Je bekijkt nu Verbruiksbelasting frisdrank 2024

Verbruiksbelasting frisdrank 2024

De verbruiksbelasting op frisdrank is een belasting die de overheid heft op alcoholvrije dranken, zoals limonade, vruchtensap, groentesap of alcoholvrij bier. De tarieven hiervan gaan in 2024 fors omhoog. De overheid doet dit om twee redenen: om geld op te halen voor de schatkist en om mensen te stimuleren om minder frisdrank te drinken en meer water te drinken. In dit artikel zal ik dieper ingaan op de verschillende aspecten van verbruiksbelasting frisdrank, zoals het tarief in 2024, de opbrengst, de effecten, de uitdagingen en de mogelijke verbeteringen van deze belasting.

Welke dranken vallen onder de verbruiksbelasting

De verbruiksbelasting wordt geheven op een grote hoeveel soorten drank. Het gaat namelijk om de volgende dranken:

 • limonade (inclusief siroop)
 • vruchtensappen
 • groentesappen
 • mineraalwater (verbruiksbelasting vanaf 1 januari 2024 afgeschaft)
 • alcoholvrij bier
 • alcoholarm bier met 0,5% of minder alcohol
 • andere dranken met maximaal 1,2% alcohol

Tarief verbruiksbelasting frisdrank 2024

Het tarief van verbruiksbelasting frisdrank is het bedrag dat de overheid vraagt per liter frisdrank die wordt verkocht. Dit bedrag wordt meestal doorberekend in de prijs die de consument betaalt in de winkel of in de horeca. Hoe hoger het tarief, hoe duurder dus de frisdrank wordt.

In Nederland was het tarief van verbruiksbelasting frisdrank in 2022 € 8,83 per 100 liter. Dit betekent dat op een liter frisdrank ongeveer 9 cent belasting zat. Maar dit gaat veranderen in de komende jaren. 

Het kabinet gaat namelijk de belasting op frisdranken met maar liefst 196% verhogen, van 9 naar 26 cent per liter. Dit gaat gebeuren in twee stappen: vanaf 1 januari 2023 met € 11,37 naar € 20,20 per 100 liter en vanaf 1 januari 2024 met € 2,47 naar € 22,67 per 100 liter. 

Daarnaast gaat het kabinet mineraalwater uitzonderen van deze belasting vanaf 1 januari 2024. Dit betekent dat een liter mineraalwater geen belasting meer hoeft te betalen.

De opbrengst van verbruiksbelasting frisdrank

De opbrengst van verbruiksbelasting frisdrank is het totale bedrag dat de overheid ontvangt door deze belasting te heffen. Dit bedrag hangt af van het tarief van de belasting en de hoeveelheid frisdrank die wordt verkocht. Hoe hoger het tarief en hoe meer frisdrank er wordt verkocht, hoe meer geld de overheid krijgt.

In Nederland was de opbrengst van verbruiksbelasting frisdrank in 2020 ongeveer € 250 miljoen. Dit was ongeveer 0,1% van alle belastinginkomsten van de overheid. Maar dit gaat veranderen in de komende jaren. Door de verhoging van het tarief verwacht het kabinet dat de opbrengst zal stijgen naar € 550 miljoen in 2023 en € 600 miljoen in 2024. In drie jaar tijd zal de belastingopbrengst dus worden verdubbeld.

Standaard - DeGoedkoopsteNotaris - Vergelijk alle

De effecten van verbruiksbelasting frisdrank 2024

 • De effecten van verbruiksbelasting frisdrank zijn de gevolgen die deze belasting heeft voor de mensen, de bedrijven en de samenleving. Deze gevolgen kunnen positief of negatief zijn, afhankelijk van het perspectief en het doel van de belasting. Enkele mogelijke effecten zijn:
  • Het verminderen van de consumptie van frisdrank: dit is volgens de overheid een positief effect voor de gezondheid en het milieu. Door de belasting wordt frisdrank duurder en minder aantrekkelijk voor de consumenten. Dit kan ertoe leiden dat ze minder frisdrank gaan drinken en meer water of andere gezondere dranken gaan drinken.
  • Het verhogen van de inkomsten van de overheid: dit is een positief effect voor de schatkist en de publieke diensten. Door de belasting krijgt de overheid meer geld om te besteden. Wel heeft het door het prijsopdrijvend effect, invloed op de inflatie.
  • Het verlagen van de winst van de frisdrankindustrie: dit is een negatief effect voor de bedrijven en de werkgelegenheid. Door de belasting wordt frisdrank minder verkocht en minder winstgevend voor de producenten en verkopers. Dit kan ertoe leiden dat ze minder investeren of innoveren in hun producten of dat ze hun prijzen verhogen of hun kosten verlagen. Dit kan slecht zijn voor hun concurrentiepositie en groei in de markt. Ook kan dit slecht zijn voor hun werknemers, omdat ze minder banen of lonen kunnen bieden.

De uitdagingen en verbeteringen

De overheid kan niet zomaar elke soort of elk tarief van verbruiksbelasting frisdrank heffen of elk effect bereiken met deze belasting. Er zijn namelijk ook veel uitdagingen en verbeteringen waar de overheid rekening mee moet houden, zoals:

 • Het vinden van het juiste tarief van verbruiksbelasting frisdrank: dit is een grote uitdaging voor de overheid. De overheid moet een tarief kiezen dat hoog genoeg is om de consumptie van frisdrank te verminderen en de inkomsten van de overheid te verhogen, maar niet zo hoog dat het leidt tot te veel weerstand of schade bij de consumenten of de bedrijven. Dit heet het optimale tarief. Het is moeilijk om dit tarief te bepalen, omdat het afhangt van veel factoren, zoals de prijselasticiteit, de substitutiemogelijkheden, de inkomensverdeling of de gedragsverandering van de mensen.
 • Het vinden van het juiste doel van verbruiksbelasting frisdrank: dit is een groot dilemma voor de overheid. De overheid moet een doel kiezen dat duidelijk en consistent is met haar beleid en visie op de samenleving. Maar de overheid kan niet altijd alle doelen tegelijk bereiken met deze belasting. Soms kan er een conflict of een trade-off zijn tussen verschillende doelen. Bijvoorbeeld, als de overheid als doel heeft om de gezondheid van de mensen te verbeteren, kan ze een hoog tarief heffen om de consumptie van frisdrank te verminderen. Maar als de overheid als doel heeft om de economie te stimuleren, kan ze een laag tarief heffen om de winst van de bedrijven te vergroten. Dit heet het doelmatigheidsprincipe. Het is belangrijk dat de overheid een goed evenwicht vindt tussen verschillende doelen, zodat ze niet te veel of te weinig belasting heft.

Conclusie

Verbruiksbelasting frisdrank is een belasting die de overheid heft op alcoholvrije dranken om geld op te halen voor de schatkist en om mensen te stimuleren om minder frisdrank te drinken en meer water te drinken. Deze belasting heeft verschillende aspecten, zoals het tarief, de opbrengst en de effecten.

Om deze doelen te bereiken wordt het tarief van de verbruiksbelasting op frisdranken fors verhoogd. Al met al kan worden geconcludeerd dat met deze en komende maatregelen de lastenverhogingen door de overheid alleen maar zullen toenemen.

Geef een reactie