop van de machines aan de Duitse onderneming ook €550.000,- per stuk moeten bedragen.

Het belang van het bepalen van de juiste verrekenprijs wordt duidelijk in het volgende voorbeeld. Stel, een Nederlandse onderneming verkoopt producten aan een Luxemburgse dochteronderneming. De Nederlandse onderneming rekent een te hoge verrekenprijs, waardoor de winst in Luxemburg hoger is dan noodzakelijk. Hierdoor betaalt de Luxemburgse dochteronderneming meer belasting dan nodig is en wordt de winst verlaagd van de Nederlandse onderneming. Dit kan leiden tot onnodige belastingafdracht en verminderde winstgevendheid.

Transfer pricing dossier

Kortom, het bepalen van de juiste verrekenprijs is van groot belang voor de fiscale positie van een onderneming en kan leiden tot aanzienlijke financiële gevolgen. Het is daarom belangrijk om de verrekenprijs goed te onderbouwen en te documenteren. Dit kan de onderneming doen aan de hand van een transfer pricing dossier.

Inhoud transfer pricing dossier

Een transfer pricing dossier bevat alle documentatie die nodig is om de verrekenprijs te onderbouwen en te documenteren. In het dossier wordt onder andere beschreven welke methode is gebruikt om de verrekenprijs te bepalen en welke data en informatie daarbij is gebruikt. Ook wordt in het dossier vastgelegd welke risico’s en kansen er zijn en hoe deze zijn meegenomen in de berekening van de verrekenprijs. Daarnaast wordt in het dossier vaak beschreven welke alternatieve methoden zijn overwogen en waarom deze uiteindelijk niet zijn gekozen.

Een transfer pricing dossier kan helpen om discussies met de Belastingdienst te voorkomen of te beslechten. Als de Belastingdienst twijfelt aan de juistheid van de verrekenprijs, kan de onderneming met behulp van het dossier aantonen dat de verrekenprijs juist is bepaald. Dit kan de onderneming veel tijd en geld besparen.

Het belang van een goed transfer pricing dossier wordt ook steeds groter door internationale ontwikkelingen. Zo hebben veel landen inmiddels regels voor transfer pricing en zijn er diverse internationale richtlijnen opgesteld. Het is daarom belangrijk om het transfer pricing dossier regelmatig te actualiseren en te beoordelen of de verrekenprijs nog steeds marktconform is.

Conclusie

Verrekenprijzen zijn van groot belang voor de fiscale positie van een onderneming. Door het gebruik van de juiste methode en het onderbouwen en documenteren van de verrekenprijs kan de onderneming fiscale risico’s vermijden en kosten besparen. Het opstellen en actueel houden van een transfer pricing dossier is daarbij van groot belang. Dit kan helpen om discussies met de Belastingdienst te voorkomen of te beslechten.

Geef een reactie